MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #445

Ejjen aprilis 1-je!


Dátum: 1998. április 1., szerda (10:00 UT) |
Feladó: Tepi |
Tárgy: Ejjen aprilis 1-je! |


(Az április 1-je "megünnepléséhez" a magunk részér‹l a Meteor 1993 áprilisi
számában megjelent cikk felidézésével szeretnénk hozzájárulni.
                                                                    Tepi)                Áprilisi jótanácsok távcsőépítőknek


Ha valaki felnéz tiszta időben a szép, csillagos éjszakai égboltra és elha-
tározza, hogy amatőrcsillagász lesz, annak sokmindenre fel kell készülnie.
Ezekre a dolgokra szeretném felkészíteni kedves és meglehetősen elszánt
amatőrtársaimat! Keveseknek adatik meg az a lehetőség, hogy a fent említett
elhatározással belépjen a Zeiss-, esetleg a Questar-márkaboltba, és ott
szíve szerint megrakodva távcsővel és alkatrészekkel kezdjen neki az ama-
tőrmunkának! Akik nem így tesznek, azok vannak többen. Ezek, szegények, a
jól bevált módszer szerint előveszik a szakkönyveket, melyekre az jellemző,
hogy egyik jobb, mint a másik. (Mindenesetre a legdrágább a legjobb!) Mire
az amatőr átrágta magát rajtuk és kellőképpen kialakultak a zavarosnál za-
varosabb elképzelések, nekilát a munkának. Természetesen mindjárt a legna-
gyobbat akarja elkészíteni, azzal a felkiáltással, hogy a látvány minden
szenvedésért kárpótolja majd. Nos, elmesélhetem, hogy ez utóbbi a valóságos
látvány köbét képezi!

Mindezek után hozzá lehet látni a munkához -- ehhez kell egy műhely,
amit a lakás bármely részéből ki lehet alakítani (padlás, pince, fürdőszo-
ba, hálószoba, előszoba, WC stb.). Nagyon fontos még az elsősegély felsze-
relés. Az optikai munkákhoz szurok, cériumoxid, porok és különféle ideg-
nyugtatók szükségesek. Az optikai csiszoláshoz használt anyagoknak (pl.
szurok v. cériumoxid) az az érdekes tulajdonságuk is megvan, hogy egy idő
után mindenhol megjelennek a lakásban, az ágylepedőn, a perzsaszőnyegen
vagy éppen a csilláron! Ezért ajánlatos a családot, a feleséget eltávolíta-
ni (esetleg elválni) még a munka megkezdése előtt. Érdemes még a különféle
vallásokat kellőképpen tanulmányozni, ugyanis távcsőépítés közben fentiek
ismeretében sokkal változatosabban lehet majd káromkodni.

Ezek után el lehet menni üvegkorongot keresni nagyteljesítményű reflek-
torunkhoz. Ugyanis a Magyarországon működő üveggyárak sokféle méretű és
színű üvegkorongot öntenek szánalomból, direkt amatőröknek. Ezekre a koron-
gokra az jellemző, hogy változatos átmérőjű buborékokkal vannak telítve
(melyek akkor pattannak szét, amikor az utolsó polírozás folyik!). Ami még
figyelemre méltó, az a kiugróan magas hőtágulási együtthatójuk. Ez a tulaj-
donság lehetővé teszi az amatőr csodálkozó tekintete előtt azt, hogy gondo-
san elkészített tükre félóránként más-más felületet produkáljon, ezáltal
messze elkerülje az ideális felületet. Néhány vállalkozó kedvű amatőr a
fent említett anyagból még Cassegrain-rendszert is épített, amire az a jel-
lemző, hogy háromszor rosszabb képet ad, mint a hagyományos rendszerek.

Nos, miután ezzel elkészültünk, nagy műgonddal elkészített tükrünket
csomagoljuk be, majd hónunk alá csapva gyalogoljunk fel a Margit-hídra, és a
korlátnak háttal állva, egy erőteljes mozdulattal a fejünk felett hajítsuk el
hátrafelé (nehogy más amatőr megtalálja!).

Mindezek után kellő tapasztalattal felvértezve, megkezdhetjük a
koplalást annak érdekében, hogy egy megfelelő gyári optikához jussunk.
Hogy ez eredményes legyen, ajánlatosak a különböző jóga-tanfolyamok,
keleti filozófiák és megfelelő mennyiségű infúzió időben történő
alkalmazása. Amíg az optikára várunk, neki lehet állni a távcsőáll-
vány elkészítéséhez. Ez lényegesen könnyebb feladat, mert egy jó táv-
csőállvány kis átalakítással elkészíthető versenybicikliből, orvosi
röntgenkészülékből, cséplőgépből, és kellő leleményességgel MIG-21-es
vadászrepülőből is.

De ne feledkezzünk meg a most annyira divatos Dobson-féle rendszerről
sem, ami lényegesen olcsóbb, mint a fent említett megoldások! Itt arról
van szó, hogy bármilyen méretű távcső elkészíthető a kellő méretű
fatubusból. Ehhez rendkívüli módon alkalmas pl. egy hármas szekrény,
melyet leválasztva és a hiányzó oldalt pótolva kész a tubus, az alsó
cipőtartó fiók kiválóan megfelel tükörtartónak így főoptikánk igen gyorsan
ki- és beszerelhető. Azonban ha nyílt összejövetelen veszünk részt imígyen
épült távcsövünkkel, ügyeljünk arra, hogy a szabadban véletlenszerűen
elhelyezett tubust ne hagyjuk függőleges helyzetben, nehogy a sok kószáló,
illemhelyet kereső amatőrtársunk félreértse műszerünk rendeltetését.

A nagyobb méretekben gondolkozó amatőrök számára természetesen a
fenti megoldás már kevés, ezért ajánlhatók tubusnak az egyszerűbb, fából
készült hétvégi házak, esetleg nyitható tetővel ellátva. Ezek használat
után visszaadhatók a tulajdonosnak. (A tükröt ne felejtsük el kivenni
belőlük!) Mindezek után ha főműszerünkbe pillantva úgy látjuk, hogy a
Szaturnusz leginkább a Bohr-féle atommodellre hasonlít, ne keseredjünk el,
használjuk nyugodtan a keresőtávcsövet, mert lehet, hogy abban több
örömünk lesz.

Jó észlelést a saját készítésű távcsövekkel!
                                                           MOGYORÓSI IMRE


   
Kezdőlap | Levelezőlisták