MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #4450

----------------------------- Eredeti üzenet --------------...
1% nyilvanos
Szabad a szemeze's!


Dátum: 2005. január 14., 9:27
Feladó: Külső hozzászóló --
Tárgy: ----------------------------- Eredeti üzenet --------------...


----------------------------- Eredeti üzenet -----------------------------
Tárgy:   Csillagászattörténet.csillagászat.hu hírlevél - 2005-01-14
Feladó:  
Dátum:   Pén, Január 14, 2005 9:18
Címzett:  

Csillagászattörténet.csillagászat.hu hírlevél
2005-01-14
Tisztelt Csilla olvasók!

A Csillagászattörténet.csillagászat.hu honlapra a 2004. évi indítás után
folyamatos jelleggel kerülnek fel új anyagok. A böngészéshez kellemes
szórakozást kívánnak a szerkesztők:

Rezsabek Nándor, Balaton László, Somosvári Béla, Már András Péter (Alnitak)

http://csillagaszattortenet.csillagaszat.hu


Cikkek, érdekességek:

Keszthelyi Sándor: A CSBK országos találkozói
- Szentendre: Magyar Amatőrcsillagászok I. Országos Találkozója 1963.
szeptember 21-22. 102 résztvevővel.
Miskolc: Magyar Amatőrcsillagászok II. Országos Találkozója 1964.
augusztus 13-15 között.Forrás...
-->
http://csillagaszattortenet.csillagaszat.hu/index2.php?option=articles&task=view&id=96&Itemid=5

                Rezsabek Nándor: Képriport a Zách-szimpóziumról -
Symposium on the era and work of Franz Xaver von Zach
(1754-1832)
Képes beszámoló a 2004. szeptember 15-16-án a Magyar tudományos
Akadémián Zách Ferenc Xavér magyar származású csillagász halálának 250.
évfordulója alkalmából megrendezett nemzetközi csillagászattörténeti
konferenciáról. -->
http://csillagaszattortenet.csillagaszat.hu/index2.php?option=articles&task=view&id=97&Itemid=5

Gazda István: A csillagászat magyarországi történetéből
Piliscsaba, 2002. Magyar Tudománytörténeti Intézet. Tonyo-Gráf Nyomdai
és Grafikai Stúdió. 287 old. /Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára.
12. kötete/ Segédkönyv a felsőoktatási intézmények számára.
A fenti könyv a magyar csillagászat történetének szöveggyűjteménye:
eredeti, fontos, részletes és érdekes tanulmányok a középkor századaitól a
20. századig. Olyan ritka csillagászati írások betűhív közlése, melyek ma
már nehezen hozzáférhetőek.
Ez a könyv elsősorban a Budapesti Teleki Tékában (Budapest, VIII. ker.
Baross u. 1. a Kálvin térnél) és a Magiszter Könyvesboltban (Budapest, V.
ker. Városház u. 1. Kossuth Lajos utcánál) vásárolható.
A könyv 234-269. oldalán egy 365 tételes bibliográfiát tartalmaz. Ez az
általános műveket, az egyes csillagászok életét (abc rendben), és a
magyar csillagvizsgálók történetét (a csillagvizsgálók abc-sorrendje
szerint) tartalmazza. Ennek a résznek a címe: Válogatás a magyar
csillagászattörténet magyar nyelvű irodalmához. Összeállította: Sragner
Márta, Keszthelyi Sándor, Gazda István. A kutatás és adatgyűjtés
elősegítésére a könyv ezen részét az Internet nyilvánosságára tesszük,
itt erre a honlapra. (KSZ.)
-->
http://csillagaszattortenet.csillagaszat.hu/index2.php?option=articles&task=view&id=95&Itemid=5

Zsoldos Endre: Kövesligethy Radó, Jókai Mór és az Androméda-köd
„Mi magyarok is idézhetjük a tudományos
divinatió nem mindennapi példáját: Jókai az Andromeda ködében fölvillanó
csillagot írja le s 1887-ben egy magyar nõ az egész tudományos
világot
izgalomban tartó fölfedezésével megtalálta elsõnek Jókai
csillagját, mely azóta
tetemes megerõsödés után végképen kialudt. A jövendölés váratlanul
gyorsan
teljesült, csak a csillag feltünéséhez kötött remények és várakozások nem
akarnak teljesedésbe menni!”77

Így zárja 1897-ben megjelent cikkét
Kövesligethy Radó, aki ekkor már rendkívüli tanár a budapesti egyetem
kozmográfiai tanszékén. Miért érzi még annyi év elteltével is fontosnak
hangsúlyozni „egy magyar nõ” felfedezését, és hogyan
kerül a történetbe Jókai Mór?


-->
http://csillagaszattortenet.csillagaszat.hu/index2.php?option=articles&task=view&id=93&Itemid=5

Vértes Ernő: Izsák Imre csillagász, matematikus
Kőszeg városa évszázadok óta híres kitűnő iskoláiról. Számos jeles
személyiség tanult falai között és szívta magába a tudományt kiváló
pedagógus egyéniségek vezetésével.

Egy közülük csak kevéssé ismert, pedig Vas megye csillagászattörténetének
legfényesebb lapjaira kínálkozik. Izsák Imréről van szó, aki 1929. február
21-én született Zalaegerszegen.

Édesapja: Izsák Gyula Endre (1901-1974) földrajz és természetrajz,
édesanyja Pálffy Aranka (1900-1939) fizika szakos tanár volt.

-->
http://csillagaszattortenet.csillagaszat.hu/index2.php?option=articles&task=view&id=91&Itemid=5

Vargha Domokosné: Csillagda a Budai Várban
Kétszáz évvel ezelőtt a Várhegy tetején épült palotát holdtalan
éjszakákon csak a csillagok fénye világította meg. Ezt az eget
pillantotta meg esténként Weiss Ferenc budai csillagász a várépület
tetején levő kupolából. Az ő vezetésével épült fel 1780-ban az első
budai csillagvizsgáló. Ezt 1829-ben lebontották, a maradványait is hiába
keresnénk. -->
http://csillagaszattortenet.csillagaszat.hu/index2.php?option=articles&task=view&id=89&Itemid=5

Szoboszlai Endre: Hogyan állapították meg a görög olimpiák időpontját?

A csillagászati kronológia tökéletes biztonsággal tudja a periodikusan
ismétlődő jelenségeket időben előre és vissza is számolni. Ilyen
vonatkozásban tud a matematikai tudomány a teológusok és a történészek
segítségére sietni egy-egy olyan feladat tisztázásakor, amikor a leírások
említenek égi látványosságot is.
-->
http://csillagaszattortenet.csillagaszat.hu/index2.php?option=articles&task=view&id=84&Itemid=4

Szabó M. Gyula: Gellért püspök csillagászata

Egy bencés szerzetes 1010 körül Pulába, Isztriára menekül az itáliai
belviszályok elől. Valamikor 1015 körül jeruzsálemi zarándoklatra szánja
el magát, de István király Magyarországon marasztalja. Nyolc év királyi
szolgálat után Gerardo - Gellért - bakonyi remeteségbe vonul, ahonnan
1030-ban tér vissza. Ekkor alapítja meg Szent István a marosi
egyházmegyét, ennek feje haláláig Gellért lesz. István halála után nyíltan
szembefordul a velencei viszályokból már ismerős Orseolo Péter, majd
különösen Aba Sámuel országlásával, akinek szokásos húsvéti
újrakoronázását 1042-ben a szószékről látványosan megtagadja. A király nem
mer Gellértre kezet emelni. Később Gellért a Vazul-fiak uralkodását
támogató felkelést szervez - a seregből induló pogánylázadás viszont az
egyház ellen fordítja Vata embereit, akik a püspöki kart egyetlen napon,
1046 augusztus 29-én lemészárolják.
-->
http://csillagaszattortenet.csillagaszat.hu/index2.php?option=articles&task=view&id=81&Itemid=5

Pásztor Emília: Párhuzamos kősorok
- A franciaországi Bretagne-félsziget megalitikus kőemlékeiről túlzás
nélkül állíthatjuk, hogy világhírűek. Ezek a dolmenek, menhirek,
halomsírok közel 3000 éven át szolgálták és jelképezték a legelső f...
-->
http://csillagaszattortenet.csillagaszat.hu/index2.php?option=articles&task=view&id=77&Itemid=4

                Székely László, MTA Filozófiai Kutatóintézete: A
„Fényi”- jelenség: Fényi Gyula és a jezsuita
csillagászat -->
http://csillagaszattortenet.csillagaszat.hu/index2.php?option=articles&task=view&id=94&Itemid=5

A Csillagászattörténet.csillagászat.hu hírlevele
Szerkesztő: Balaton László
Feliratkozás:
http://csillagaszattortenet.csillagaszat.hu/index2.php?option=hirlevel&task=felir
Leiratkozás:
http://csillagaszattortenet.csillagaszat.hu/index2.php?option=hirlevel&task=leir
(Technikai probléma esetén kérjük írjon a   e-mail címre.)
Elérhetőségünk:
Internet: http://csillagaszattortenet.csillagaszat.hu
E-mail:  

   
Kezdőlap | Levelezőlisták