MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #4530

Észlelési_élményem
Budapesti Szkeptikus Talalkozo kepei
mechanika
vicclap ingyen... :)


Dátum: 2005. március 5., 21:09
Feladó: Mizser Attila --
Tárgy: Észlelési_élményem


Észlelési élményem

A Magyar Csillagászati Egyesület Észlelési élményem címmel pályázatot ír
ki magyarországi vagy határon túli, 20 évesnél nem idősebb diákok részére.
A pályázaton jelenleg iskolába nem járó fiatalok is részt vehetnek.
A pályázat témaköre: Egy (vagy több) 2004–2005. évi csillagászati
megfigyeléssel, vagy a megfigyelt csillagászati jelenség hátterével
kapcsolatos cikk készítése. A cikk legyen érthető a téma iránt érdeklődő,
de szakmai végzettség nélküli olvasó számára. Nem szükséges, hogy a cikk a
Meteorban rendszeresen megjelenő témaköröket érintse, feldolgozhat egyéb
érdekes és egyszerű jelenségeket is. A pályaműnek mindenképpen
kapcsolódnia kell valamilyen csillagászati megfigyeléshez, ugyanakkor nem
szükséges, hogy a megfigyelés tudományosan hasznosítható legyen. A
megfigyelések lehetnek távcsöves, szabadszemes, fotografikus vagy
CCD-észlelések. A pályamunkák elbírálásánál előnyben részesítjük a Holddal
kapcsolatos távcsöves megfigyeléseket (pl. magyar vonatkozású kráterek
észlelése, apró alakzatok azonosítása, ugyanazon terület vizsgálata
más-más megvilágításnál stb.).
A cikk terjedelme legfeljebb 6000 leütés legyen, max. 3 ábrát
tartalmazhat. A szöveget és a képeket külön fájlban kell elküldeni (tehát
a képeket nem a dokumentumba illesztve!), elektronikus levélben. A
pályázat szövegét rtf formátumban, a képeket gif vagy jpg formátumban
fogadjuk el. A szöveg és a képek fájlneveinek tartalmazniuk kell a beküldő
teljes nevét ékezet nélküli formában. A teljes beküldött pályamunka
terjedelme ne haladja meg az 1 Mbyte-ot. A cikk végén, az rtf fájlban fel
kell tüntetni a szerző nevét, postacímét és e-mail címét. Egy résztvevő
csak egy pályaművet adhat be.
A pályamunkákat az   címre kérjük elküldeni, beküldési határidő
2005. május 20. A nyertes pályamunkákat a Meteor 2005/7–8. számában
közöljük.

Díjazás:
1. helyezés: 15.000 Ft + ingyenes részvétel az MCSE ágasvári ifjúsági táborán
2. helyezés: ingyenes részvétel az MCSE ágasvári ifjúsági táborán
3. helyezés: könyvnyeremény 10.000 Ft értékben


   
Kezdőlap | Levelezőlisták