MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #4586

Csillagászattörténet.csillagászat.hu hírlevél
Közgyűlés
programajánlat


Dátum: 2005. április 14., 8:16
Feladó: Rezsabek Nándor --
Tárgy: Csillagászattörténet.csillagászat.hu hírlevél


Csillagászattörténet.csillagászat.hu hírlevél
2005-04-13


Programajánlatunk
A változócsillagászat kezdetei Magyarországon
Kik figyelték meg először a csillagok fényváltozását? Ki volt az első
szupernóva-észlelő?  -->
http://csillagaszattortenet.csillagaszat.hu/index2.php?option=program&task=show&id=6&Itemid=13


Cikkek, érdekességek:
Keszthelyi Sándor - Sragner Márta: A Pécsi Planetárium és csillagvizsgáló
története
- Előszó Épült egy épület, Pécs belvárosa felett, a hegy oldalában, a
hegyvonulatra felkapaszkodó meredek utcában. Építése jól látszott a
város nagy részéből nézve. Szokatlan formája, tornya, teraszai, ...
-->
http://csillagaszattortenet.csillagaszat.hu/index2.php?option=articles&task=view&id=125&Itemid=5

Kertész Andrea: Kondor Gusztáv
- Kondor Gusztáv matematikus és csillagász - az Eötvös József Gimnázium
elődje, a pesti reáliskola egykori tanára - a XIX. század kiemelkedő,
tudósként és oktatóként egyaránt elismert egyénisége volt. Kora
ifjúságától mérnöknek, csillagásznak készült, de nem habozott
tanulmányait
félbeszakítani és a szabadságharc során a harctéren is bizonyítani
hazaszeretetét. Bármilyen tudományos területen dolgozott, teljességre
törekedett, környezetének megbecsülését vívta ki. Tudósként egész életében
a szabadságharcban lerombolt gellérthegyi csillagvizsgáló megvalósításáért
küzdött. Kondor Gusztáv melegszívű, jellemes ember volt, oktatóként
generációkat tanított és nevelt szakmai ismeretekre és emberségre.
-->
http://csillagaszattortenet.csillagaszat.hu/index2.php?option=articles&task=view&id=124&Itemid=5

Szeleczki Gábor: Immanuel Kant filozófus és a csillagászat
- Már megszoktuk azt, hogy a hivatásos csillagászok a legmodernebb
optikai s elektronikai eszközökkel dolgoznak. Azonban mint minden
résztudományág, a csillagászat is a filozófiából vált ki a nagy
rendszerező gondolkodóknak (főként Arisztotelésznek) köszönhetően. Ez
viszont még később sem volt ennyire egyértelmű: több filozófus
foglalkozott természettudományokkal. Immanuel Kant, a német idealizmus
megteremtője ebben (is) kiemelkedőt alkotott.
           -->
http://csillagaszattortenet.csillagaszat.hu/index2.php?option=articles&task=view&id=123&Itemid=4

Rezsabek Nándor: Johannes Kepler, a lutheránus csillagász
...ha a lutheránus hívek fellapozzák a 2001-es kiadású "Evangélikus
énekeskönyv"-et, egy bizonyos Kepler Jánostól származó imádságot is
olvashatnak "Hála és dicséret Isten teremtett világáért" címmel: "Istenem,
hatalmasak műveid, csodálattal szemléli mindenki, aki szeretettel tekint
rájuk. Köszönöm, Teremtőm és Uram, hogy annyi örömöt adtál teremtésedben.
Köszönöm, hogy kezed munkája oly elragadó. Ha mondtam volna valami hozzád
nem méltót, vagy ha a magam dicsőségét kerestem volna, bocsásd meg nekem
kegyelmesen."
              -->
http://csillagaszattortenet.csillagaszat.hu/index2.php?option=articles&task=view&id=121&Itemid=4

Székely László: A "Fényi"- jelenség: Fényi Gyula és a jezsuita
csillagászat II. rész
- III. A jezsuita természettudományos tradíció és Fényi csillagászati
munkássága Azzal, hogy a jezsuita rend iskolapolitikájának és Kalocsa
érseki város  voltának köszönhetően - ha nem is szükségsz...
-->
http://csillagaszattortenet.csillagaszat.hu/index2.php?option=articles&task=view&id=120&Itemid=5

Ponori Thewrewk Aurél: Napfogyatkozások és a történelem
"...a chronológiának, a historia eme csontvázának megszerkesztése
 nem egyedül magának a történelemnek, hanem jó részben a
csillagászatnak  volt és marad is munkája." Lakits Ferenc
            -->
http://csillagaszattortenet.csillagaszat.hu/index2.php?option=articles&task=view&id=111&Itemid=4

Bartha Lajos: Nap- és holdfogyatkozások a történelemben
- Az égbolt mindenkori látványa évezredeken át igen fontos szerepet
játszott az emberiség mindennapi életében. A Nap állása az égen, vagy
egyes jellegzetes csillagok, csillagképek helyzete tájékoztatott a
nappal és az éjszaka időszakáról. A fényesebb csillagok, csillag
csoportok felbukkanása a hajnali szürkületben, vagy eltűnése az
alkonyatban jelezték az év szakaszait, az évszakokat.
               -->
http://csillagaszattortenet.csillagaszat.hu/index2.php?option=articles&task=view&id=104&Itemid=4

Tóth Álmos: A hazai történeti földrajz gyökerei
- Kettőszáz esztendeje (1801-ben) jelent meg először nyomtatásban Hell
Miksa (Maximilian Hell) ún. Anonymus-térképe. Írásomnak ez ad
időszerűséget. Hell (1720-1792, jezsuita páter) a magyar
tudománytörténet kiemelkedő alakja. Elsősorban csillagászként él
emlékezetünkben, de geodéta, térkép- és földgömbkészítő, nyelvész,
tudományszervező is, és figyelemreméltóak aktuogeológiai, földmágnességi
megfigyelései is. De foglalkoztatták az utókort orvosi megfigyelései is.
De, hogy a magyar történeti földrajz tudományának is egyik alapvetője,
az még Győrffy négykötetes Árpád-kor történeti földrajzából, vagy Bak
Borbála Magyarország történeti topográfiájából sem sejlik ki. 
               -->
http://csillagaszattortenet.csillagaszat.hu/index2.php?option=articles&task=view&id=100&Itemid=5

Székely László: A "Fényi"- jelenség: Fényi Gyula és a jezsuita
csillagászat I. rész
- I. A "Fényi jelenség" [1] Ha az 1850-es évek, vagy a kiegyezés
korának Magyarországára tekintünk, azt  látjuk, hogy a korábbi
ígéretes, száz esztendős magyar csillagászattörténet után  a...
-->
http://csillagaszattortenet.csillagaszat.hu/index2.php?option=articles&task=view&id=94&Itemid=5


Kellemes böngészést kívánunk!

Üdvözlettel:

a Csillagászattörténet.csillagászat.hu oldal szerkesztői:
Balaton László, Már András Péter (Alnitak), Rezsabek Nándor, Somosvári Béla

A Csillagászattörténet.csillagászat.hu hírlevele
Feliratkozás:
http://csillagaszattortenet.csillagaszat.hu/index2.php?option=hirlevel&task=felir
Leiratkozás:
http://csillagaszattortenet.csillagaszat.hu/index2.php?option=hirlevel&task=leir
(Technikai probléma esetén kérjük írjon a   e-mail címre.)
Elérhetőségünk:
Internet: http://csillagaszattortenet.csillagaszat.hu
E-mail:  

   
Kezdőlap | Levelezőlisták