MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #4640

271. Csillagaszati ko(szo)nyvismertetes.
Kulin vetélkedő_a_TV2-ben


Dátum: 2005. május 23., 8:37
Feladó: Keszthelyi Sándor --
Tárgy: 271. Csillagaszati ko(szo)nyvismertetes.


SOBEL, Dava: Hőn szeretett Apámuram!
Maria Celeste nővér Galileinek írott levelei (1623-1633)

Az eredeti olasz nyelvű leveleket angolra fordította,
kiegészítésekkel és magyarázó jegyzetekkel ellátta: Dava
Sobel, 2001-ben. Magyarra fordította: Babics Péter.
Pécs, 2005. Alexandra Kiadó, Kinizsi Nyomda. 377 old. Ára:
2999.- Ft.

Könyvesboltokban megvásárolható.

Aki olvasta már Dava Sobel: Galilei lánya című könyvét [lásd a
230. kö(szö)nyvismertetést], az tudja, hogy Galilei két lányát
(kellő hozomány hiányában nem férjhez, hanem) a San Matteo
apácazárdába adta. A nagyobbik leány folyamatosan
kapcsolatot tartott hőn szeretett apjával, aki ugyancsak írt
neki. Mindketten a korszak akkori levelezőrendszerét
használták: tintával és tollal papírra írtak és a levelet
küldönccel vitették el egymáshoz. Kis kosárkákba rakott
csatolt mellékletek is voltak: sütemény, gyümölcs,
gyógyszerek, ruhanemű, virág, vadhús.

A könyv Galilei lányának 124 levelét közli (állandóan utal
Galilei válaszleveleire, bár a csillagásznak ezen levelei nem
maradtak fenn). A kötet bal oldalán a levelek olaszul, a jobb
oldalán magyarul sorakoznak.

Bár a levelek szövege gyönyörű, önmagában is élvezetes
stílusú: csak a mindennapi apróságokat tárgyalja, és azokban
minimális csillagászat van. Azt, hogy Galilei ez alatt merre jár,
mit csinál, milyen könyveken dolgozik, milyen perek
fenyegetik: a levelek mellé írt kis jegyzetek árulják el. A szép
könyv így nemcsak apa és leánya kedves kapcsolatát mutatja
be, hanem a korszak (csillagászati) eseményeit is.

Keszthelyi Sándor (Köszö)

   
Kezdőlap | Levelezőlisták