MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #4656

279. Csillagaszati ko(szo)nyvismertetes.
Ágasvár_'05_ifjúsági_tábor
Panta Rhei


Dátum: 2005. június 2., 15:52
Feladó: Keszthelyi Sándor --
Tárgy: 279. Csillagaszati ko(szo)nyvismertetes.


VARGHA Domokosné: Zách János Ferenc csillagász 1754-1832.
" . . . Bennem még mindig 'igaz madgyar' szív dobog".

Szerkesztő: Varga Katalin. Tudományos tanácsadó: Balázs Lajos. Sajtó
alá rendezte: Gazda István.
Piliscsaba, 2003. Magyar Tudománytörténeti Intézet, Rév-Komárom Nec
Arte nyomda. 287 old. /A Konkoly Thege Miklós Csillagászati
Kutatóintézet kiadványai sorozat 7.; Magyar tudománytörténeti szemle
könyvtára sorozat. 42./ Ára: 1400 Ft.

Vásárolható egyes könyvesboltokban, de különösen a Magiszter
Könyvesbolt (Budapest, V. Városház u. 1.) Tel.: 338-24-40, a Budapesti
Teleki Téka Könyvesbolt (Budapest, VIII. Baross u. 1.) Tel.: 267-69-96, a
Kis-Magiszter Könyvesbolt (Budapest, V. Magyar u. 40.) Tel.:  327-77-96,
a Custos–Zöld Könyvesbolt (Budapest, II. Margit krt. 7.) Tel.: 212-51-91
üzletekben.

Zách 1754-ben Pest belvárosában született. Alsó iskoláit a veszprémi
piaristáknál végezte, majd újra Pesten a Piarista Főiskola hallgatója lett.
1773-ig, 19 éves koráig élt Magyarországon. Apja és ő is magyar
nemességet kapott, később magyar bárói rangot szerzett. Aligha hihető,
hogy ne tudott volna magyarul.

Az igen izgalmas, változatos vándoréletét Európa déli, nyugati és
középső részein élte. Sosem jött haza, habár a hazai tudósokkal
kapcsolatban maradt. A részletes életrajz is adós marad: miért menekült
a hazai földről? A jezsuitáktól való félelmében? Ám, ha akarták volna: ők
külhonban is utolérhették volna. A herceg (barátja és mecénása), majd a
hercegnő (barátja, majd szerelme, majd élettársa) hívta és vonszolta
városról városra, országról országra. Ötven éven át.

A báró úr állandóan csillagászkodott: égi jelenségeket észlelt,
csillagvizsgálókat látogatott vagy újított fel, vagy legalábbis amerre járt:
annak a helynek a földrajzi koordinátáit határozta meg hordozható
műszereivel.

Vándorlása során meglátogatta nevesebb csillagász kortársait, vagy ők
keresték fel állomáshelyein. A legnagyobb szervezője volt a
csillagászatnak. Ő szervezett elsőként nemzetközi csillagászati
kongresszust, ő hozott létre először csillagászati egyesületet, ahol
nagyszerű észlelési programokat tűztek ki maguk elé. Ennek első
terméke az első kisbolygók felfedezése és a kisbolygók kutatásának
megindulása lett.

Évkönyveket adott ki (Astronomische und Geographische Ephemeriden).
Állandó levelezésben állt Európa csillagászaival. A levélváltások,
beszámolók, észlelések, számítások anyagait folyóiratokba szerkesztette
(Monatliche Correspondenz, Correspondance Astronomique). Ezekből
szép képet kapunk a korszak izgalmas csillagászati kutatásairól, a
csillagászokról, a csillagvizsgálókról, a műszerekről, a módszerekről. És
Zách életéről is.

A könyv által, és a szerzőnek köszönhetően mi is végigjárhatjuk a művelt
Európa csaknem minden városát, bekopoghatunk a csillagvizsgáló
tornyokba, bekukkanthatunk a kukkerokba, értesülhetünk a legújabb égi
és földi hírekről. Találkozhatunk a 18-dik század második és a 19.
század első felének minden neves csillagászával.

Egy ilyen képzett, értelmes, sokoldalú, lelkes tudóst sokan tiszteltek és
nagyon sokan szerettek. Persze nem mindenki. Némely tévedés,
félreértés, veszekedés belekavart a csillagnézők világába is, és Zách
ezeket nem mindig tudta elsimítani. Neki keserűséget, habár az életrajzi
könyv mai olvasóinak sok érdekességet adott mindez. Így kaptunk egy
változatos és tartalmas életet bemutató csillagászattörténeti könyvet.

Keszthelyi Sándor (Köszö)

   
Kezdőlap | Levelezőlisták