MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #4722

294. Csillagaszati ko(szo)nyvismertetes.


Dátum: 2005. július 18., 13:50
Feladó: Keszthelyi Sándor --
Tárgy: 294. Csillagaszati ko(szo)nyvismertetes.


TUBOLY Vince: Csillagok útján . . .
Na poti zvezd . . . On the way of stars . . .
Magyar szlovén határmenti együttműködés.

Szerkesztette és a címlapot tervezte: Tuboly Vince.
Fotók: Fritz Zoltán, Horváth Tibor, Jámbori Tamás, Tóth
LÁszló, Tuboly Vince.
Hegyhátsál, 2005. Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítvány. 69
old., + 38 old. színes képtábla (66 színes képpel).

A kiadó Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítvány címe: 9915.
Hegyhátsál, Fő u. 19.

Ezt a könyvet a kényszer szülte: 2005. június 30-ig muszáj volt
nyilvánosan elszámolnia az alapítványnak azzal a 44.928
euroval, amelyet pályázati céljaikra egy évvel korábban
kaptak.

A könyv három nyelven (magyarul, szlovénül, angolul)
megteszi ezt, és ismerteti, hogy milyen fontos és nemes
célokra költötték el ezen összeget.

Ismeretterjesztő előadások és távcsöves bemutatások sorát
tartották, illetve finanszírozták. A csillagászat népszerűsítését
szolgáló kiadványokat (prospektust, falinaptárt, képeslap-
sorozatot, plakátot) adtak ki. Csillagászati képkiállítás
vándoroltatását segítették a két ország területén: "Csillagok
útján" címmel. A 2005. jún. 14-19-ig tartó nemzetközi
csillagászati tábor szervezték s bonyolították le sikerrel. 2005.
május. 28-án egy nemzetközi csillagászati konferenciát
szerveztek annak ürügyén, hogy keretében felavathassák az
50 cm-es tükörátmérőjű távcsövet és annak letolható tetős
csillagvizsgáló épületét.

A könyv szövege részletesen ismerteti a programok helyét,
idejét, résztvevőinek létszámát, a közreműködőket. Szól a
hegyháti csillagászat korábbi eseményeiről és röviden az
alapítvány megalakulásáról, céljairól, ténykedéséről.

A nyilvános elszámolás és annak közkinccsé tétele talán
segítséget ad más szervezetek hasonló elképzeléseinek
megvalósítására!

Keszthelyi Sándor (Köszö)
   
Kezdőlap | Levelezőlisták