MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #4924

Re: MCSE_kiadvány
mobilofobicus astronomicus
Re: ---== CSILLA #4923 ==---


Dátum: 2005. december 11., 0:08
Feladó: Heitler Gabor --
Tárgy: Re: MCSE_kiadvány


> Feladó: Bánfi János --  
 
> Tárgy: MCSE_kiadvány                                   |
> Tavalyi év végén itt a listán olvastam, hogy az MCSE tervezi
> egy CD vagy DVD kiadását, amit valamelyik METEOR
> mellékleteként megkapná mindeki.

Kedves János!

A hír igaz. Legalábbis annyi, amit leírtál. Egy éve épp máso
dszor
futottunk neki a második (harmadik?) MCsE CD szerkesztési
munkálatainak.

> Bár hosszú évek óta tagja vagyok az MCSE-nek, s nem lesz ez
> másként jövőre sem, csak valahogy én nem találkoztam ezzel a
> kiadvánnyal.

Ha hosszú évek óta tagja vagy az Egyesületnek, akkor 2003.
májusában, előtte pedig valamikor 1998-ban kaphattál (volna)
Meteort CD melléklettel. Ezek már biztosak, ezek elkészültek :).

> Létre jött ez és csak a mi postásunk sunyította el ezt (,
> hisz ő is nagy csillagász), vagy várat még magára a dolog?
> Ki tud róla?

A CD egy éve kb. 90%-os készültségig jutott el, de Murphy törvé
nye
szerint tetszőleges munka 90%-ának elvégzéséhez a rendelkezésr
e
álló idő 90%-ára, míg a fennmaradó 10% elvégzéséhez új
abb 90%-
ra van szükség...

A tények: az elmúlt tél óta nem dolgoztunk a kiadványon. Nemré
gen,
a Meteor szerkesztőségi ülésén napirendre került a téma: tö
bben
megkérdőjelezték, hogy a széles sávú internet korszakában sz
ükség
van-e egyáltalán CD-n közreadott anyagokra. Döntés még nem
született, de az ehhez hasonló levelek az elkészítés mellett szó
lnak.
A lassúság, nem készülés oka elsősorban a közreműködők
hiánya,
bár nemrégiben újabb tagtársaink ajánlották fel munkájukat.

> Én nagyon örülnék, mert bár számítógépem van, de ottho
n
> nincs internet, a cégtől meg max. levelezni lehet, s egy
> ilyen kiadván szélesítené a rálátásomat a világra, a tud
omány
> jelenlegi állására.

A CD-hez eddig elkészült anyagokat mindenképpen publikáljuk.
Hogy mikor és milyen formában, ezt még megvitatják a szerkesztők
.

Üdvözlettel:
Heitler Gábor


   
Kezdőlap | Levelezőlisták