MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #4975

Re: ---== CSILLA #4972 ==---


Dátum: 2006. január 12., 8:41
Feladó: Gesztesi Albert --
Tárgy: Re: ---== CSILLA #4972 ==---


Szervusztok!
Szeretnék hozzászólni egy kicsit ehhez a precesszós dolghoz, mert

nem annyira egyszerű a dolog.
Egy kis adalék a precesszió okozta hosszú távú változásokhoz.
Több
pályaelem változása is beleszól.
1. A lineáris excentricitás: e=c/a, ami a pálya középpontjána
k és az
egyik fókuszpontjának aránya. Jelenleg a földpálya lineáris
excentricitásának értéke: 0,0167. Planetáris hatások miatt enne
k
értéke kb. 92 ezer éves periódussal változik. Jelenleg csökken
ő
tendenciát mutat. A két szélső érték kb. 20 %-os besugárzás
i változást
okozhat.
2. A pályahajlás (i) értéke időben gyakorlatilag nem változik.
3. a földpálya perihéliumának eklipikai hosszúsága: .  
Változásának
oka a Nap és a bolygók együttes gravitációs hatása. Ennek
eredményeként a pálya fél-nagytengelye a pályasíkban az óra

járásával ellenkező irányban lassan elfordul. Periódusa 21 400
év, ami
évi 60,5 ívmásodperces elfordulást jelent direkt irányban. Jelenl
eg a
napközelség dátuma január 5-e körüli. De 10 700 év múlva a

napközelség dátuma már július elején lesz. Azt gondolhatnánk,
hogy
ekkor a Föld északi féltekéje erősebb besugárzást kap, bár
az
excentricitás kisebb lesz a mai értéknél. Csakhogy a precesszió m
iatt
13 ezer év alatt a forgástengely iránya is átfordul 180 fokkal.
Tehát egy bizonyos földrajzi hely besugárzásának változása:
(25 729 × 21 400)/(25729 – 21 400) = 127 000 év periódusú l
esz!
( a képletben szereplő 25 729 év a precessziós periódus pontos
értéke)
4. Ehhez hozzájárul még az ekliptika ferdeségének a változása
is,
aminek oka a planetáris precesszió. Értéke 40 ezer éves periódu
ssal
változik 24 fok 33 perc 30 másodperc és 21 fok 55 perc 32 másodperc

között. Napjainkban csökken, azaz a térítő körök az egyenl
ítő felé, a
sarkkörök a pólusok felé közelednek évente 14,5  méterrel. Ez
elég kis
értéknek tűnik, de kiszámítható, hogy eredményeképpen a for
ró öv
évente 1000 négyzetkilométerrel, a hideg öv évente 450
négyzetkilométerrel csökken.
A fenti paraméterek együttes változását (szuperponálódásá
t) kell
figyelembe venni, nem szabad csak egyetlen dolgot kiragadni.

Remélem, egy kicsit hozzá tudtam járulni a probléma jobb
megértéséhez.

Üdv.  Gesztesi AlbertCSILLA-l #4972   írta:

> +------------------------------------------------------------------------
----+
> | MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET                                CSILL
A-lista
|
> | http://www.mcse.hu/ http://listserv.mcse.
hu/ |
> +------------------------------------------------------------------------
----+
> | CSILLA LISTA #4972                                  2006. január 11.,
0:00 |
> +------------------------------------------------------------------------
----+
>
>
> *** Vaskúti György --  
>      Re: ---== CSILLA #4970 ==--- "Titkos subj."
>
>
>
> +------------------------------------------------------------------------
----+
> |  Dátum: 2006. január 10., 23:19                                    
       |
> | Feladó: Vaskúti György --  
         |
> |  Tárgy: Re: ---== CSILLA #4970 ==--- "Titkos subj."          
             |
> +------------------------------------------------------------------------
----+
>
> 9 Jan 2006, 23:01-kor CSILLA-l #4970 írta:
>
> > Elkezdtem a témát tanulmányozni, de igen
> > belebonyolódtam. A precess ziós mozgás tudtommal azt
> > jelenti, hogy a föld 23,5 fokos deklinációs dőléssz öge
> > 25000 év alatt jár körbe, azaz ha a földet az
> > elliptikus pálya egy adott pon ján szemléljük (pl.
> > napközelben), akkor 25000 év alatt lesz télből nyár,
> > aztán megint tél. Ez a 25000 év nem is lesz olyan nagy
> > szám, ha elosztjuk 3 65-el, ekkor 70 et kapunk. Vagyis
> > durván 70 évenként csúszik el 1 napot a téli
> > napforduló, amit nyilván a mostani naptárunk korrigál.
> > A kérdésem ezzel kapcsolatban az, hogy mikor halad át a
> > föld az ell ipszis azon pontjain, amely az ellipszis és
> > az ellipszis 2 szimmetriatengelye metszéspontjánál
> > található.
> >
>
> T. levtársak és Gábor!
>
> Úgy látszik eljött az én időm, mert már a második
> kérdés merül fel kedvenc témáimban. Bár az igazat
> megvallva, a fenti idézet eléggé zavaros számomra
> (különösen az utolsó mondat!), ezért elnézést kérek,
> ha mégsem arra adok választ, amit Gábor nem tud.
> Úgyhogy először is azt javasolnám, hogy egyszerű
> ismeretterjesztő könyvben tanulmányozd a témát,
> hogy a fogalmak a helyükre kerüljenek.
>
> Igazából a "télből nyár, aztán megint tél" dolgot
> szeretném helyre tenni, mert több (laikus)
> érdeklődőnél tapasztaltam azt, hogy a precessziós
> mozgás miatt azt hiszik, hogy 12500 év múlva
> augusztusban lesz az északi féltekén TÉL.
>
> Nos, ez akkor valóban így lenne, ha a naptári évünk
> pontosan egy 360 fokos keringés időtartamának
> megfelelő lenne (sziderikus év!), de nem így van! A
> naptári évünk a "tropikus évvel" egyezik meg, ami
> 360 foknál 50"-cel kisebb ívnek felel meg, mivel a
> tavaszpont egy év alatt ennyit hátrál. Vagyis
> naptárkészítő eleink éppen azt a célt tűzték ki és
> valósították meg, hogy a tengelyferdeség miatti
> évszakok ne vándoroljanak végig az éven 25000 év
> alatt. Ennek az az ára, hogy viszont a csillagképek  
> végigvándorolnak az éven, vagyis a most este látszó
> szép Orion csillagképet 14500 júliusában
> fürdőgatyában észlelhetjük ;-))
>
> Sajnos a téma részletetesebb leírása nem lehet a
> lista feladata.
>
>
>    Üdv.:  Vaskúti
> http://csillag.bacska.hu
>
> +------------------------------------------------------------------------
----+
> | CSILLA-lista archívum: http://listserv.mcse.hu/
     |
> +------------------------------------------------------------------------
----+
> | Hozzászólás:   címre írt levélben, Subject: a
cikked
témája  |
> |              ~~~~~~~~~~~~~~                                            
   |
> | Lista-kezelő utasítások a   címre írt level
ed
törzsébe:  |
> |                            ~~~~~~~~~~~~~~~~~                          
   |
> |                Feliratkozás:   subscribe csilla {non|win}            
     |
> |                    Lemondás:   unsubscribe csilla                    
     |
> |                    Segítség:   help csilla {non|win}              
       |
> |                                                                        
   |
> | A CSILLA naponta 12:00-kor és 00:00-kor jelenik meg -- ha van
hozzászólás. |
> | Technikai információk, egyéb segítségkérés:
 |
> +------------------------------------------------------------------------
----+
> | CSILLA LISTA #4972                                  2006. január 11.,
0:00 |
> +------------------------------------------------------------------------
----+
>


_____

és január 20. 18:30.   
Kezdőlap | Levelezőlisták