MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #4988

Tudomanytorteneti palyazat
Napszuro Olympus fenykepezogepre


Dátum: 2006. január 19., 13:00
Feladó: Keszthelyi Sándor --
Tárgy: Tudomanytorteneti palyazat


        FELHÍVÁS tudománytörténeti kutatásra és vetélkedőre

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Magyar Tudománytörténeti
Intézet a Magyar Köztársaság Nemzeti Emlékezet Programja keretében –
kulturális eredményeink jobb megismerése céljából tudománytörténeti
értékeink kutatására, népszerűsítésére hívja azokat a fiatalokat, akik nyitottak
a magyar tudomány értékei iránt. A kezdeményezéssel is elő kívánjuk segíteni,
hogy az Európai Unióban nemzeti értékeinkre, az európai kultúrát gazdagító
tudományos eredményeinkre büszke magyar állampolgárokként legyünk jelen.

2005-ben az ez irányú tevékenységre két jeles magyar tudós kerek évfordulója ad
alkalmat:
   250 évvel ezelőtt született Festetics György, a Georgikon alapítója.
   Nemzetközi hírű mezőgazdasági felsőoktatási intézményünkben Európában
   elsőként állítottak ki agrármérnöki okleveleket. Az intézménynek
   köszönhetően Magyarországon és az ország határain kívül kiváló
   agrárszakemberek sora működött.
   200 évvel ezelőtt született Toldy (Schedel) Ferenc orvos, irodalomtudós, a
   Magyar Tudományos Akadémiát modern szellemben irányító főtitkár, a
   Kisfaludy Társaság egyik alapítója, az Egyetemi Könyvtár igazgatója, az
   európai könyvtári rendszerekhez történő csatlakozásunk megszervezője.

A fentieken túlmenően a kutatás és vetélkedő további témái lehetnek:
   - valamelyik magyar matematikus vagy természettudós (fizikus, kémikus,
   csillagász, biológus, térképész, orvos stb.) munkásságának bemutatása,
   eddig kevéssé ismert, vagy most első alkalommal bemutatásra kerülő
   dokumentumok alapján;
   - jelentős magyar tudományos felfedezések létrejötte;
   - magyar felfedezések hatása a mindennapi életre.
A téma kiválasztásához segítséget ad a 2004-es pályázat anyagát összefoglaló, s
az iskolai könyvtárakban megtalálható a „Diákok a tudományos kutatás
kapujában” c. kötet, valamint az NKÖM által kiadott „Nemzeti évfordulóink
2005” c. kötet, továbbá a Magyar Tudománytörténeti Intézet honlapján
(matikht.axelero.net) található szakirodalmi ajánlás.  

A résztvevők köre:
   hazai középiskolások,
   hazai főiskolai és egyetemi hallgatók (nappali tagozat, levelező és
   távoktatási tagozat, a másoddiplomás-képzésben résztvevők).

A részt venni szándékozók kutatásaik eredményét maximum 10–15 oldalas,
kizárólag saját megfogalmazású szöveget magában foglaló (szimpla sorközzel, 12
pontos betűmérettel megszerkesztett oldalakból álló) dolgozat formájában – a
felhasznált szakirodalmi és levéltári források pontos megjelölésével –, 2 példányban
küldjék be 2006. január 30-ig a Magyar Tudománytörténeti Intézet címére (2081
Piliscsaba, Pf. 12) – a borítékon feltüntetve, hogy a beküldő közép- vagy felső
fokú tanintézeti tanuló, a dolgozaton pedig tüntessék fel lakcímüket és hogy
milyen telefonszámon vagy e-mail címen érhetők el. (A dolgozathoz ezen felül
képek, táblázatok, rajzok, szabadalmak fotói stb. mellékelhetők.)
A dolgozatnak – különösen a főiskolai és egyetemi hallgatók esetében –
könyvtári, levéltári, múzeumi forrásanyagra is kell épülnie. Korábbi pályázatokra
beküldött, illetve már publikált anyagok nem adhatók be.
A határidőn belül beérkezett dolgozatokat – középiskolai és főiskolai-
egyetemi kategóriára csoportosítva –  szakbizottságok bírálják el, s
kategóriánként a 10-10 legjobb dolgozat készítője meghívást kap saját
korcsoportja vetélkedőjére, ahol a meghívott diákok jeles szakértőkből álló
bizottság előtt védhetik meg dolgozatukat, és válaszolnak a
természettudományok magyarországi történetének témaköréből kapott kérdésekre
is. A kérdések forrásairól előzetes tájékoztatást kapnak a szóbeli versengésre
meghívandó pályázók. A felkészüléshez irodalomajánlás található a Nemzeti
Évfordulók Titkársága honlapján (www.emlekev.hu), valamint a Magyar
Tudománytörténeti Intézet honlapján (matikht.axelero.net).
A kutatással és a vetélkedővel kapcsolatos kérdésekkel a Magyar
Tudománytörténeti Intézethez lehet fordulni (tel.: 26/373–371). A döntő Budapesten
lesz, amelynek időpontjáról a legjobb dolgozatok beküldőit időben értesítjük. Az
utazás és a szállás költségeit a rendezők magukra vállalják.
Kategóriánként a legjobb három versenyző a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma által felajánlott díjakat (100, 50, illetve 30 ezer forint) kap. A
szóbeli megmérettetéstől függetlenül különdíjban (értékes könyvjutalomban)
részesülnek a Festetics Györgyről és Toldy (Schedel) Ferencről készített legjobb
dolgozatok szerzői.
Terveink szerint a legjobb dolgozatok önálló tanulmánykötet formájában
megjelennek.
http://www.emlekev.hu/tender/calls/article/D888_article_38410.html#


Keszthelyi Sándor (Köszö)

   
Kezdőlap | Levelezőlisták