MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #5019

75 evvel ezelott szuletett Szentmartoni Bela
Szentmártoni Béla
Szentmartoni Bela a csillagaszattorteneti honlapon
Eloadas Szentmartoni Belarol


Dátum: 2006. február 6., 7:43
Feladó: Keszthelyi Sándor --
Tárgy: 75 evvel ezelott szuletett Szentmartoni Bela


SZENTMÁRTONI BÉLA

1931. febr. 6. Született a Somogy megyei Hencsén.

1949-ig gimnáziumba járt, közben angolul tanult. Már akkor érdekelte a
csillagászat, olvasta a korabeli magyar csillagászati lapokat.

1953-1954. Katonai szolgálatát töltötte. Leszerelése után hivatali munkakörben
dolgozott a kaposvári járásban.

1955-től. Könyvtárból kölcsönözte és olvasta az amerikai Sky and Telescope
című folyóiratot. Levelezni kezdett külföldi amatőrcsillagászokkal. További
folyóiratokat küldtek neki, ezekből távcsőkészítési és észlelési cikkeket fordított.

1955. végén. Megjelent első csillagászati cikke nyomtatásban, a Meteor 1955.
évi 5-6. számában.

1956. elején, 3 hónapra tanfolyamra küldték Budapestre. Esténként az Uránia
Csillagvizsgálóban Kulin Györgytől megtanulta a távcsőtükrök csiszolását. 8-10
tükröt csiszolt itt. Hazatérve további tükörkészítésekbe fogott. Kaposváron a
Somogy Megyei Kórházban dolgozott adminisztratív, műszaki, röntgenlabor
asszisztensi munkakörökben.

1964. A Csillagászat Baráti Kör tagja lett, tagsági könyvének sorszáma 548-as.

1967. augusztusában a Sky and Telescope fényképes cikket közölt róla, és
optikai munkájáról. További külföldi levelezőpartnerek és szervezetek vették fel
vele a kapcsolatot.

1967. október. A Föld és Ég 5. számában ismertették, hogy fényerős
távcsőtükrök készítésében jártas. Más helyekről is kapott leveleket, melyben
tanácsot vagy tükröket kértek tőle. Körülbelül 80 vagy 100 csillagászati
távcsőtükröt csiszolt saját kezűleg. Nagyrészt igen fényerős, azaz parabolizált
tükröket. Saját fő műszere egy 192 mm-es f/4,9 Newton távcső volt.

1968-1970. Kaposváron egyre több észlelést végeztek az amatőrcsillagászok.
Összegyűjtötte a leírásokat, hogy a különböző észlelők és műszerek
összehasonlításra kerüljenek.

1970 vége, 1971 eleje. Írógéppel sokszorosítva adta ki az első hazai mély-ég
észleléseket, Lyra címmel, Mély-ég megfigyelések alcímmel. 7 számot
jelentetett meg.

1971. április. A Lyra formájában, de már Albireo névvel megjelent tervezett
folyóiratának próbaszáma.

1971. június 1. Megalakította az Albireo Amatőrcsillagász Klubot (AAK)
kezdetben kaposvári észlelőkből (Szentmártoni Béla, Gombás Géza, Hevesi
Zoltán, Horváth László és Hudi László), amelyhez sokan csatlakoztak
országszerte. Megjelentette az Albireo folyóirat első, nyomtatott számát,
amelynek szerkesztője. A lap kezdetben mély-ég objektumok és
kettőscsillagok, később több más téma észlelési leírásait közölte. A havilap
mellett különkiadványok, fordítások, térképgyűjtemények kiadását szervezte.
Kaposvári albérlete a Hunyadi u. 10. számú házban volt, itt készítette a
fordításokat, itt gépelt, szerkesztett, összefűzte, postázta a kiadványokat. Itt
fogadta amatőrcsillagász barátait. A kis udvarból végezte távcsöves észleléseit.

1972. március. A Somogy megyei TIT után a Kilián György Ifjúsági és Úttörőház
adta ki az Albireo-t. A lapot minden észlelőnek ingyen küldte, a küldött
észlelésekért cserébe. Aki 3 hónapon túl nem küldött észlelést: nem kapta
továbbiakban a lapot. Újabb és újabb lapok indítását szorgalmazta és segítette
az ország más részein, például: Algol, Atmoszféra, Cirrusz, Cygnus, Draco,
Göncöl, Magnitudó, Sarkcsillag, Shedir.

1972. június. Az Albireo közölte az első változócsillag rovatot.

1973. márc. 27. Szentmártoni Béla is elkezdte a változócsillag megfigyeléseket.
6 és fél év alatt 2063 fénybecslést végzett. A hazai észlelések külföldi
gyűjtőközpontokba küldését intézte és szervezte.

1974-1981 között az országos rendezvényeken (Csillagászat Baráti Köre
találkozók, szakkörvezetők országos találkozói, amatőrcsillagászok
megfigyelési tanfolyamai) részt vett, észlelőtáborokba (Gárdony, Karcag,
Rókafarm) ment.

1975. augusztus 30. Budapestre utazott és találkozott az Amerikai
Változócsillag-észlelők Szervezetének ott tartózkodó igazgatónőjével Janett A.
Mattei-vel.

1977. ősz. Az Albireo fő profilját jelentő mélyég- és kettőscsillag témaköröket
feldolgozta és megfigyelési kézikönyvekben, 4 füzetben adta ki.

1980. január-október. Kaposváron szünetelt az Albireo megjelenése. Erre az
időre az észlelések közlését más lapok vették át: Comet Journal, Draco,
Napfolt.

1982. július. 16. A Kaposváron rendezett Csillagászat Baráti Köre országos
találkozóján Szentmártoni Béla kapta a mozgalom legnagyobb kitüntetését, a
Zerinváry-emlékérmet.

1984. október. Az Albireo szerkesztését átadta, Juhász Tibornak. Maga a
felgyülemlett megfigyelések rendszerezésébe és feldolgozásába fogott. Szeme
fertőzést kapott, a kezelés nem volt eredményes, látása megromlott.
Kaposvárról visszaköltözött szülőfalujába: Hencsére, a szülői házba (Kossuth
utca 54. szám).

1987. A betegsége miatt 56 évesen nyugdíjazták. Megromlott látása miatt már
nem észlelhetett, távcsöveit elajándékozta vagy eladta.

1987. március. Utolsó cikke jelent meg az Albireo-ban.

1988. május 28. Szíve hirtelen felmondta a szolgálatot, és 57 évesen meghalt.

Szentmártoni Béla Hencse temetőjében nyugszik. A falu közepétől nyugati
irányba, Kőkút felé kell 400 métert menni, ezután észak felé fordulva egy kis
hídon és egy földúton elhaladva újabb 400 méter távolság után érünk a kis
dombháton fekvő temetőbe. Az északi, bekerített temetőrész északnyugati
sarkában van a sírja: rajta egy kőlapokkal burkolt vízszintes számlapú napóra.
A napórától 1 méterre délre lévő sír az apjáé (Szentmártoni József 1902-1987),
míg anyja  (Szentmártoni Józsefné született Torma Julianna 1912-1998)
nyugvóhelyét a napóra keleti oldalára  helyezett síremlék mutatja.

Keszthelyi Sándor (Köszö)

   
Kezdőlap | Levelezőlisták