MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #5256

pályázat
észlelőlapok


Dátum: 2006. augusztus 3., 18:20
Feladó: Trupka Zoltán --
Tárgy: pályázat


Tisztelt Mindenki!
A Természet Világa - nehéz helyzete ellenére is fontosnak tartja a

fiatalok bevonását a tudományos ismeretterjesztébe és idén is ki
írta  
hagyományos diákpályázatát.
A Magyar Csillagászati Egyesület különdíjáért Mire tanít a c
sillagos  
ég? címmel várják a dolgozatokat október végéig. Íme a rés
zletek:

Mire tanít a csillagos ég?
A csillagászatot nem véletlenül tartják a legősibb tudománynak.
Már az  
ősember is érdeklődve figyelte a különösen fénylő pontokat a
z égen. Az  
égitestek „járása” alapján tájékozódott, készített nap
tárat, hozzájuk  
igazította a létfenntartáshoz szükséges tevékenységeket. Nyugo
dtan  
mondhatjuk, hogy az égbolt tudománya nélkül aligha alakult volna ki
a  
mai értelemben vett civilizáció a Földön.
    Az évezredek folyamán - közvetlenül vagy közvetve - számtal
an  
felfedezés és találmány a „csillagoknak” köszönhette létre
jöttét. A  
Magyar Csillagászati Egyesület különdíjára pályázókat arra
kérjük,  
hogy az emberiség és a tudomány történetének ezen csomópontjai
közül  
egyet bemutatva ismertesse, hogy akkor miért és mi volt fontos a  
csillagászatban az emberiség továbbfejlődéséhez, mire tanított
a az  
érdeklődő embert a csillagos ég, illetve a csillagászat tudomány
a?  
Melyek azok a csomópontok, amelyek más területekhez kapcsolódva  
előrevitték a tudományt?
     A legismertebbek közül a földrajzi felfedezéseket, a naptára
t,  
az időmérést, a távcsövek elkészítését, a számításte
chnika bizonyos  
ágainak fejlődését említhetjük, de a pályázatban bármilyen
más téma is  
feldolgozható. A kérdés más oldalról is megközelíthető: mire
jutottunk  
volna, milyen lenne a világunk „égi műveltség” nélkül? A fel
vetés ma  
azért érdekes és aktuális, mert - más természettudományos tá
rgyakhoz  
hasonlóan - a csillagászat is egyre inkább kiszorul a tankönyvekbő
l,  
tantervekből.
    A dolgozatban térj ki eddigi csillagászati tanulmányaidra, tagja

vagy-e valamilyen szakkörnek vagy klubnak? Fontos része a pályázatna
k  
a megfelelő forrásjegyzék és a felkészítő tanár nevének fe
ltüntetése.  
A pályamunkákat - ha van rá mód - digitális formában is kérj
ük  
mellékelni, de ennek hiánya nem kizáró ok.
     A pályázaton azok a diákok indulhatnak, akik a 2006-as naptári
 
évben még középfokú intézménybe jártak. A további feltét
elek  
megegyeznek az általános pályázati kiírással, ami a Természet

Világában, illetve a folyóirat honlapján olvasható a  
www.termeszetvilaga.hu címen. Beküldési határidő 2006. október 3
1.

Összdíjazás:
csillagászati könyvek 30 000 Ft értékben

Tanácsokért megkereshetitek a Magyar Csillagászati Egyesületet is.

Postacím: 1461 Budapest, Pf. 219. Email:   internet:
www.mcse.hu.
Jó munkát és sok sikert kíván a

Magyar Csillagászati Egyesület vezetősége   
Kezdőlap | Levelezőlisták