MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #5342

szkeptikus program
telefonszám_változás
Triangulum - galaxis
DGy emlékeztető


Dátum: 2006. október 24., 16:30
Feladó: Trupka Zoltán --
Tárgy: szkeptikus program


Kedves Mindenki!
Sokak kérésére küldöm az idei fehérvári szkpetikus programjá
t.

Meghívó

Szkeptikusok XII. Országos Konferenciája
2006. november 5. vasárnap, 10 óra
A Szabadművelődés Háza, Székesfehérvár, Fürdő sor 3.

Szkeptikusok XII. Országos Konferenciája

Intézményünk a fehérvári csillagászok ötletét karolta fel 19
95-ben,  
amikor több tudományos ismeretterjesztő szervezet közreműködés
ével  
megrendeztük a „Szkeptikusok első országos találkozójá”-t. A
z  
összejövetelek elsődleges célja, hogy fórumot kapjanak azok az  
(elsősorban természettudományos) szakemberek, tanárok, újságír
ók, akik  
fel kívánnak lépni az áltudományos és tudományellenes áradat
tal  
szemben. A konferencia jó alkalom a tapasztalatcserére és kapcsolatok

építésére, illetve ápolására. Az itt elhangzó előadásokb
ól a  
hallgatóság muníciót gyűjthet magának a szellemi környezet v
édelme  
érdekében kifejtett munkájához. „Jó kondícióban kell ugyanis
tartani a  
szellemünket, ahogy az influenza ellen is jó kondícióban kell tartan
i  
a testet.”
Rendezvényünk nyitott a nagyközönség számára. az érdeklőd
ők  
tudományosan megalapozott ismereteket szerezhetnek olyan kérdésekről
,  
melyekről ellentmondásos nézetek keringenek a közhiedelemben.
Hagyományosan minden téma legjobb szakemberét kérjük fel az előa
dások  
megtartásra.
2006-ban a korábbiaknál nagyobb hangsúlyt fektetünk a hozzászól
ásokra, vitára.
Az elmúlt évekhez hasonlóan a korábbiakhoz, a rendezvény honlapj
án  
idén is élőben közvetítjük az előadásokat az interneten.

Megnyitja:
Dr. h. c. Szabó Péter PhD a Kodolányi János Főiskola Rektora

A részletes program:

Kampis György tudományfilozófus, egyetemi tanár: Intelligens tervez
és

Dr. Szabad János genetikus, egyetemi tanár: Mi van beleírva az  
élőlények DNS-ébe?

Dr. Almár Iván csillagász-űrkutató -  Dr. Galántai Zoltán tudo
mánytörténész
Küldjünk-e üzenetet a földönkívülieknek?

Dr. Csapó János egyetemi tanár: Hitek és tévhitek az élelmiszerf
ogyasztásban

Dr. Pázmándi Tamás az MTA KFKI AEKI tudományos főmunkatársa Cser
nobil:  
tények és tévhitek

Ujvári Sándor fizikatanár: A csí kísérleti fizikája

A rendezvény fő támogatója: Science on Stage

Szervezők A Szabadművelődés Háza, Tényeket Tisztelők Társas
ága.

Támogatók: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat
ának  
Kulturális Bizottsága,  Eötvös Loránd Fizikai Társulat,  Terká
n Lajos  
Ismeretterjesztő Alapítvány, Datatrans Internet Kft.

A rendezvény honlapja http://telapo.datatrans.hu/szkeptikus címen
található az interneten

A helyszín keresőtérképe a www.aszmh.hu oldalon található.

Mindenkit szeretettel várunk!

Zoli   
Kezdőlap | Levelezőlisták