MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #5877

Polaris TV e heti közvetítéstömeg!


Dátum: 2008. február 18., 20:19
Feladó: Tepliczky István -- tepi (a) mcse.hu
Tárgy: Polaris TV e heti közvetítéstömeg!


Kedves Barátink!

Történetünk egyik legmozgalmasabb hete következik a Polaris TV élő
közvetítéseinek sorában - 72 órán belül 5 nagy előadássorozatot és rendezvényt
közvetít csapatunk, valós időben! A Polaris TV elérhetősége a www.mcse.hu
oldalról elérhető linkeken!


---------------------------

2008. február 19., kedd
18:50-től - Tóth Imre: Mit tudtunk meg az üstökösökról az elmúlt 100 évben?

A XX. századi, sőt a mai ismereteinket is az üstökösök fizikai tulajdonságairól
a XIX. századi csillagászat és az akkor kibontakozó megfigyelési és kísérleti
asztrofizika alapozta meg. Egy kis "időutazást" teszünk a csillagászat
történetében, amelynek során a XIX-XX. század fordulóján kibontakozó modern
asztrofizika hátterében bemutatjuk az üstökösök megfigyelésében, kutatásában
elért legfontosabb eredményeket, amelyek alapvetőek a későbbi kutatásokban.
Bemutatjuk a XX. század eredményeit, többek között Kulin György idevonatkozó
kutatásait is. A közelmúlt csúcstechnikára alapozott megfigyelési és
laboratóriumi kísérleti eredményei, valamint az egyes üstökösök közelében
végzett helyszíni űrszondás vizsgálatok ellenére még ma sem ismerjük az
üstökösmagok szerkezetét és működésének fontos részleteit, ahogyan arra a 2007.
októberében szuperkitörésen átesett - és a napokban is amatőrcsillagászati
eszközökkel megfigyelhető - 17P/Holmes-üstökös példája is rámutatott. Tehát még
mindíg van mit tanulni ezektől a kis őseredeti égitestektől.

---------------------------

2008. február 20., szerda
13:00-tól - Az Atlantis űrrepülőgép leszállásának élő közvetítése

Az Atlantis leszállása magyar időben 15 órára van kitűzve. 13 órától figyelemmel
kísérjük a készülődést és a fékezés fázisait a NASA TV élő közvetítését átvéve,
magyar kommentárral. Vendégünk a stúdióban Vizi Pál és Zsombok Gábor.

---------------------------

2008. február 20., szerda
18:50-től Az antianyag titka - részecskék és antirészecskék, avagy az elveszett
szimmetria

Az antirészecskék feltételezése, illetve felfedezése óta megszoktuk, hogy az
antianyag minden tuajdonsága pontosan megegyezik a közönséges anyagéval, csak
épp bizonyos mennyiségek (töltések) előjele ellenkező. Mi az oka akkor, hogy
kozmikus környezetünkben néhány kósza antirészecskétől eltekintve nem találunk
antianyagot, csak anyagot? Lehet, hogy az antianyag az Univerzum távoli tájain
koncentrálódik, így a kozmoszban anyag- és antianyag-szigetek váltakoznak? A
modern részecskefizika és kozmológia szintézise új, sokkal izgalmasabb választ
kínál e régi kérdésre.

---------------------------

2008. február 21., csütörtök
01:00-06:00 A teljes holdfogyatkozás élő közvetítése a Polaris
Csillagvizsgálóból (derült időjárás esetén)

---------------------------

2008. február 21., csütörtök
17:50 Dr. Lukács Béla: A magyar nyelv akusztikája (Székesfehérvárról)

A magyar nyelv sok szempontból egyedi. Például akusztikai sajátosságai miatt,
melyek elsősorban a magánhangzók hangsúlyozása révén jönnek létre. Ennek
segítségével aztán anyanyelvként könnyebb megtanulnunk, hiszen érezzük, hogyan
kell ragozni a szavakat. A magánhangzók megfelelő hangsúlyozása azonban már a
sztyeppéken élő elődeink számára is fontos volt. Ha nem is értették meg egymást
a különböző törzsek tagjai, de a neveket a hangsúlyokból érteni lehetett, s
ebből tudták meg, van-e közös rokonuk, vagyis testvér vagy ellenséggel állnak
szemben. Előadónk saját kutatásairól számol be az anyanyelv nemzetközi napján.

---------------------------


   
Kezdőlap | Levelezőlisták