MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #6142

MTT '08 tarjáni előadások - 2.
Pozsony-Sárospatak-Nyizsnyij Novgorod-Hegyhátsál
Emlékeztető: Semmi varázslat, csak fizika!


Dátum: 2008. szeptember 26., 08:03
Feladó: Keszthelyi Sándor -- keszthelyi (a) gf.pte.hu
Tárgy: Pozsony-Sárospatak-Nyizsnyij Novgorod-Hegyhátsál


Egy frissen kiadott füzetre hívom fel a figyelmet. Tuboly Vince:
Csillagászok Mátyás király udvarában. Hegyhátsál, 2008. Hegyháti
Csillagvizsgáló Alapítvány kiadása. 28 oldal.
A szakmai-módszertani kiadvány ismerteti a Mátyás udvarában működő
csillagászok (Georg Peuerbach, Johannes Regiomontanus, Marzio Galeotto,
Antonius Torquatus, Johannes Tolhopff, Filippo Valori, Lorenzo Marsiglio,
Ilkusz Márton) rövid életrajzát és itteni tevékenységét (1-2. old.).
Az 1468. évi (C/1468 S1) üstökös 1468. szept. 18 és nov. 12 között látszott,
maximális fényességét okt. 2-án érte el 1-2 magnitúdóval és hosszú csóvával.
Az üstököst kínai csillagászok pillantották meg először. Ilkusz Márton
Pozsonyból figyelte meg szept. 22-én, nagyon valószínűleg Európából
elsőként. Ilkusz okt. 6-án egy 11 oldalas kódexet készített a megfigyelt
üstökössel kapcsolatban "Indicium de Cometa qui apparuit anno 1468 in
civitate Histropolitana" (Bizonyságtétel az 1468-ban, Pozsonyban megjelent
üstökösről) címmel. A latin nyelvű kéziratos mű jóval később Kazinczy
Ferenchez került, aki a sárospataki református kollégium könyvtárának
ajándékozta. A II. világháború végétől a kódex ideiglenesen a Szovjetunióban
tartózkodott. Nyizsnyij Novgorod könyvtárából nemrég került vissza
Sárospatakra. A kiadvány a teljes, 11 oldalas, kézírásos (de elég jól
olvasható) szöveget közli hasonmásban (3-13. old.).
Az egyetlen példányban létezett, az 1468-as üstökösről szóló mű szövegét
1860-ban Toldy Ferenc leírta és latin betűkkel kinyomtatta egy nagyobb kötet
egyik fejezeteként (MARTINI ARCHIDIAC. DE ZAGRAB. IVDICIVM DE COMETA A. M.
CCCC. LXVIII.). Ez is könyvritkasággá vált, de 1986-ban reprint kiadásban
újra megjelentette az MTA Könyvtára. A hegyhátsáli kiadvány közli ennek
hasonmását is (14-28. old.)
Az A4-es méretű füzet 200 példányban készült. A latin nyelven tudók nyilván
érdeklődéssel forgathatják!
(Tuboly Vince címe a honlapján látható:
http://www.kormendplaza.hu/tuboly/plaza.htm )

Keszthelyi Sándor (Köszö)


   
Kezdőlap | Levelezőlisták