MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #6299

A legújabb kronológiai és nekrológiai kutatások szerint korrigált cikkem


Dátum: 2009. február 20., 10:38
Feladó: Keszthelyi Sándor -- keszthelyi (a) gf.pte.hu
Tárgy: A legújabb kronológiai és nekrológiai kutatások szerint korrigált c


(Újjá)születtünk: február tizenkilencedikén, vasárnap!

Ma 20 éve, hogy utoljára láttam Kulin Györgyöt. Ez úgy esett, hogy 20 éve
alakult meg a Magyar Csillagászati Egyesület. Ez a nap - 1989. febr. 19. -
akkor vasárnapi nap volt. Másoknak egy átlagos februári hétvége vasárnapja
volt, talán mintha gyenge napsütéssel is jeleskedett. A napot a csillagászat
magyarországi barátai is nagy izgalommal várták, hiszen erre a napra szólt a
meghívó: az egyesület alakuló ülésére, a budapesti Uránia Csillagvizsgálóba.
A dátum tudatos választás volt: az 1473. febr. 19-én született csillagász
tiszteletére, azaz az új világképet megalkotó Kopernikusz születésnapjára
tették a szervezők.

Pécsről Budapestre bizonyosan a reggeli vonattal utaztam fel, mivel kocsim
még nem volt (bár életem első kocsijára, egy német demokratikus Trabantra
már benn volt az igénylésem a Merkurnál, de azt majd csak júniusban
kaphattam meg). Az Urániába érkezezőket szívesen fogadták, de nem engedték
letelepedni ott. Ennek oka az volt, hogy láthatták: a nem ekkora nagyra
várt, ám nagy létszámban érkező tömeg: itt nem férhet el. Mindenkit
átirányítottak, le a Duna-partjára, az I. kerületi Művelődési Házba. Ennek a
legnagyobb termében helyezkedhetett el az alakuló ülésre érkezők. Nagy
tömegre emlékszem, sok régi kedves ismerősre, akikkel előtte és közben
parolázhattam, nagy hőfokon beszélgethettünk. Közben ünnepi beszédek voltak,
nagy tervekről esett szó, az alapszabály ismertetésre került, szavaztunk is
jó néhányszor.

Az MCSE akkor és itt: szabályszerűen megalakult! Habár bizonyosan 100-150-an
lehetetünk ott, az alapítási ívet akkor ott 80 ember írta alá. Ebből a
névsorból a Dr. Kulin György kapta az 1. sorszámot és a többi 79 személy
nevét szépen ábécé-rendbe szedték és így ők kaptak a 2-től a 80-ig kiosztott
sorszámokat.

Tehát: Dr. Kulin György, Balázs Antal, Bán András, Batthyány Ferenc, Both
Előd, Bucsi Gábor, Bugya István, Csaba György Gábor, Csatai György, Csenki
István, Debreczeni István, Dömény Gábor, Farkas István, Farkas László,
Fidrich Róbert, Dr. Fodor László, Frontó András, Guman István, Halász Gábor,
Hevesi Zoltán, Hingyi Gábor, Holl András, Dr. Horváth András, Horváth
Ferenc, Horváth György, Iskum József, Kakas Ferenc, Keszthelyi Sándor,
Klusóczki Sándor, Kocsis Antal, Kolláth Zoltán, Könnyű József, Kovács
István, Kővári Edit, Kránicz Zoltán, Lendvai László, Magyari Béla, Magyariné
Nagy Edit, Mátis András, Mécs Miklós, Dr. Milecz Tihamér, Mizser Attila,
Nagy Ferenc, Nagy Zoltán Antal, Németh Rezső, Novotny Dániel, Perlei István,
Ponori Thewrewk Aurél, Porkoláb László, Molnár Imre, Répás Csaba, Sajó
Péter, Sár János, Soós Sándor, Spányi Péter, Dr. Szabados László, Szabó
Dániel, Szabó Sándor, Szalma Zsolt, Dr. Szatmáry Károly, Szecskó Béla,
Szijártó Lajos, Szőke Balázs, Szutor Péter, Taracsák Gábor, Tenkei Olga,
Tepliczky István, Tóth Éva, Tóth Krisztián (2 ilyen nevű is), Trupka Zoltán,
Vámosi László, Varga Attila, Dr. Vinkó József, Vize Sándorné, Voith Petra,
Vörös József, Zalezsák Tamás, Zombori Ottó.

Jól láthatóan csillagászok is, nemcsak amatőrcsillagászok alapították az
egyesületet, köztük régi észlelők, szakkörvezetők, ismeretterjesztők is
voltak, vagy idővel azok lettek. Többüknek került azóta a nevük élé a Dr.
jelölés.

Az egyesületet alapítók között voltak néhányan, aki már az 1946.ban
megalakult Magyar Csillagászati Egyesületnek is tagjai voltak. Akik négy
évtized különbséggel kétszer léptek ugyanabba a folyóba: megérdemelték a
kellő tiszteletet. Négyen voltak. Így itt az MCSE tiszteletbeli tagjai
lettek: Debreczeni István, Farkas László, Guman István és Kulin György.

Akkor ott megválasztottuk a tisztségviselőket. Elnök lett: Ponori Thewrewk
Aurél, alelnök: Szabados László, főtitkár: Zombori Ottó, titkár: Holl András
és Mizser Attila. Az elnökségi tagok lettek: Both Előd, Csaba György Gábor,
Halász Gábor, Keszthelyi Sándor, Kocsis Antal, Magyari Béla, Mécs Miklós,
Orha Zoltán, Spányi Péter, Szatmáry Károly, Szabó Sándor, Taracsák Gábor,
Tepliczky István, Zalezsák Tamás. (Itt Orha Zoltán amolyan kakukktojásnak
tűnhet, hiszen ekkor még nem tag. Igaz hamarosan, még 1989-ben, de a 274.
sorszámú tagként lép majd be, de ne felejtsük el, hogy akkor ő volt a Föld
és Ég folyóirat nagyhatalmú csillagászati rovatszerkesztője.)

Mi lett velük? MI lett velünk? Mi lett 20 év alatt és után a 80 Alapítóval?
74 Alapító Atyával és 6 Alapító Anyával?

Közülük aztán nagyon aktívan részt vettek az MCSE 1989-2009-es húsz évében,
hiszen például az MCSE elnökségben (különféle tisztségviselőként) működtek
az egyes ciklusokban: Both Előd, Csaba György Gábor, Halász Gábor, Holl
András, Keszthelyi Sándor, Kocsis Antal, Kolláth Zoltán, Könnyű József,
Magyari Béla, Mécs Miklós, Mizser Attila, Ponori Thewrewk Aurél, Spányi
Péter, Szabados László, Szabó Sándor, Szatmáry Károly, Taracsák Gábor,
Tepliczky István, Trupka Zoltán, Zalezsák Tamás, Zombori Ottó.  
Az MCSE havi lapjában rovatvezetőként, szerkesztőbizottság tagként,
szerkesztőként, főszerkesztőként munkálkodtak aktívan, ugyanakkor,
1989-2009-ig: Both Előd, Csaba György Gábor, Holl András, Dr. Horváth
András, Iskum József, Keszthelyi Sándor, Kocsis Antal, Kolláth Zoltán,
Kovács István, Mizser Attila, Nagy Zoltán Antal, Ponori Thewrewk Aurél, Sajó
Péter, Dr. Szabados László, Szabó Sándor, Dr. Szatmáry Károly, Taracsák
Gábor, Tepliczky István, Zalezsák Tamás, Zombori Ottó. És még sokan mások
írtak cikkeket, vagy legalább küldtek észleléseket a lapba, amely azóta is
folyamatosan megjelenik, egyre tartalmasabb és szebb kivitelben.

Akkor még nem volt internet, az csak 10 évvel később kezdődött. Viszont 80
tagtársunknak legalább a fele az IWIW-en is szerepel ma, de kétharmad
részüknek van világhálós kapcsolódása és e-mail címe. Könnyen és gyorsan
elérhetjük egymást.

A Naprendszer harmadik bolygója éppen 20-szor keringte körül központi
csillagát, azaz mindenki (kivéve persze a hat hölgyet) 20 évvel idősebb
lett. Ez szomorú, de hát annyi, de annyi élmény, kedves és értelmes dolog
született meg akkor és történt velünk azóta, hogy bízvást mondható: megérte
megélni!

Nem mindenki öregedett ennyit! Néhányan távoztak az örök égi vadászmezőkre!
Az alapítók közül: Farkas István, Kővári Edit, Lendvai László, Dr. Milecz
Tihamér, Sajó Péter elhunytáról értesültünk. És persze Dr. Kulin György is,
ő pár hónappal kedvenc egyesületének megalakulása és újjáalakulása után
hagyott itt bennünket! Talán azzal a jóleső érzéssel, hogy az általa
gyújtott lángot mások viszik tovább!

Keszthelyi Sándor (Köszö)   
Kezdőlap | Levelezőlisták