MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #6573

hege@electra.bajaobs.hu nem offtopic!!! fontos!
Kocziszky Andrea Leonidák
Dr. Fűrész Gábor előadása Az exobolygók meghódítása


Dátum: Mon, 16 Nov 2009 12:50:49 +0100 (CET)
Feladó:
Tárgy: nem offtopic!!! fontos!


Kedves CsILLA-olvasó Műszerépítők!

A Magyar Tudomány Ünnepe még jelenleg is folyó rendezvényeinek idei
fókuszában az "INNOVÁCIÓ" és társadalmi szerepének a tudományban
megnyilvánuló hatásai vannak. Ennek megfelelően jómagam arra kaptam
felkérést (legalábbis a Dél-Mo. térség egyetemi és főiskolái részéről), hogy
mutassam be az innováció megjelenését/"tettenérését" a csillagászatban,
ill. az e téren elért hazai eredményeket, előadásokban ill. írásban is.

Természetesen sokakat ismerek a jelzett területen, és ismerem eredményeiket.
Azonban valószínűleg mégsem mindenkit, ill. mégsem minden eredményét, amire
büszke. Minthogy időmbe nem fér bele külön-külön leveléllel megkeresni
minden hazai távcsőgyártó, stb. innovációs szereplőt, ezért fordulok
közösen
mindenkihez a téren! Tehát:

Kérek minden olyan távcsőgyártót, csillagászati műszerekhez lényegi
modulokat fejlesztő-gyártót, csillagászati optika tervezőt-fejlesztőt,
űrkutató eszközökhöz ilyen jellegű termékeket fejlesztő-beszállítót, aki
szeretné, hogy ne maradjon ki (írásban, nyomtatásban is megjelenő)
tanulmányomban, az mielőbb keressen meg magánban, E-mail címemen!

Természetesen ez egyfelől hozzájárulás kérése is nevük és munkáik
szerepeltetéséhez, de ez inkább csak formális, mert sokkal inkább
felfogható egy "ingyen-reklám"-nak a számukra! Úgy gondolom, elemi érdeke
mindannyiójuknak, hogy ki ne maradjanak ebből az anyagból! Én igyekeztem
minél teljesebb módon bemutatni a hazai csillagászati innovációt az eddig
összeállt prezentációmban, de előfordulhat, hogy valaki, valami elkerülte
a figyelmemet... Semmilyen gyártási titok, v. egyéb üzleti titoknak
minősülő dolog nem kerülhet napvilágra e program során (elve csak a
nyilvános, Interneten is fenn lévő anyagaikból dolgoztam eddig)! Sokkal
inkább arról van szó, hogyha az Internetre eddig általuk fel nem rakott
képeiket, fejlesztési erőfeszítéseik más büszkeségeit is akarnák
népszerűsíteni előadásomon, ill. írásomon keresztül - akkor azt is
csatolják E-mailükhöz!

A fentiekre általam szabott határidő: november 25, a főiskolai nyomtatott
anyag "lapzártája" pedig november 30 (emiatt kell nekem 4-5 nappal
rövidebb időt szabnom, hogy a beérkező anyagokból még tudjak válogatni, a
szövegbe beemelni).

Akiktől nem kapok anyagokat, azokról marad a fejemben meglévő mostani
ismereteimre és az Internet alapján megtalálható anyagokra alapuló szöveg.
Remélem, azért ez is megfelelően szolgálja majd e terület, és az ezen
dolgozók elismertségét, ill. talán még a jövőben hozhat is nekik a
"konyhára" akár konkrét rendeléseket is. Másfelől, a csillagászatnak is
fontos lenne, hogy ne csak "felesleges", elvont, improduktív tudománynak
tekintsék a társadalom szélesebb rétegeiben (ami nagyon veszélyes ebben a
gazdasági krízis-időszakban), hanem világossá váljon, hogy közvetlen
visszacsatolása van a gazdasági élettel, épp az innováció - azaz a
gyártható termékekben realizálódó fejlesztések területén, amelyeket a
csillagászati kutatások indukálnak!

Lényeges korlátozás: csak bejegyzett vállalkozások tartozhatnak e körbe
(BT, KKT, KFT, egyéni vállalkozó, vagy más társasági forma - azaz, ha a
gyártó-fejlesztő tevékenység pl. alapítványi, egyesületi keretek között
folyik, az is megfelelő, de ezt kérem kellőképpen körülírni,
alátámasztani). Múltbeli, korábban megtörtént és lefolyt fejlesztésekről,
eredményekről is várok leírásokat, dokumentációt - akinek ilyen van, ill.
ilyenről van tudomása, emléke, megörökíteni kívánt információja!!!

Amennyiben egy kellően reprezentatív lista készül el, lehetséges, hogy
szélesebb nyilvánosságot jelentő médiumban (országos szaklapok
valamelyike, netán Meteor?) is közzétesszük az anyag egy változatát.

                                      Várom tehát a jelentkezéseket,
                                      és üdvözlök mindenkit: hege
   
Kezdőlap | Levelezőlisták