MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #6574

Keszthelyi Sándor A Természet Világa csillagászati különszáma


Dátum: Tue, 17 Nov 2009 20:11:21 +0100
Feladó: Keszthelyi Sándor
Tárgy: A Természet Világa csillagászati különszáma


A Természet Világa havilap egy csillagászati különszámot adott ki a Csillagászat Nemzetközi Éve alkalmából.
A végig fényezett papírra nyomott és színes képekkel illusztrált kiadvány megvásárlása szép tudományos élményeket adhat.
Tartalma az alábbi:

Címképünk. Az NGC 602 fiatal csillaghalmaz a Kis Magellán-felhőben. = Természet Világa 140. 2009. I. különszám. Feltárul a Világegyetem. címoldal.

A Tejútrendszerben barangolva. = Természet Világa 140. 2009. I. különszám. Feltárul a Világegyetem. első belső borító, p. 70. Az NGC 6543 planetáris köd. A Tycho-féle szupernóva maradványa. A 47 Tucanae gömbhalmaz. Az Elefántormány-köd. A Tejútrendszer fősíkjának egy részlete. A Cygnus csillagkép egy része.

SZABADOS László: Bevezetés. = Természet Világa 140. 2009. I. különszám. Feltárul a Világegyetem. p. 2. A 2009-es Csillagászat Nemzetközi Éve alkalmából összeállított különszám bevezetője. Megjelent a Csillagászat Nemzetközi Évében. A különszámot összeállította: Szabados László. A tartalmi szerkesztést nagyban segítették Both Előd hasznos javaslatai. Szerkesztők: Kapitány Katalin, Németh Géza, Silberer Vera. A 96 oldalas kiadvány 2008 novemberében jelent meg a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal támogatásával.

VEKERDI László: Piaci mendemondától a Csillaghírnökig. = Természet Világa 140. 2009. I. különszám. Feltárul a Világegyetem. pp. 3-7. A távcső földi és égi használata Galilei (és mások) által 1609 nyarától 1611 tavaszáig. Vekerdi László: Így él Galilei című könyvéből készített montázs. Az összeállítást Herczeg János készítette.

HORVAI Ferenc: Az ég és Föld találkozása. Hogyan látjuk Galilei munkásságát napjaikban? = Természet Világa 140. 2009. I. különszám. Feltárul a Világegyetem. pp. 8-10.

GALILEI, Galileo: Csillaghírnök. Részletek. Astronomicus nuncius. = Természet Világa 140. 2009. I. különszám. Feltárul a Világegyetem. pp. 11-13. Galilei 1610-es értekezésének részletei. Csaba György Gábor fordítása.

HETESI Zsolt: A Galilei-per tanulságai. A tudós igazsága és tévedése. = Természet Világa 140. 2009. I. különszám. Feltárul a Világegyetem. pp. 14-16.

SZABADOS László: Négy évszázad csillagászati távcsővel. = Természet Világa 140. 2009. I. különszám. Feltárul a Világegyetem. pp. 17-19. Nagy eredmények kis távcsövekkel. Nagy eredmények nagy távcsövekkel. Válogatás a távcsöves csillagászat fontos eseményeiből.

SZÉKELY Péter: A távcső tökéletesítése Galileitől a XX. század közepéig. = Természet Világa 140. 2009. I. különszám. Feltárul a Világegyetem. pp. 20-22.

FŰRÉSZ Gábor: Tükröm, tükröm, mond meg nékem - milyen a legnagyobb távcső a jövőben? = Természet Világa 140. 2009. I. különszám. Feltárul a Világegyetem. pp. 23-28. A távcsövek átmérőinek növekedése és fényerejének csökkenése az elmúlt 400 évben. Napjaink tükör-körképe. Alkalmazkodó optikák. A jövő óriástávcső tervei.

ILLÉS Erzsébet: A Naprendszerről alkotott kép változása Galileitől napjaikig. = Természet Világa 140. 2009. I. különszám. Feltárul a Világegyetem. pp. 29-34.

KUN Mária: Hogyan lett a Tejútból Tejútrendszer? = Természet Világa 140. 2009. I. különszám. Feltárul a Világegyetem. pp. 35-38.

FREY Sándor: A galaxisok végeláthatatlan világa. = Természet Világa 140. 2009. I. különszám. Feltárul a Világegyetem. pp. 39-42.

KŐVÁRI Zsolt - HOTYA Hajni: Nobel-díjat érő eredmények a csillagászatban. = Természet Világa 140. 2009. I. különszám. Feltárul a Világegyetem. pp. 43-47. A fizikai Nobel-díjasok közül Wilhelm Wien (1911), Max Planck (1918), Albert Einstein (1921), Victor Franz Hess (1936), Carl David Anderson (1936), Walter Bothe (1954), Patrick Maynard Stuart Blacket (1948), Hideki Yukawa (1949), Cecil Frank Powell (1950), Murray Gell-Mann (1969), Hans Bethe (1967), Subrahmanyan Chandrasekhar (1983), William Fowler (1983), Hannes Olaf Gösta Alfvén (1970), Martin Ryle (1974), Antony Hewish (1974), Russell A. Hulse (1993), Joseph H. Taylor (1993), Arno A. Penzias (1978), Robert W. Wilson (1978), John C. Mather (2006), George F. Smoot (2006), Raymond Davis (2002), Mastoshi Koshiba (2002), Riccardo Giacconi (2002) felfedezései és tudományos kutatásai voltak a csillagászathoz szorosan kapcsolódóak. Még több díjazott közvetve járult hozzá a csillagászat fejlődéséhez.

KOVÁCS József: Csillagászat az űrből. = Természet Világa 140. 2009. I. különszám. Feltárul a Világegyetem. pp. 48-53.

SZOKOLY Gyula: Röntgenszemeteket a kompakt objektumokra vessétek. = Természet Világa 140. 2009. I. különszám. Feltárul a Világegyetem. pp. 54-57. A röntgencsillagászat különleges objektumai.

HAIMAN Zoltán: A legelső csillagok és fekete lyukak születése... = Természet Világa 140. 2009. I. különszám. Feltárul a Világegyetem. pp. 58-60. Az Ősrobbanás utáni pár százezer év történései.

VASÚTH Mátyás: Nem elektromágneses eredetű csillagászati információ. = Természet Világa 140. 2009. I. különszám. Feltárul a Világegyetem. pp. 61-63. Gravitációs hullámok. Neutrínócsillagászat.

Terabyte, gigapixel, megaparszek. Beszélgetés Szalay Sándorral. = Természet Világa 140. 2009. I. különszám. Feltárul a Világegyetem. pp. 64-66. Silberer Vera interjúja Szalay A. Sándorral (Alex Szalayval) a Sloan Digitális Égboltfelmérés irányítójával.

KISS L. László: Így dolgozik egy XXI. századi csillagász. = Természet Világa 140. 2009. I. különszám. Feltárul a Világegyetem. pp. 67-70. Óriástávcsövek, űrteleszkópok, (táv)észlelés. Virtuális obszervatórium. Számítástechnika éjjel-nappal. Publikálás. Nemzetközi együttműködés.

LONGAIR, Malcolm S.: Asztrofizika és kozmológia a XXI. században. = Természet Világa 140. 2009. I. különszám. Feltárul a Világegyetem. pp. 71-74. A Brit Csillagászati Társaság ülésén 2004-ben elhangzott előadás szerkesztett változata. Szabados László fordítása.

KÁLMÁN Béla: Együttélés egy csillaggal. a Nap. = Természet Világa 140. 2009. I. különszám. Feltárul a Világegyetem. pp. 75-80.

ZSOLDOS Endre: Magyarok az egyetemes csillagászattörténetben. = Természet Világa 140. 2009. I. különszám. Feltárul a Világegyetem. pp. 81-83. Segner János András. Hell Miksa. Zách János Ferenc. Löwy Móric. Konkoly Thege Miklós.

Ahol a távcső szinte családtag. = Természet Világa 140. 2009. I. különszám. Feltárul a Világegyetem. pp. 84-86. Berkó Ernő, Braskó Sándor és Éder Iván amatőrcsillagászati munkásságának bemutatása, az általuk készített csillagászati felvételekkel illusztrálva.

SZATMÁRY Károly: Csillagászati oktatás és ismeretterjesztés - körkép. = Természet Világa 140. 2009. I. különszám. Feltárul a Világegyetem. pp. 87-90. A csillagászat oktatása az óvodában, az általános iskolában, a középiskolában és a felsőoktatásban. A csillagászok képzése. A hazai csillagászati ismeretterjesztés összefoglaló ismertetése és összehasonlítása egyes országok (Belgium, Bulgária, Ciprus, Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szerbia, Szlovénia, Törökország) helyzetével. A csillagászat népszerűsítése és az ismeretterjesztés: Magyar Csillagászati Egyesület, Magyar Asztronautikai Társaság, TIT, planetáriumok, bemutató csillagvizsgálók, magáncsillagvizsgálók, távcsöves bemutatások, csillagászati versenyek, honlapok, előadások.

KOLLÁTH Zoltán: Látnak-e még csillagot utódaink? = Természet Világa 140. 2009. I. különszám. Feltárul a Világegyetem. pp. 91-93. Zavaró fények és fényszennyezés. Az éjszakai égbolt fényei. Mennyire sötét a sötét? Egy ismerős jelenség: a napfény útja a légkörön át. Megszökött mesterséges fények: vissza a feladónak. A szem "éjszakai műszakban". Hogyan őrizhetjük meg a Tejút látványát?

SZATMÁRY Károly: Csillagászati információforrások. = Természet Világa 140. 2009. I. különszám. Feltárul a Világegyetem. pp. 94-96. Csillagászati honlapok. Csillagászati és űrkutatási cikkek a Természet Világában 1996-2009.

Extragalaktikus látványosságok. = Természet Világa 140. 2009. I. különszám. Feltárul a Világegyetem. hátsó belső borító. Az AB7 buborék. Szupernóva-maradvány a Kis Magellán-felhőben. A Hodge 30 csillaghalmaz. Az NGC 4921 galaxis. Az M101 galaxis. Az Arp 194 kölcsönható galaxispár.

A 89. oldalon olvasható ez: "A hazai ismeretterjesztés éllovasa a Magyar Csillagászati Egyesület, amelynek több ezer tagja van: szakcsillagászok, amatőrcsillagászok és szimpatizánsok. Néhány, szinte"megszállott" tisztségviselője és aktivistája önzetlen munkája miatt olyan sikeres a tevékenységük".

Keszthelyi Sándor (Köszö)

________________________________
Pécsi Tudományegyetem
"Magyarország első egyeteme"
A Pécsi Tudományegyetemé az Év Campus Honlapja
Ez a levél hivatalos Anti-Vírus programmal ellenőrizve
Kérjük, óvja a természetet, ha nem szükséges, ne nyomtassa ki ezt a levelet!


   
Kezdőlap | Levelezőlisták