MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #6682

Galambos Péter re: Holdtölte, holdfogyatkozás
Fényi Gyula Csillagvizsgáló Csillagászattörténeti újdonságok


Dátum: Mon, 15 Mar 2010 21:17:13 +0100
Feladó: Fényi Gyula Csillagvizsgáló
Tárgy: Csillagászattörténeti újdonságok


Kedves CSILLA- lista!

Sok az új anyag a csillagászattörténeti oldalunkon:

Az utolsó magyar polihisztor: Mahler Ede emlékezete - Rezsabek Nándor  
könyvének ismertetője
http://csillagaszattortenet.csillagaszat.hu/programajanlo/mahler_konyv_20100223.html

Képriport a Csillagászattörténeit Találkozóról - Keszthelyi Sándor és  
Rezsabek Nándor beszámolója
http://csillagaszattortenet.csillagaszat.hu/programajanlo/csilltorttal_20091201_4.html

Kisebb amatőrtávcső - A Csillagok Világa 1948/5. számában megjelent  
cikk internetes változata.
"Dr. Balázsy László főállatorvos tagtársunk magakészítette távcsövét  
mutatjuk itt be, amely több szempontból eredeti megoldásokat mutat. "

http://csillagaszattortenet.csillagaszat.hu/magyar_amatorok,_ismeretterjesztes/20100305_kisebb_amatortavcso.html

Egy távcsőkészítő munkástagunk levele - 1948-ból, Micserics Ferenc,  
vasesztergályos
http://csillagaszattortenet.csillagaszat.hu/magyar_amatorok,_ismeretterjesztes/20100305_egy_tavcsokeszito_munkastagunk_levele.html

A dorpati obszervatórium -
http://csillagaszattortenet.csillagaszat.hu/egyetemes_19-20._sz._csillagaszata/20100310_a_dorpati_obszervatorium.html

A világegyetem a régiek és a maiak szerint - Ponori Thewrewk Aurél  
előadása 1948.-ból
http://csillagaszattortenet.csillagaszat.hu/egyetemes_altalanos/vilagegyetem_20090521.html

Jó böngészgetést kívánva, a szerkesztőség nevében is:

Somosvári Béla M.

-----------------------------------------------------------------------
| Somosvári Béla Márton               |  Bela Marton Somosvari        |
| Fényi Gyula Csillagvizsgáló         |  Fenyi Gyula Observatory      |
|   |   |
| 3529 Miskolc, Fényi Gyula tér 2-12. |  2-12. Fenyi Gyula Square     |
| Miskolc, Hungary                    |  Miskolc, Hungary H-3529      |
| http://fenyigyula.atw.hu | http://fenyigyula.atw.hu |
| http://jezsu.hu | http://jezsu.hu |
-----------------------------------------------------------------------   
Kezdőlap | Levelezőlisták