MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #7014

=?iso-8859-2?Q?Artist=E1k,
T-email Meghívó


Dátum: Thu, 31 Mar 2011 21:40:18 +0200
Feladó: Keszthelyi Sándor
Tárgy: =?iso-8859-2?Q?Artist=E1k, _k=E1v=E9s_fr=F6ccs_=E9s_Braille-=EDr=


Az Erzsébet körút a budapesti<http://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest> belső kerületeken áthaladó Nagykörút<http://hu.wikipedia.org/wiki/Nagyk%C3%B6r%C3%BAt> VII. kerületi<http://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest_VII._ker%C3%BClete>, erzsébetvárosi<http://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest_VII._ker%C3%BClete> szakasza, amely a Blaha Lujza tértől<http://hu.wikipedia.org/wiki/Blaha_Lujza_t%C3%A9r> a Király utcáig<http://hu.wikipedia.org/wiki/Kir%C3%A1ly_utca_(Budapest)> húzódik 764 méter hosszan. Erzsébetváros fő közlekedési útvonala, egyben kiskereskedelmi zónája a két oldalán sorakozó üzletek, vendéglátó-ipari egységek révén. Az Erzsébet körutat merőlegesen átszelő fontosabb utcák a Blaha Lujza tér felől haladva: Dohány utca<http://hu.wikipedia.org/wiki/Doh%C3%A1ny_utca>, Wesselényi utca<http://hu.wikipedia.org/wiki/Wessel%C3%A9nyi_utca>, Dob utca<http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Dob_utca&action=edit&redlink=1>, Király utca<http://hu.wikipedia.org/wiki/Kir%C3%A1ly_utca_(Budapest)>.

Erzsébet krt. 6. - volt lakóház, ma a VII. kerületi önkormányzat épülete. Épült 1891<http://hu.wikipedia.org/wiki/1891>-ben, Quittner Zsigmond<http://hu.wikipedia.org/wiki/Quittner_Zsigmond> tervei alapján, eklektikus stílusban. Falai között üzemelt 1906<http://hu.wikipedia.org/wiki/1906> és 1920<http://hu.wikipedia.org/wiki/1920> között a Meteor szálló, amelynek kávéházát szívesen látogatták a hírlapírók és a vakok, ugyanis a kávéház-tulajdonos Glaser Fülöp<http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Glaser_F%C3%BCl%C3%B6p&action=edit&redlink=1> külön Braille-írással<http://hu.wikipedia.org/wiki/Braille-%C3%ADr%C3%A1s> készült kártyacsomagokkal várta őket. A szállóban lakott rövid ideig Ady Endre<http://hu.wikipedia.org/wiki/Ady_Endre> és Krúdy Gyula<http://hu.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%BAdy_Gyula> is. Lássuk mi folyt ott, így kukkantsunk be a Meteorba!

Meteor

Az Erzsébet körút 6. szám alatti szálloda kávéháza az egyik legérdekesebb, legtarkább hely lehetett. Itt alakult meg például a Siketnémák Szövetsége.

Krúdy jól ismerte, hiszen lakott is a szállodában, s Ady is szívesen látogatta, bár "ambíciós fiatal ügyvédek, orvosok, tanárok is tisztelegtek néha a költőnél, és tiszteletükkel majdnem olyan terhére voltak, mint a plébánosnak a kezét csókolgató iskolásgyerekek."

"Tágas, üvegtetős kávéház, amely a szálloda udvarát is elfoglalta. Napközben többnyire állás nélküli artisták lődörögtek benne, olyan végtelen unalommal, amint csak egy facér táncos vagy ekvilibrista unatkozni tud...

Itt szerkeszti az artistaújságot egy Sallai nevű fiatalember, aki a legtekintélyesebb embernek képzeli magát az éjjeli világban...

Ebben a kávéházban húzódott meg fészektelen verébként az a rekedt hangú újságárus fiú, bizonyos Bakti Gyula, aki némileg megháborodott attól, hogy újságjait mindig éjszakázó hírlapíróknak adogatta el, és megmételyezték azok a beszélgetések, amelyeket hírlapírók asztalai mellett suttyomban kihallgatott. Most még csak messziről, dagadt szemekkel nézi Adyt, de rövidesen felcsap maga is költőnek és pamflet-írónak, hogy aztán részegen támolyogva saját verseit gajdolja az éjszakai Pesten.

És éjféltájban sem lesz nóbelebb a társaság, amely a Meteor kávéházban a város különböző mulatóhelyeiről, varietéiből, kisszínpadjairól, énekes lebujaiból összeverődik, hogy itt megbeszélje az elmúlt este eseményeit.

Hát így van ez rendjén: a hírlapírók a maguk dolgait tartják oly jelentőségteljeseknek, hogy róluk asztalverdesés nélkül nem lehet beszélni; a szegény mulattatók, pojácák, táncosok, félbemaradt színészek, kikopott nagydobosok, elzüllött késnyelők, elhalványodott orfeumi csillagok, hangjukat vesztett énekesnők, elcsapott komikusok, kivénült dalénekesek viszont a maguk mondanivalóját vélik oly halálos komolyságúnak, hogy azért még fel kell áldozni az éjszakai nyugodalmukat is, ami bizony már ráfért volna egynémely éjjeli táncmesterre, aki most nappal keresi a kenyerét azzal, hogy "priváták"-nak, előkelő pesti úrnőknek ad táncleckéket otthon a szalonjukban, hogy az úrnők megtanulják az éjjeli nők táncait is...

És a Meteorba jöttek a város különböző részeiből a vak zongorások és vak hegedűsök is, ahol az élet igényteljes bajnoka [Ady] harci-kedvvel fogyasztá Glaser bácsi, a jóságos külsejű, öreg éjjeli kávés fröccseit...

Nyílik az ajtó. Ebben a kávéházban már az ajtónyíláson felismerhető az, hogy rendes, mindennapi vendég igyekszik-e a kávéházba bejuthatni, vagy pedig amolyan Sonntags-jéger, aki első pillanatban nem is tud eligazodni a Meteor hering- és parfümatmoszférájában...

Karcsú cilinderkalapban, városi bundában Hatvany úr érkezik meg, akiről nem tételezhető fel, hogy ne lenne lakása."

Források: Cházar András: Az Országos Siketnéma Otthon jelentései. Bp., 1910-14.; Krúdy Gyula: Ady Endre éjszakái. Bp., 1989. 15. old. és 123-124. old.; Saly Noémi: "Itt élt és halt, mert másképpen nem tehetett"; Wikipédia (Erzsébet körút).

Keszthelyi Sándor (Köszö)

________________________________
Pécsi Tudományegyetem
"Magyarország első egyeteme"
A Pécsi Tudományegyetemé az Év Campus Honlapja
Ez a levél hivatalos Anti-Vírus programmal ellenőrizve
Kérjük, óvja a természetet, ha nem szükséges, ne nyomtassa ki ezt a levelet!


   
Kezdőlap | Levelezőlisták