MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #7153

Keszthelyi Sándor Párbaj Heidelbergben
hege@electra.bajaobs.hu !!!


Dátum: Wed, 31 Aug 2011 20:50:49 +0200
Feladó: Keszthelyi Sándor
Tárgy: Párbaj Heidelbergben


Hogyan ismerte meg Eötvös Loránd Konkoly Thege Miklóst?

Horváth Árpád tudomány- és technikatörténész egy vékony, de érdekes és olvasmányos könyvet írt (Horváth Árpád: A varázsinga. Eötvös Lóránd élete. Budapest, 1954. Ifjúsági Könyvkiadó. Athenaeum nyomda. 108 p.) valamikor régen, de könyvtáros hölgyismerősöm - Sragner Márta - csak ma délután hozta a könyvtárból haza.

Ebben sok csillagászati vonatkozású rész is található. Ír Petzval Józsefről és Petzval Ottóról (pp. 7-8.), Padovában Galilei nyomába ered (pp. 10-13.), Heidelbergben Kirchhoff színképelemzéseit fürkészi (pp. 19-22.), elmélkedik a gravitációról (pp. 25-27.), megismerkedik Konkoly Thege Miklóssal (pp. 66-68.), Kövesligethy Radó csillagásszal együtt végez az Eötvös-ingával észleléseket (pp. 69-74.), vallás- és közoktatásügyi miniszterként Ógyallára látogat, Konkoly vendégeként távcsöveznek és borozgatnak (pp. 83-88.), 1910-ben a Halley-üstököst figyeli és próbálja a csóva földmágnesességre tett hatását kimutatni (pp. 88-90.).

A sok érdekes történet közül nézzük, hogy Heidelbergben miként párbajoztak németek és magyarok!

"Eötvös Loránd ... kiutazott. Meglátogatta régi heidelbergi otthonát, a háziasszonyt, aki viharos örömmel fogadta, megölelgette a bajuszos, szakállas, komoly professzort. Elment a diáksörözések színhelyére, az ismerős "Keller"-be, ahol leült egy üres asztalhoz ebédelni. A szomszédos asztalnál kecskeszakállas férfi ült söre mellett és zsebkönyvébe vázlatokat rajzolt. Eötvös kicsit ismerősnek látta, gondolta talán mérnök, vagy művész, de azután ebédjével kezdett foglalkozni és megfeledkezett róla.

Nem messze tőlük besörözött diáktársaság hangoskodott. Az asztalfőn egy "ősdiák" szónokolt - jó hat-nyolc éve járhatott már egyetemre, de vizsgáitól láthatóan még messze volt.

Nagyhangú megjegyzéseket tett a kecskeszakállasra, aki sehogyan sem akarta őt észrevenni. Végül odament az asztalához.

Az idegen, aki műszeralkatrészeket rajzolgatott könyvébe, azon vette észre magát, hogy a diák orra előtt hadonászik.

A szóváltásból "provokálás" lett, a diák kihívta az idegent párbajra. A német diákok akkoriban ugyanis azzal mutatták meg, mennyire vitézek, hősök és lovagok, hogy folyton párbajoztak. Persze csak úgy, hogy komoly sérülés ne származzék a viadalból, csak egy vékony kardvágás az arcon, aminek nyomát azután egész életen át büszkén viselhetik.

A szabályszerű párbajhoz segédek is kellenek s az idegen hozzá legközelebb ülőt, Eötvöst kérte fel.
Eötvös már bosszúsan arra akart hivatkozni, hogy átutazó külföldi, megy a vonatja, de hallja ám, hogy a bemutatkozó Konkoly Thege Miklós Magyarországról.

Hírből jól ismerte Konkolyt, lapokban is látta a fényképét, azért volt ismerős. Kisalföldi földbirtokos volt, aki Ógyallán saját költségén nagy csillagvizsgálót tartott fenn s értékes megfigyelésekkel, műszerek szerkesztésével és készítésével foglalkozott. Most is ilyeneket rajzolt zsebkönyvébe.

Eötvös aggódott, hogy baj lesz a párbajból, de Konkoly csak nevetett.

Másnap reggel a környékbeli erdők egy tisztásán találkoztak. Volt ott minden, díszes tokban rejtőző elöltöltő pisztolyok, cilinderes segédek, egyszóval nagy hókusz-pókusz, ami mind szükséges volt, hogy a háborútlan Európában valahogy hősi cselekedetet vihessenek végbe dologtalan, kötekedő egyének.

Mielőtt hozzáfogtak volna a szigorú szabályokba foglalt vérengzéshez, Konkoly "csak úgy gyakorlásként" egy ezüstpénzt feldobott a levegőbe és pisztolyával rálőtt. A golyótól eltalált pénzdarab összegörbülve, nagy sivítással felrepült és mikor lehullott, a cilinderes segédek komikus hajlongással keresték meg a fűben. A nézők hüledeztek, majd a segédek összedugták a fejüket és megállapodtak abban, hogy a kihívó fél "idegkimerültség" következtében a párbajt befejezettnek tekintik. Az ősdiák bocsánatot kért s a társaságok visszavonultak.

Ezzel kezdődött Eötvös és Konkoly barátsága."

Keszthelyi Sándor (Köszö)

________________________________
Pécsi Tudományegyetem
"Magyarország első egyeteme"
A Pécsi Tudományegyetemé az Év Campus Honlapja
Ez a levél hivatalos Anti-Vírus programmal ellenőrizve
Kérjük, óvja a természetet, ha nem szükséges, ne nyomtassa ki ezt a levelet!


   
Kezdőlap | Levelezőlisták