MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #7234

Keszthelyi Sándor Réges-régi magyar csillagászattörténet
Keszthelyi Sándor MTA CSFK KTM CSI vagy CSKI
ITB Panoráma Fotó Szeged Mi vár ránk 2012ben? - www.partiscum.hu


Dátum: Mon, 2 Jan 2012 15:09:30 +0100
Feladó: Keszthelyi Sándor
Tárgy: Réges-régi magyar csillagászattörténet


Meghívó
           az  MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete
                                       szemináriumára

Előadó: Zsoldos Endre (MTA CSFK CSI)

Cím: Középkori csillagászat Magyarországon

Kivonat:
A csillagászati ismeretek mennyisége és minősége a középkori
Magyarországon kevéssé ismert. Fennmaradt néhány computus, a krónikák
esetleg megemlítették, hogy egy király érdekődött a csillagászat iránt.
Vannak azonban eddig ilyen szempontból nem vizsgált forrásaink, melyek
segíthetnek választ adni arra a kérdésre, hogy milyen csillagászati
ismeretekkel rendelkeztek hazánkban. Az első ilyen forrás Szt. Gellért
Deliberatiója. Az ebben található csillagászat Sevillai Izidortól (6-7.
sz.) származik. Gellértnek azonban nincs kimutatható hatása. A "Pécsi
Egyetemi Beszédek" egy 14. sz. eleji domonkos beszédvázlat-gyűjtemény.
Egyes vázlatok sok csillagászati utalást tartalmaznak, melyek mutatják,
hogy a szerzője többé-kevésbé ismerte kora természetfilozófiáját. Mivel ez
egy mindennapi használatra szánt gyűjtemény, nyilván felhasználói is
megismerkedtek ezekkel az elképzelésekkel. Még érdekesebb az obszerváns
ferences szerzetes, Temesvári Pelbárt (c. 1435-1504). A krakkói egyetemen
tanult, nyilván alapos csillagászati és asztrológiai oktatásban is
részesült. Teológiai enciklopédiájának "Ég" és "Zodiákus" címszavai azt
mutatják, hogy a tanultakat a későbbiekben sem felejtette el. Említette az
ég szerkezetét (epiciklusok stb.), a bolygók mozgását, periódusukat. A 19.
sz. végi tanulmányok állításaival ellentétben Pelbárt nem vetette el
teljesen az asztrológiát. Igen alapos ismeretei voltak ezen a téren is, és
noha a horoszkópokat elítélte, a "természetes asztrológia" ellen semmi
kifogása nem volt. A fennmaradt magyar nyelvű kódexek sokat fordítottak
Pelbárt műveiből, így csillagászati (és asztrológiai) ismeretei
elterjedhettek a latinul nem tudó apácák és laikusok között is.

Az előadás időpontja: 2012. január 5., csütörtök  14 óra

Helye: MTA CSFK CSI előadóterme
Budapest, XII., Konkoly Thege M. út 15-17.

Idemásolta:
Keszthelyi Sándor (Köszö)


________________________________
Pécsi Tudományegyetem
"Magyarország első egyeteme"
A Pécsi Tudományegyetemé az Év Campus Honlapja
Ez a levél hivatalos Anti-Vírus programmal ellenőrizve
Kérjük, óvja a természetet, ha nem szükséges, ne nyomtassa ki ezt a levelet!


   
Kezdőlap | Levelezőlisták