MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #7403

Hozé) Re: ---== CSILLA #7402 ==--- (Horváth Attila Róbert


Dátum: Tue, 31 Jul 2012 12:11:32 +0200
Feladó: Horváth Attila Róbert (Hozé)
Tárgy: Re: ---== CSILLA #7402 ==---


2012. július 31. 12:00 írta,  

>
> +----------------------------------------------------------------------------+
>   MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET                                CSILLA
> lista
> http://www.mcse.hu/
>
> +----------------------------------------------------------------------------+
>
>
> Mai témák:
>
>    1. fényszennezés elleni módosítás az OTÉK-ban (Zoltán Kolláth)
>
>
>
> +----------------------------------------------------------------------------+
> Date: Tue, 31 Jul 2012 11:56:09 +0200
> From: Zoltán Kolláth  
> Subject: fényszennezés elleni módosítás az OTÉK-ban
>
> +----------------------------------------------------------------------------+
>
> Kedves Olvasók!
>
> Örömmel tájékoztatom a fórumot, hogy sok éves munkánk és a Magyar
> Építész Kamara segítségével jelentős fényszennyezés elleni szabályozás
> született.
> A tegnap megjelent Magyar Közlöny tartalmazza az alábbiakat:
>
>
> A Kormány 211/2012. (VII. 30.) Korm. rendelete az országos
> településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.
> 20.) Korm. rendelet módosításáról
> A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.
> évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés g) pontjában kapott
> felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében
> meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
>
> ...
>
> 3. § (1) Az OTÉK 53. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
>  Az építményt és részeit, az önálló rendeltetési egységet, helyiséget
> úgy kell megvalósítani, ehhez az építési anyagot, épületszerkezetet,
> beépített berendezést és vezetékhálózatot úgy kell megválasztani és
> beépíteni, hogy a környezet higiéniáját és a rendeltetésszerű
> használók egészségét ne veszélyeztesse
> ...
> j) fényszennyezés.
>
> ...
>
> 4. § (1) Az OTÉK 54. §-át megelőző alcíme helyébe a következő alcím lép:
> "Biztonságos használat és akadálymentesség"
> (2) Az OTÉK 54. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
> ...
> (2) Az építmény megvilágítását, a köz- és díszvilágítást, a
> fényreklámot és a hirdetőberendezést úgy kell elhelyezni és
> kialakítani, hogy a fényhatás
> a) az építmény és a helyiségek, valamint a környezet rendeltetésszerű
> és biztonságos használatát ne akadályozza,
> b) a közlekedés biztonságát ne veszélyeztesse,
> c) az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és
> d) fényszennyezést ne okozzon.
>
> Végül itt a fényszennyezés definíciója is:
>
> 1. melléklet a 211/2012. (VII. 30.) Korm. rendelethez
> 1. számú melléklet a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelethez
> Fogalommeghatározások
> 38. Fényszennyezés: olyan mesterséges zavaró fény, ami a horizont fölé
> vagy nem kizárólag a megvilágítandó felületre és annak irányába,
> illetve nem a megfelelő időszakban világít, ezzel káprázást, az égbolt
> mesterséges fénylését vagy káros élettani és környezeti hatást okoz,
> beleértve az élővilágra gyakorolt negatív hatásokat is.
>
>
> Nagyon fontos, hogy az égbolt mesterséges fénylése és a horizont síkja
> fölé világítás is a definícióban maradt; és hogy a rendelet minden
> kültéri világításra érvényes. Ha betartatják a törvényt, akkor
> gyakorlatilag nem lehet fényszennyező világítást telepíteni.
> Reméljük, hogy pozitív hatással lesz a rendelet fényszennyezés
> növekedésének megállítására!
>
> üdvözlettel:
> Kolláth Zoltán
> elnök, MCSE
>
>
> _______________________________________________
> Általános csillagászati fórum
> Hozzászólások:  
> Listakezelő utasítások a   címre írt leveled
> törzsébe:
>   Feliratkozás:  subscribe
>   Lemondás:      unsubscribe
>   Segítségkérés: help
> Archívum, beállítások: http://mailman.mcse.hu/mailman/listinfo/csilla
>
> Vége: ---== CSILLA #7402 ==---
> ******************************
>

Szuper! Gratulálok!
Hol lehet feljelenteni, ha ezzel ellenkező megoldással találkozom????
Hány életfogytiglan a büntetési tétel????

--
Üdv.: Hozé.

http://hoze1.com/
http://fotozz.hu/hoze1
http://www.fotovilag.hu/galeria2/8381/hozee
http://gyor.mcse.hu/galeria/main.php/asztrofotok/Hoze/
http://www.panoramio.com/user/317664
http://facebook.com/attilarobert.horvath


   
Kezdőlap | Levelezőlisták