MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #7405

zsolt.d Fényszennyezés az építési jogban


Dátum: Wed, 1 Aug 2012 13:07:32 +0200
Feladó: "zsolt.d"
Tárgy: Fényszennyezés az építési jogban
A Magyar Közlöny 103. számában (2012.júl.30.) megjelent az OTÉK módosítása.
(211/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet Az országos településrendezési és építési
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról)
A Magyar Építész Kamara javaslatára több módosítás bekerült a rendeletbe. A
fényszennyezés témakörében szakmai anyagokkal segítséget nyújtott Dr. Kolláth
Zoltán fizikus-csillagász és Dr. Varró Mihály orvos urak, köszönet illeti őket.

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet  (OTÉK)-  Fényszennyezés:
A "Higiénia, egészség- és környezetvédelem" alatt az 53.§ -ban az építmények
követelményei bekerült a fényszennyezés tiltása:


(Az építményt és részeit, az önálló rendeltetési egységet, helyiséget úgy kell
megvalósítani, ehhez az építési anyagot, épületszerkezetet,  beépített
berendezést  és vezetékhálózatot úgy kell megválasztani és beépíteni,  hogy a
környezet higiéniáját és a rendeltetésszerű használók egészségét ne
veszélyeztesse)
a) mérgező gázok keletkezése és kibocsátása,
b) légnemű, folyékony vagy szilárd légszennyező és más veszélyes anyagok
keletkezése,
c) veszélyes sugárzás,
d) szennyezett víz, föld, szilárd és folyékony hulladék,
e) az építmény felületein káros nedvesedés keletkezése, megmaradása,
f) elektrosztatikus feltöltődés,
g) vegyi és korróziós hatás,
h) biológiai kártevők megtelepedése, elszaporodása,
i) káros mértékű zaj és rezgés.
j) fényszennyezés."

A "Biztonságos használat és akadálymentesség" alatt az 54.§-ban:
Az OTÉK 54. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


"(2) Az építmény megvilágítását, a köz- és díszvilágítást, a fényreklámot és a
hirdetőberendezést úgy kell elhelyezni és kialakítani, hogy a fényhatás
a) az építmény és a helyiségek, valamint a környezet rendeltetésszerű és
biztonságos használatát ne akadályozza,
b) a közlekedés biztonságát ne veszélyeztesse,
c) az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és
d) fényszennyezést ne okozzon."

Az. 1. melléklet "Fogalommeghatározások" között megadja a rendelet a
fényszennyezés fogalmát is :
"38.  Fényszennyezés: olyan mesterséges zavaró fény, ami a horizont fölé vagy
nem kizárólag a megvilágítandó felületre és annak irányába, illetve nem a
megfelelő időszakban világít, ezzel káprázást, az égbolt mesterséges fénylését
vagy káros élettani és környezeti hatást okoz, beleértve az élővilágra gyakorolt
negatív hatásokat is."A Magyar Építész Kamara javasolta a "káprázás" és a "birtokháborítás fénnyel" és
"az égbolt mesterséges fénylése" fogalmakat is beépíteni, de ezek nem kerültek
bele ebbe az építési jogszabályba.

Dulácska Zsolt
okl. építészmérnök
   
Kezdőlap | Levelezőlisták