MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #7642

Sándor Keszthelyi ...derült égboltnál elvégezni Fortuna megengedni kegyeskedett...
ITB Panoráma Fotó Szeged MTT2013 kedvcsináló panorámakép
hege@electra.bajaobs.hu Diákolimpiai híradó 2013/10.


Dátum: Tue, 6 Aug 2013 12:17:44 +0200
Feladó: Sándor Keszthelyi
Tárgy: ...derült égboltnál elvégezni Fortuna megengedni kegyeskedett...


MARSIGLI, Luigi Ferdinando: Danubius Pannonico-Mysicus tomus I. A Duna
magyarországi és szerbiai szakasza. Deák Antal András: A Duna fölfedezése.
[Budapest,] 2004. Vízügyi Múzeum, Leveltár és Könyvgyűjtemény. Nyomdai
munkák: Avaloni Kft. (Budapest) 439 p.
Szakmai lektorok: Bartha Lajos és Czigány István. Nyelvi lektorok: Révész
Mária és Alice Choyke. Hiller István előszavával.

A könyv első részében (pp. 7-160.) Deák Antal András: A Duna fölfedezése
című tanulmánya olvasható magyar és angol nyelven. Benne csillagászat: p.
16.; p. 40.; pp. 41-42.; pp. 56-62. (csillagászati segédeszközök,
barátjának Cassininak tanácsai a csillagászati helymeghatározásra, Georg
Christoph Eimmart nürnbergi csillagász, Johann Christoph Müller segédje a
csillagászati megfigyelésekben, települések földrajzi szélességei, az
asztronómiai rész, holdfázis rajza).

A könyv második részében [mai: pp. 161-344., korabeli 96 p. nem folyamatos
oldalszámozással] Luigi Ferdinando Marsigli: Danubius Pannonico-Mysicus
tomus I. (A Duna magyarországi és szerbiai szakasza) első kötetének teljes
kiadása látható hasonmás formában. Az 1726-ban Amszterdamban Uytwerf és
Changuion által

"DANUBIUS PANNONICO-MYSICUS, Obfervationibus GEOGRAPHICIS, ASTRONOMICIS,
HYDROGRAPHICIS, HISTORICIS, PHYSICIS PERLUSTRATUS Et in fex Tomos digeftus
AB ALOYSIO FERD. COM MARSILI Socio Regiarum Sccietatum Parifienfis,
Londinenfis, Monfpelienfis. TOMUS PRIMUS. M. D. CC. XXVI."

kiadott latin nyelvű mű ebben a részében vannak 28 oldalon Marsigli
csillagászati észlelései, amelyeket hazánkban végzett (1696-ban földrajzi
szélesség mérései állócsillagok delelései alapján, a jupiterholdak
elhelyezkedésének rajzai, Merkúr-átvonulás észlelése 1697-ben, a Hold
távcsöves képe különböző holdfázisoknál az 1696-os év során). Az eredeti mű
43x59 cm-es, ezen hasonmás kiadás 21x30 cm-es méretű.

A könyv harmadik részében (pp. 345-433.) van Luigi Ferdinando Marsigli:
Danubius Pannonico-Mysicus tomus I. (A Duna magyarországi és szerbiai
szakasza) első kötetének szövege latinból magyar nyelvre fordítva, Deák
Antal András fordításában. Itt a képeket nem közlik újra, de a szöveget és
a táblázatokat igen.
Csillagászat: pp. 349-350. (előszó); pp. 380-397. (Az állócsillagok
delelési magasságai és a belőlük levezetett pólus magasságok 1696. Bécsben,
Budán, Baján, a Duna és a Dráva találkozásánál, Szegeden, Titel közelében,
Szolnokon, Egerben, Budán egy másik alkalommal.; A Nap delelési magasságai
Bécs, Baja, Dráva torkolatánál, Szeged, Titel közelében, Szolnok, Eger,
Buda.; Jupiter és holdjainak észlelése Bécs, Buda, kb. 4 mérföldnyire Buda
alatt, egy szigeten Tulma [Tolna?] alatt, Baja, Dráva torkolatánál, Szeged,
Zenta, Zerna [Cserna], Titel közelében.; A Nap előtt áthaladó Merkúr
észlelése, amelyet 1697. november 3-án reggel, derült égboltnál elvégezni
Fortuna megengedni kegyeskedett Bécsben.; Az égitest archetípusát alapul
véve megrajzolt holdfázisok. Bécsben, Sabliában [Zablaj], Szegeden,
Szolnokon, Udvar közelében, Titel közelében, Egerben megfigyelve 1696. júl.
9. és 1696. nov. 28. között.

Könyvárakból kölcsönözhető, könyvesboltokban vásárolható, még internet
segítségével is rendelhető. Az album borsos árától nem kell megijedni, mert
a fenti csillagászati részeken kívül még más tudományokkal
kapcsolatos leírások és rajzok is vannak benne.
--
Keszthelyi Sándor (Köszö)


   
Kezdőlap | Levelezőlisták