MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #867

Naptar
Jupiterhold-tablazatok


Dátum: 1999. január 12., 23:49
Feladó:
Tárgy: Naptar


A 865. CSILLA közölt egy többszörösen továbbított kérdést arról, hogy a
2000. év februárja valóban 30 napos lesz-e. A felvetés komoly félreértésen
alapul. A 2000. év teljesen rendes szökőév lesz, 29 napos februárral. A
Gergely-naptár szöktetési szabálya ugyanis úgy szól, hogy minden néggyel
osztható sorszámú év szökőév, de a kerek százas esztendők közül csak a
négyszázzal is oszthatók szökőévek. Tehát 1600. és 2000. szökőév, de 1700.,
1800. és 1900. nem volt az. A szökőnapok beiktatását az teszi szükségessé,
hogy a Föld keringési ideje tavaszponttól tavaszpontig (tropikus év)
365,24219879 nap, vagyis nem egész számú többszöröse a Naphoz viszonyított
,,átlagos'' tengelyforgási időnek. Az évszakok rendjét a keringés szabja
meg. Ha tehát a keringési időt kerekítve mindig 365 napos közönséges éveket
használnánk, naptárunk dátumai évente kb. egy negyed (pontosabban
0.24219879) napnyit eltolódnának a természet évszakos ciklusától. Azaz hét
és fél évszázad alatt például az újév a forró nyár közepére esne.

A Julán-naptárnak a négyévenként, február 23. után betoldott szökőnappal -
tehát 365.25 napos átlagos évhosszal - sikerült majdnem szinkronban
tartania a naptárt a természettel. De ez a ,,majdnem'' évszázadok alatt már
szintén észrevehető, több napos eltéréssé halmozódott. Ez tette szükségessé
a Gergely-féle naptárreformot, amelyben egy kicsit ritkították a
szökőéveket: 400 évenként 100-ról 97-re. A Gergely naptár átlagos évhossza
ezáltal 365.2425 nap lett, ami már lényegesen jobban közelíti a valódi
évet, de egy hajszálnyival még mindig hosszabb. A hiba így a naptárreform
bevezetése után csaknem hérom és fél évezreddel növekszik fel egy napra. A
4900-as években tehát valamelyik szökőévet vissza kell minősíteni
közönséges évvé, azaz egy nappal csökkenteni kell a hosszát.

Mint az elmondottakból látszik, mai naptárunk átlagos évhossza nagyobb a
valódi évnél, tehát az eltérést semmiképpen sem egy plusz nap
beiktatásával, hanem egy szabály szerint következő szökőnap kihagyásával
kell korrigálni, de ez nem ebben a választási ciklusban lesz. Aki 2000.
február 30-ról beszél, az valószínűleg félreértette a szöktetési szabály
okát és lényegét.
Taracsa'k Ga'bor

   
Kezdőlap | Levelezőlisták