MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #888

Naporak pontossaga


Dátum: 1999. január 26., 11:24
Feladó:
Tárgy: Naporak pontossaga


  Néhány hete valaki érdeklődött Csilla sleppjétől a napórák pontosságáról,
de senkitől sem kapott érdemleges választ. Most az Élet és Tudomány idei 3.
száma idézi a lap egy 50 évvel ezelőtti, 1949. január 16-iki írását, amely
erről a témáról is szól:

  "A valódi és a középnapidő közti különbséget időegyenlítésnek nevezzük. A
napóra ideje egyszer megelőzi óránk idejét, másszor elmarad mögötte. Csak
négy ízben, április 16-án, június 15-én, szeptember 2-án és december 26-án
esik egybe a valódi és a középnapidő. Minden más napon különbség van a kettő
között. Ennek a különbségnek egyik következménye, hogy óránk idejét véve
alapul a napfelkeltétől a delelésig (12 óra) eltelt idő nem egyezik meg a
deleléstől a napnyugtáig terjedő időközzel. A napóra azonban mindig akkor
mutat delet, amikor a nap a legmagasabbra jutott az égboltozaton, és ezzel
napi útjának pontosan a felét tette meg."

  Hogy a fenti soroknak ki a szerzője, azt a lap elmulasztotta most
az idézet mellett közölni. Ha azonban emlékeim nem csalnak, akkor abban az
időben a lap ilyesféle témájú írásai többségükben Kulin György tollából
fakadtak, a maradék kisebb rész főleg Detre Csabától és Ponori Thewrewk
Auréltól. Ez, persze, nem zárja ki, hogy éppen ennek a szövegnek valaki
negyedik legyen a szerzője, de a kissé emelkedett stílus és az ezt szolgáló
enyhén archaizáló kifejezések (közti, másszor, négy ízben, napfelkeltétől),
a névelők kissé fura elhelyezése Kulin Györgyre utalnak.

                                                 Válas György

   
Kezdőlap | Levelezőlisták