MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #1451

Re: mitoszok
Vegetert a 20-ik szazad!
Re: ---== CSILLA #1450 ==---
Mars Cd
Re: CSILLA #1450
Re: eszlelokutya
Tyukanyo
lander
Newton
2000-2001, sok huho semmiert...
nova Cyg '92
> (=C9s r=E1ad=E1sul olyan vez=E9rcikkszer=FB lett az eg=E9...


Dátum: 1999. december 9., 7:56
Feladó: Muntag András --
Tárgy: Re: mitoszok


A görögök mitológiai fantáziájának nincs vége, de sorozatu
nk
görög részének annál inkább. Kiegészíteni - pontatlanság
aimtól
eltekintve - Ovidius történeteivel lehetne, de szívesen utána já
rnék
azok hellén eredetének...

Ezek:

Phaetón, Héliosz fia története, aki apjától azt kérte, hadd
vezesse
egy nap ő a napszekeret. A kísérlet ragédiába fulladt. A fiút
sirató
nővéreinek könnye az Eridanosz.

Apollón és a holló meséje, melyben a madárnak hoznia kellett
volna az élet vizéből, de egy fügefa közelében elpocsékolta
az
idejét, mert a gyümölcs nem akart gyorsan megérni. Azt hazudta
hát Apollónnak, hogy egy vizikígyó nem engedte a forráshoz.
Büntetésül került az égre örök szomjra kárhoztatva. Ott ta
lálható
egymás mellett az égen a Corvus, a Crater, a Hydra.

Vénusz és Cupidó (Aphrodité és Erósz) mítosza, amely Pán é
s
Typhón történetéhez kapcsolódik (csilla#1372). Amikor az istenek

Egyiptomba költöztek Tüphón elől, Aphrodité és Erósz is a
víz alatt
kerestek menedéket. Hogy el ne veszítsék egymást, egy szalag
kötötte össze őket. Ezt az összekötő szeretetet látták b
ele a
Halak (Psc) csillagképbe is a régiek.

Re csilla#1364 Orion
A nagykutyában (CMa) egyesek Kerberoszt látják, az alvilág kapujá
nál
vicsorgó kutyát.

Re csilla#1370 Aquarius
A vízözöntől való szabadulás jelképe a vizet nyelő déli
hal (PsA).

Re csilla#1380 Ikrek
Lédát Zeusz Cygnus képében csábította el.

Re csilla#1410 Ganümédesz
Ganümédesz sas (Aql) hátán került az Olümposzra.

Re csilla#1449 Ió
A főisten (Zeusz=Jupiter) körül kering négy leghíresebb szerel
me: Ió,
Európé, Ganümédesz és Kallisztó.

Muntag András
* csilla#1364 Orion * csilla#1366 Ursa Major * csilla#1369 Andromeda *
csilla#1370 Aquarius * csilla#1372 Capricornus * csilla#1378 Perszeusz *
csilla#1380 Ikrek (születésük és Heléna) * csilla#1382 Ikrek (ha
láluk) *
csilla#1384 Héraklész (születése) * csilla#1386 A nemeai oroszlá
n *
csilla#1390 A lernai hüdra * csilla#1392 A sztümphaloszi madarak *
csilla#1394 A krétai bika * csilla#1396 A Heszperiszek almái * csilla#
1398
Héraklész halhatatlansága * csilla#1404 Az aranygyapjas kos *
csilla#1406 Az argonauták  * csilla#1408 Pégaszosz * csilla#1410
Ganümédesz * csilla#1412 Perszephoné * csilla#1418 Ikariosz *
csilla#1420 Szemelé * csilla#1422 Mürtilosz * csilla#1424 Aszklépios
z *
csilla#1426 Orpheusz * csilla#1432 Ariadné  * csilla#1445 Kheirón *
csilla#1447 Arkasz * csilla#1449 Ió   
Kezdőlap | Levelezőlisták