MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #2270

Poen?
Re: ---== CSILLA #2269 ==---
Re: kritika egy konyvrol
Csillagaszati ko(szo)nyvismertetesek 00.
Onkorrekcio
Csillagászati kislexikon
Re: ---== CSILLA #2269 ==---
Csillagaszati ko(szo)nyvismertetesek 42.
elado tavcsovek
Kolcsonozheto tavcso


Dátum: 2001. március 21., 16:24
Feladó: Keszthelyi Sandor --
Tárgy: Csillagaszati ko(szo)nyvismertetesek 42.


HORVÁTH József - MOLNÁR László:
Kunc Adolf.

Budapest, 2000, Országos Pedagógiai
Könyvtár és Múzeum és a XII. kerületi
Pedagógiai Szolgáltató Központ kiadása, 106
old. Ára: 500 Ft.
Tudós tanárok - tanár tudósok sorozat.

Vásárolható hétköznaponként 8.30-20 óra
között az Országos Pedagógiai Könyvtár és
Múzeum (1055. Budapest, Honvéd u. 19.)
előterében (tel: 1-331-9323).

  Kunc József Vilibald a vasi hegyhát lankái
között megbúvó Hegyhátsál községben
1841.dec.18-án megszületett ---- Kunc Adolf
fáradhatatlan, munkás élete 1905.szeptember
10-én, Keszthelyen ért véget. Osztatlan részvét
mellett, különvonaton szállított tömeg kísérte el
utolsó földi útjára, hogy Türjén eltemessék.
  A könyv arról szól, hogy mi történt a két
időpont között. Sok mindent csinált, nagyrészt
Szombathelyen (és környékén) Kunc Adolf a
premontrei szerzetes. Például csillagászati
észleléseket végzett: az 1877-es
holdfogyatkozást, az 1882-es napfogyatkozást,
ugyenezen év Vénusz-átvonulását nemcsak
megfigyelte, hanem cikkekben számolt be
élményeiről. Irt egy  átfogó csillagászati munkát
1874-ben. Több európai csillagvizsgálót
felkeresett, még Greenwichbe is eljutott 1881-
ben. Az Astronomische Gessellschaft tagja
lett, csillagászati ismeretterjesztő cikkeket írt,
előadásokat tartott és mint gimnáziumi tanár
diákjait a csillagos ég ismeretére és szeretére
tanította.
  De mindez kevés lett volna a hírnévhez! Ami
miatt neve nem merült feledésbe: az egy
kisdiákjának köszönhető, akit úgy hívtak:
Gothard Jenő! Igen --- a híres
Lyragyürüsködközponticsillagos Gothard
Jenőnek Kunc volt a tanára, ő szerettette meg
vele a csillagászatot, segítette első lépéseit és
utóbb is sok megfigyelésében, szervezésében
részt vett maga is. Később már inkább
munkatársa és jó barátja lett a Gothard
testvéreknek.
  Kunc Adolf szervezte meg a szombathelyi
székesegyházban az első hazai Foucault-féle
ingakísérletet (Gothardék esztergálták hozzá
az eszközöket) 1880-ban. Részt vett a legelső
hazai Telephon (akkori szóval: Messzeszóló)
kísérletekben, ahol egyre messzebb és
messzebb messzeszólózva végülis a herényi
és az ógyallai csillagda között hoztak létre
telefonkapcsolatot 1881-ben. Kunc Adolf
magyar népdalokat énekelt bele a telefonba:
ezt Konkoly Thege Miklós és családja 175 km
távolságban tisztán élvezte. Ez aztán
csillagászati célokra is jó volt: meteorok
időegyeztetésére, földrajzi
hosszúságmeghatározásokra. Kunc később két
gimnázium szertárát szerelte fel csillagászati,
földrajzi, fizikai eszközökkel.
   Kunc elég életvidám, mosolygós ember volt,
nem élt éppen aszkéta szerzetesi életet:
szerette a jó társaságot, a vadászatokat, a
fehér asztal örömeit Gothardék társaságában.
A róla fennmaradt fényképeken alig látjuk
reverendában és imakönyvvel --- jobbára
vadászruhában, kezében puskával vagy
pohárral.
   A könyv két szombathelyi szerzője kitűnően
feltárta a csillagászkodó Kunc részletes
életrajzát, tanári, iskolaigazgatói ténykedését
és "mellesleg" a 19. századvégi magyar
természettudományos oktatást.
  Jól illusztrált (38 képpel), bőségesen
jegyzetelt könyvük még további kutatás alapjaul
is szolgálhat, de minimum Hegyhátsál nagy
szülöttének emlékezetére nagyon jó!
(KSZ)

Keszthelyi Sándor (Köszö)


   
Kezdőlap | Levelezőlisták