MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #2544

Egy optimista biztatgatasa
Re: Hege és Business a csillán
Csillagászati kiadványok az


Dátum: 2001. szeptember 5., 23:06
Feladó: Mizser Attila --
Tárgy: Csillagászati kiadványok az


  Csillagászati kiadványok a Magyar Csillagászati Egyesülettôl


Meteor csillagászati évkönyv 1994 300 Ft    (250 Ft)
Meteor csillagászati évkönyv 1995 400 Ft    (300 Ft)
Meteor csillagászati évkönyv 1996 500 Ft    (400 Ft)
Meteor csillagászati évkönyv 1997 600 Ft    (500 Ft)
Meteor csillagászati évkönyv 1998 700 Ft    (600 Ft)
Meteor csillagászati évkönyv 1999 900 Ft    (800 Ft)
Meteor csillagászati évkönyv 2000       1100 Ft   (1000 Ft)
Meteor csillagászati évkönyv 2001
     (tagjaink illetményként kapják!)       1400 Ft
A Meteor 1999-es évfolyama       2800 Ft   (2600 Ft)
A Meteor 2000-es évfolyama       3200 Ft   (3000 Ft)
A Meteor 2001-es évfolyama       3696 Ft
     (tagjaink illetményként kapják!)
Távcső almanach 2001       1000 Ft  (900 Ft)
Távcső almanach 2001 CD-melléklet       1300 Ft (1200 Ft)
Astronomical Calendar 2002 600 Ft  (500 Ft)
Cooper–Walker: Csillagok távcsôvégen 850 Ft    (750 Ft)
Gábris–Marik–Szabó: Csillagászati földrajz       1800 Ft
(1900 Ft)
Kulin György: Az ember kozmikus lény 750 Ft  (850 Ft)
Ponori Th. A.: Csillagok a Bibliában 850 Ft    (750 Ft)
Bartha L.: Fényi Gyula emlékezete 200 Ft    (150 Ft)
Bartha L.: Konkoly Thege Miklós emlékezete             150 Ft  (10
0 Ft)
Bartha L.: Kulin György munkássága 250 Ft    (200 Ft)
Csaba Gy. G.: A csillagász Hell Miksa írásaiból 300 Ft    (250
Ft)
Csaba Gy. G.: Szentiványi Márton csillagászati nézetei... 300 Ft
   (250 Ft)
Forgács J. szerk.: Magyar csillagversek 500 Ft    (400 Ft)
Keszthelyi–Sragner: Napfogyatkozás és honfoglalás 300 Ft    (25
0 Ft)
Keszthelyi S.: Magyarország napórái (katalógus) 500 Ft    (400
Ft)

Vasné Tana Judit: Az egri csillagásztorony 200 Ft  (220 Ft)
Vasné Tana Judit: Albert Ferenc és az egri csillagásztorony 200 Ft
 (220 Ft)
Bebesi Zs.–Csák B.–Kiss L.: Változócsillagok fénygörbéi 1
993–1997 250 Ft    (200
Ft)

Kiss L.: Változócsillag fénygörbék 1988–1992 250 Ft    (20
0 Ft)
Az MCSE 2001-es falinaptára 250 Ft    (200 Ft)
MCSE-embléma (öntapadó) 50 Ft     (60 Ft)
MCSE-póló (fekete, fehér nyomású emblémával; L, XL, XXL)  
     1000 Ft (1200
Ft)
Meteorészlelô térképsorozat                 200 Ft  (180 Ft)
Mizser A.–Kiss L.–Fidrich R.: Változócsillag katalógus (II. kia
dás)     250
Ft  (200 Ft)
Pleione Csillagatlasz (hmg= 7,0) 300 Ft    (250 Ft)
Fűrész G.: Teljes napfogyatkozás diasorozat (35 db-os)            
  4500 Ft  

(3500 Ft)
Változócsillag Atlasz IX., XIV., XVI. (füzetenkénti ár!) 200
Ft    (150 Ft)
A. Rükl: Mondatlas               8000 Ft (7500 Ft)

A fenti kiadványok megvásárolhatók a Polaris Csillagvizsgálób
an a keddi
MCSE-ügyeleteken
(Budapest III., Laborc u. 2/c.), ill. megrendelhetők az MCSE postacím
én (1461
Budapest,
Pf. 219.) rózsaszín postautalványon, hátoldalon a tétel(ek) meg
nevezésével.

A zárójelben lévô összegek az MCSE tagjaira vonatkoznak.


Mzs

   
Kezdőlap | Levelezőlisták