MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #2805

Idezet...
V838 Mon
Re: Hol van a Polaris?
Re: Hol van a Polaris?
Csillagaszati ko(szo)nyvismertetesek 110.
fenyszenny


Dátum: 2002. február 4., 11:53
Feladó: Keszthelyi Sándor --
Tárgy: Csillagaszati ko(szo)nyvismertetesek 110.


VEKERDI László: Így él Galilei.

(2. kiadás) Budapest, 1998. TYPOTEX KFT
Elektronikus Kiadó. G-Print nyomda.
408 old. Ára: 1560 Ft.

Kapható a könyvesboltokban. Megvásárolható
a Polaris Csillagvizsgálóban (Budapest. III.
Laborc u 2/a) a keddi MCSE ügyeleteken, és
megrendelhető a Magyar Csillagászati
Egyesület postacímén (1461. Budapest, Pf.
219.) piros postai pénzesutalványon, hátoldalon
a tétel megnevezésével.

  A szerző az Akadémiai Könyvtár
könyvtárosként másfél évtizeden át gyűjtötte a
Galilei életére vonatkozó adatokat. Így
munkájának tizenöt fejezete alapos,
fejezetenként bőségesen jegyzetelt (a könyv  
60 %-át teszi ki a megjegyzések, jegyzetek,
irodalomjegyzékek, idézetgyűjtemény).
  Persze Galilei élete olyan jól dokumentált
(saját művei és levelei, valamint mások róla írt
levelei, vitairatai és periratai alapján), hogy
nemcsak tettei, de gondolatai is szépen
rekonstruálhatók. Ezért nem téves a cím:
Így ÉL Galilei!
  Galilei teljes életrajza feltárul előttünk,
amelyben a csillagászat a legjelentősebb, és az
érdeklődő olvasó szerint ezek szakmailag
helyesen vannak tálalva. Felhasználja a szerző
a legfrisebb külföldi Galilei-kutatók anyagait is.  
  Magyarul még nem olvashattunk a
csillagászati felfedezések tényleges
történetéről ilyen részletesen. Megtudjuk, hogy
az 1609-1610-es években Galilei nem minden
felfedezése volt sima ügy. Nem volt elég az
egyház bizalmatlankodása. Csillagász kortársai
bizony nem átallották azt vetni a szemére,
hogy nem is ő találta fel a távcsövet, nem is ő
fedezte fel a Nap foltjait, nem is ő látta meg
elsőként a Vénusz fázisait. És bizony igazuk
volt.
(KSZ)

Keszthelyi Sándor (Köszö)


   
Kezdőlap | Levelezőlisták