MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #2852

Out of Office AutoReply: ---== CSILLA #2851 ==---
Napfogyi 2002
(1107) Lictoria fedes szombaton 19:05 UT-kor
Kell egy kis aramszunet...
Csillagaszati ko(szo)nyvismertetesek 122.


Dátum: 2002. március 8., 10:40
Feladó: Keszthelyi Sándor --
Tárgy: Csillagaszati ko(szo)nyvismertetesek 122.


MIZSER Attila szerkesztette:
Amatőrcsillagászok kézikönyve.

Szakmailag ellenőrizte: Szatmáry Károly és
Kiss László. Borítóterv: Taracsák Gábor.
Illusztrációk: Bakos Gáspár, Berkó Ernő, Fejes
Imre, Fűrész Gábor, Gazdag Attila, Gyenizse
Péter, Kaszás Gábor, Kereszturi Ákos, Kiss
László, Ladányi Tamás, Lantos Zsolt, Mizser
Attila, Molnár Gyula, Nagy Zoltán Antal,
Nyerges Gyula, Péntek Kálmán, Pavol Rapavy,
Taracsák Gábor, Szeiber Károly, Szitkay
Gábor, Szőke Balázs.
Budapest, 2002. (január) Második, javított és
bővített kiadás.
Magyar Csillagászati Egyesület kiadása, G-
PRINT BT. nyomda, 536 old. (+ 8 old. színes
tábla), Ára: 1999 Ft.

Megrendelhető 2300 Ft-ért (tagoknak 2000 Ft-
ért) a Magyar Csillagászati Egyesület
postacímén (1461. Budapest. Pf. 219.) piros
postautalványon, hátoldalon a tétel
megnevezésével. Megvásárolható a Polaris
Csillagvizsgálóban (Budapest. III., Laborc u.
2/c.) és a Műszaki Könyváruházban (Budapest,
VI., Liszt Ferenc tér 9.) is.

Az első ilyen jellegű hazai kiadvány 1987-ben
jelent meg (Az észlelő amatőrcsillagász
kézikönyve címmel, becézve: ÉSZAK) két
kötetben, összesen 484 oldalon.
1999 júliusára megjelent --- teljesen átdolgozva -
-- a hasonló jellegű könyv (Amatőrcsillagászok
kézikönyve, rövidebben: AMCSIK) apróbb
betükkel, sűrűbb sorokkal, sokkal több
illusztrációval, tartalmasabb szöveggel egy
nagy kötetben.

Az 1999-es könyv nagyon sikeres volt, minden
példányát megvásárolták, és teljesen elfogyott
2001 márciusára. Akkor csak egy gyors
utánnyomásra gondolt az MCSE főtitkára. Ám  
hol az egyik, hol a másik szerző jött ötleteivel,
kisebb-nagyobb kiegészítéseivel, frissítéseivel,
mindez egy-két ősz hajszálat szerzett a kötet
T. Szerkesztőjének!

Végülis minden rovat, észlelési téma, fejezet
átdolgozva, bővítve lett, így az egész kötet 46
oldallal terjedelmesebbé vált. Ezen kívül friss
észlelésekkel is feltöltődött: már benne van az
1999.08.11-i jelenség, a 2001.01.09-i élmény,
sőt 2001.09.28-i bolygórajz is szerepel a
könyvben.

A 2002 márciusában megjelent kézikönyv az
észlelő, megfigyelő, adataikat feljegyző, és
beküldő amatőrcsillagászok bibliája. Kezdődik
Kulin György előszavával, majd az egyes
témákat a követező szerzők vezetik elő
(betürendben): Babcsán Gábor, Bakos Gáspár,
Bartha Lajos, Csizmadia Szilárd, Fűrész
Gábor, Gyenizse Péter, Hollósy Tibor, Iskum
József, Kereszturi Ákos, Keszthelyi Sándor,
Kiss László, Ladányi Tamás, Mizser Attila,
Rózsa Ferenc, Sárneczky Krisztián, Szabó
Sándor, Tepliczky István, Vincze Iván.

A könyvből megtudhatjuk, hogyan kell
szakszerüen észlelnünk a Napot, a Holdat, a
fogyatkozásokat, a csillagfedéseket, a
bolygókat, az üstökösöket, a kisbolygókat, a
meteorokat, a mélyegeket, a kettőscsillagokat,
a változócsillagokat. Hogyan lehet
szabadszemmel, binokulárral, távcsővel,
fényképezéssel, CCD-vel megfigyeléseket
elkövetni.(A "Csillagászati képrögzítés"
fejezetben összevonva van a fotozás a CCD-
zéssel)
Közli a technikákat, trükköket, észlelőlap-
mintákat, skálákat, elnevezéseket, mindezt sok
hasznos táblázattal és katalógussal
kiegésztve. Minden fejezetet irodalomjegyzék
követ.
A kötet megadja a 2050-ig látható látványos és
érdekes csillagászati jelenségek listáját.
A szöveget sok belső ábra és fénykép
illusztrálja, és 52 színes amatőrfényképet is
csodálhatunk. Legvégén a hazai csillagászati
egyesületek, alapítványok, szakkörök,
bemutató csillagdák, észlelőhelyek,
planetáriumok, múzeumok,
magáncsillagvizsgálók, periódikák friss név-és
címlistája olvasható.

Vegyük (kezünkbe) ezt a könyvet, és így
nézzük az eget! A miértre Kulin György
válaszol: "Egy táj megragadó szépsége
ceruzát, ecsetet ad kezünkbe, pedig nem
vagyunk művészek. A zene hallatán utánozzuk
a kedves dallamokat, a természetben járva
gyűjtjük a színes kavicsokat, kristályokat,
máris amatőr kőzetgyűjtőkké válunk, felkutatjuk
a pincében, padláson heverő régi eszközöket, a
néprajz amatőrjeiként dolgozunk, belenézve
egy távcsőbe egyszerű távcsövet barkácsolunk
és kedvet kapunk, hogy megfigyeljük az égi
jelenségeket, nem elégedve meg a könyvekben
látott képekkel. Mindezek a tevékenységek az
emberi szellemi szabadságnak olyan
megnyilvánulásai, amelyek függetlenek a
tudomány értékelésétől."
(KSZ)
Keszthelyi Sándor (Köszö)

   
Kezdőlap | Levelezőlisták