MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #2929

Re: binokularok
naptar
Hazai csillagaszok lexikona az interneten
Levelzarasok - politikamentesseg
binokular
Uj, kozepes fenyessegu ustokos
megallt a Fold


Dátum: 2002. április 23., 15:23
Feladó: Keszthelyi Sándor --
Tárgy: Hazai csillagaszok lexikona az interneten


A Csillagászati kö(szö)nyvismertetések 72.
száma alatt írtam az alábbiakat:

MAGYARORSZÁGI CSILLAGÁSZOK
ÉLETRAJZI LEXIKONJA.

Összeállította: Bartha Lajos, Könnyű József,
Pischné, Könnyű Edina. Az "ARMILLA
csillagászattörténeti kutató csoport"
munkatársai.
Első kiadás. (Salgótarján) 2000. A Magyar
Amatőrcsillagászok Baráti Köre, A Nógrád
Megyei Csillagászati Alapítvány és az OTKA
támogatásával. 103 old.

Kapható Könnyű József (3100. Salgótarján.
Móricz Zsigmond u. 9. tel: 32/310-250,
http://www.freeweb.hu/macsbk/ ) címére
piros postai pénzesutaványon küldött 600 Ft
ellenében, hátoldalon a tétel megnevezésével.

    A könyv a hazai csillagászok,
amatőrcsillagászok, ismeretterjesztők,
csillagászatot támogató személyek
életrajzának lajstroma: név, születés ideje,
helye, halála ideje, helye, ki volt, mivel
foglalkozott, milyen csillagászati munkásságot
végzett és mikor, az általa írt főbb műveinek
adatai, milyen nagyobb cikkeket írtak róla, mi
őrzi emlékét (szobor, emléktábla, emlékérem,
kráter, kisbolygó). Azaz a "Csillagászati
Szinnyei" - aki könyvtárba járó: érti ezt.
    Bartha Lajos óriási munkát fektetett bele
ebbe az anyagba. Az 1970-es évek elejétől ott
görnyedt az (akkor még a Nemzeti Múzeum
mögötti) Országos Széchenyi Könyvtárban
minden nap, olvasta a réges-régi könyvek,
lexikonok, folyóiratok apró betüit, és kereste
azokat akik valaha csillagászati munkásságot
végeztek ebben az országban, és rótta
sprirálfüzetekbe amit talált.
    Az 1975-1976-os Technikatörténeti
Szemlében közzé is tette eredményeit, de
tovább kutatott: az 1979-es kötetben egy
ugyanekkora pótlást közöltetett le. De csak
újabb és újabb adatok kerültek elő, így az
utóbbi években a salgótarjáni "A
Csillagvizsgáló" folyóirat folytatásokban újra
közölte a csillagászok lajstromát. Most végre
egybegyúrva, egy kötetben van az egész
katalógus. 186 csillagászunk leírása.
    Óriási adatbázis, hatalmas munka, nagyon
kellett már ez, használhatjuk végre! Bár Bartha
Lajosnak többezer cikke jelent már meg: ez a
legnagyobb munkája, nevét ez őrzi meg majd
legtovább. De nemcsak az Ő nevét, hanem
mindazok nevét is, akik itt szerepelnek: az
elmúlt évezred magyarországi csillagnézőit!
   A kötetben az előttünk élt csillagász
nemzedékek sorakoznak. Sajnos már sok
olyan ember is, akit ismertünk, szerettünk, az
előadásait hallgattuk, akikkel együtt észleltünk,
vagy poharazás közben vitatkoztunk a hazai
amatőrcsillagászatról: Dankó Sándor, Fazakas
József, Frecskay István, Hédervári Péter, Jónás
László, Kulin György, Marik Miklós, Paál
György, Róka Gedeon, Sajó Péter, Sári Gyula,
Szabó Gyula, Szentmártoni Béla,
Szimán Oszkár, Zétényi Endre ....
amatőrtársaink, mozgalmunk motorjai,
összejöveteleink résztvevői és előadói. Sajnos
már ők is belekerültek ebbe a kötetbe! De hát
ez a világ rendje...egyszer mindannyian
idekerülünk...
...
Nos, örömmel közlöm, hogy nemcsak
idekerülünk, hanem most már felkerültünk a
világhálóra is!
Ugyanis ennek a könyvnek az anyagát a
Magyar Amatőrcsillagászok Baráti Köre lelkes
tagtársai feltették a honlapjukra és így az
Internetről bárki által elérhetővé vált.

http://macsbk.csillagaszat.hu/cikkek/bartha/csill_lex_jav.html

Az internetes változathoz Könnyű József írt
beköszöntőt. A bevezetőt Bartha Lajos írta,
amelyből kiderül, hogy az 1999-ben
összeállított, és 2000-ben kiadott könyvhöz
képest az adatokat 2002 elején ellenőrizték,
részben pontosították, kiegészítették.

Van 10 rossz hírem és 6 jó hírem ezzel
kapcsolatban!
Törölve lett a hazai (amatőr)csillagászat
történetéből: Bayer János, GÖNCÖL, Hatvani
István, Hetyei János, Kazay Endre, Pozsgai
János, Sárváry Pál, Semsey Andor, Soós
Zoltán, Vállas Antal. (A könyvben benne voltak,
a javított, internetes anyagban nincsenek)
Jó viszont, hogy kiegészítésül felvették az
ismertetett hírességek közé: Abaházi Richard,
Bencsik János, Berkes Zoltán, Matsko János
Mátyás, Strommer Gyula, Wolphard Stephanus
csillagászkodó urakat.
Így most 186 + 6 -10 = 182 neves
csillagászunk, amatőrcsillagászunk,
ismeretterjesztőnk adatai, életrajza, műveinek
jegyzéke érhető el.

Jómagam Bartha Lajoson és Balog Lászlón
keresztül megkaptam az eredeti anyagot
egy fileban, wordben, így abban könnyen,
áttekinthetően lehet kiegészítéseket,
apróbb-nagyobb javításokat végezni.
Kérem, hogy akinek az anyaggal
kapcsolatban ilyen pontosítási javaslata
lenne (feltüntetve persze, hogy honnét
veszi a kiegészítést!): írja meg nekem,
én szívesen végzem neves elődeink
életrajzának teljesebbé tételét.

Keszthelyi Sándor (Köszö)


   
Kezdőlap | Levelezőlisták