MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #3412

Csillagaszati ko(szo)nyvismertetesek 182.
Re: MH
Oracsbitu 2002 - III.


Dátum: 2003. február 10., 9:25
Feladó: Keszthelyi Sándor --
Tárgy: Csillagaszati ko(szo)nyvismertetesek 182.


MIZSER Attila - SZABADOS László - TARACSÁK Gábor szerk.
Meteor csillagászati évkönyv 2003.

Az összeállításban közreműködött: Jean Meeus, Sárneczky Krisztián.
Szakmailag ellenőrizte: Kun Mária, Szabadi Péter. Műszaki szerkesztés
és illusztrációk: Taracsák Gábor.
Budapest, 2002. Magyar Csillagászati Egyesület kiadása, G-PRINT BT.
nyomda, 326 old. (+ 6 színes tábla) Ára: 1800 Ft.

A MCSE tagjai illeménykönyvként kapják, 2003-as tagságuk fejében. Nem
tagoknak az évkönyv megvásárolható a Polaris Csillagvizsgálóban
(Budapest, III. ker. Laborc u. 2/c), és megrendelhető a Magyar
Csillagászati Egyesület postacímén (1461. Budapest, Pf. 219.) 1800 Ft-
ért, piros postautalványon, hátoldalon a tétel megnevezésével, vagy
átutalással.

A 2002. november végén megjelent csillagászati évkönyv a hagyományos
táblázatokkal indul. A kalendáriumban a havonta és naponta
megfigyelhető látnivalókat nézegethetjük. Az égitestek adatai: Nap,
Hold, bolygók, holdak, kisbolygók, üstökösök, meteorrajok,
fogyatkozások, csillagfedések következnek. A fényesebb csillagok
katalógusa, a kettős-kisbolygók, a 35 legnépszerűbb kettőscsillag
után az exobolygók zárják a táblázatos részt.

A cikkek a csillagászat legújabb ererdményeivel indulnak (30 friss
hír). Nagyon izgalmasnak igérkezik, amiről Barcza Szabolcs ír a 198-
200. oldalon: a csillagászatnak a 21. századra maradt feladatairól a
vöröseltolódással kapcsolatban.

Nagyobb cikkek: Bolygók más csillagok körül (Szatmáry Károly),
Kvazárok (Frey Sándor), A nagy tömegű csillagok keletkezése (Apai
Dániel, Vavrek Roland), Kis égitestek anyagának fejlődése (Bérczi
Szaniszló), Nagy energiájú helioszférikus részecskék és a kozmikus
sugárzás (Király Péter).

A beszámolókban a Magyar Csillagászati Egyesület, az MTA KTM
Csillagászati Kutatóintézet, az ELTE Csillagászati Tanszék, a Bajai
Csillagvizsgáló, a Budapesti Planetárium tevékenységéről olvashatunk.
A tájékoztatók és reklámok között az MCSE 17 helyi-és 15 szak-
csoportjának adatai láthatók.

Az 1990 óta kiadott csillagászati évkönyvek leírása,
tartalomjegyzéke, táblázatai megtekinthetők itt:
http://evkonyv.mcse.hu/
Taracsák Gábornak köszönhetően egy tematikus kereső is segíti az
eligazodást, 1986-tól máig.
(KSZ)


Keszthelyi Sándor (Köszö)


   
Kezdőlap | Levelezőlisták