MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #3990

Hajrá Vénusz-átvonulás!
221. Csillagaszati ko(szo)nyvismertetes
HST és Rádiótávcső


Dátum: 2004. február 17., 8:19
Feladó: Presits Péter --
Tárgy: Hajrá Vénusz-átvonulás!


Kedves Listatársak/Listatagok!

Mivel eddig még nem tapasztaltam nagy mozgolódást a listán és e
gyéb
fórumokon a 2004. június 8-i Vénusz-átvonulást illetően, ezé
rt
indítólevélként szándékozom közreadni az alábbiakat, akik
esetleg kétszer
kapják meg azoktól elnézést kérek, de a CSILLA nagyobb tábora
miatt
célszerűnek láttam itt is leírni pár gondolatot.

Mivel egy igen ritka csillagászati eseményről van szó ezért jó
lenne, ha a
lista közösségének tagjai elkezdenének megosztani egymással g
ondolataikat,
véleményüket, felkészülési stratégiájukat; azt, hogy ki m
it tervez a Nagy
Napra, folyó év Medárd napjára. Tegyük élővé, mozgalmassá
a listát az
átvonulással kapcsolatos hozzászólásokkal, észrevételekkel,
ötletekkel,
javaslatokkal.

Néhány pontban szeretném összefoglalni és példákkal illuszt
rálni, hogy mire
gondolok.

1., Aki tud az átvonulással kapcsolatos hasznos információkat tar
talmazó
internetes oldalakat, jó lenne, ha megosztaná a többiekkel is ezen
oldalak
címeit.

Nagyon jónak tartom e tekintetben Fred Espenak weboldalait:

Időadatok, a jelenség ismertetése:

http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/transit/TV2004.html

http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/transit/TV2004/city-EU2.html

Időjárási statisztikák:

http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/transit/TV2004/weather2.html

http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/transit/TV2004/TV2004-Weather1a.JPG

http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/transit/TV2004/TV2004-Weather1b.JPG


2., Ha van valamilyen átvonulással kapcsolatos rendezvény, konferen
cia,
akkor a megfelelő adatokat, minél több emberhez juttassák el a sz
ervezők.
Jelenleg egy konferenciáról van tudomásom, mely április 17-én l
esz
Székesfehérváron a Szabadművelődés Házában.

3., Ki hol tart bemutatást az érdeklődőknek, hol lesznek regioná
lis
találkozók, bemutatók?

4., Ki milyen műszerrel és milyen módszerrel szeretne észlelni, m
ilyen
képrögzítési technikákat alkalmaz?

5. Ki milyen következtetéseket vont le a 2003-as Merkúr-átvonulá
s
észleléséből? Milyen hibákat lehet véteni, hogyan kell ezeket
elkerülni?

6., Feladat: Az időjárási statisztikák vizsgálata, különö
s tekintettel az
utóbbi évek június 8-áinak időjárási állapotára, tenden
ciáira.
Kapcsolatfelvétel az Országos Meteorológiai Szolgálattal

7., Milyen alternatív útvonalterveket lehet javasolni borult idő es
etére?

8., Ki kellene dolgozni egy vészforgatókönyvet, riadóláncot, ki
kit értesít,
arról, hogy hol derült az égbolt.

9., A CSIMABISOK-hoz szólva: jó lenne összegyűjteni egy minél t
öbb
bibliográfiai tételből álló gyűjteményt, ami - a téma akt
ualitását
figyelembe véve - kizárólag a Vénusz-átvonulásokkal foglalkoz
ik. Kezdetnek
szeretném közreadni egy másik levélben a Természettudományi K
özlöny (TTK)
néhány ezzel kapcsolatos "czikkét". A könyvtárban ülve és l
apozgatva a 130
évvel ezelőtti kissé sárgás lapokat rádöbben az ember, hogy
milyen
szerencsés, hogy megadatott számára az, hogy ha az időjárás i
s engedi,
szemtanúja lehet az egyik legritkább csillagászati tüneménynek.
Tudatosítani kell mindenkiben azt, hogy milyen ritka jelenségről va
n szó.
Véleményem szerint az időjárási statisztikákat is figyelembe
véve, egyszer
adódik az ember életében ilyen, így nagyon szerencsésnek mondha
tjuk
magunkat, hogy lehetőségünk nyílhat észlelni ezt az érdekes j
elenséget. Az
idei átvonulást teljes egészében(!) végigkövethetjük Magyar
országról, a
2012-esre ez nem igaz (és az 1874-ben lezajlott, valamint a 1882-es
átvonulást sem lehetett teljes egészében megfigyelni hazánkbó
l) és ne
feledjük: ritkaságukat tekintve a Vénusz-átvonulások "érték
esebbek" még a
teljes napfogyatkozásoknál is, hiszen a teljes napfogyatkozások é
szlelésére
még számos alkalmunk lehet, mivel "csak" elég elutazni a teljessé
g sávjába.
De 2012 után hová utazzunk Vénusz-átvonulásokat észlelni?
A Tejútrendszerbeli szupernóvarobbanások és a Jupiterbe törté

üstökösbecsapódások után a Földről megfigyelhető legrit
kább csillagászati
jelenségek a Vénusz-átvonulások (Bár ez utóbbi kijelentésse
l lehet
vitatkozni.)

Egyébként érdekes olvasni az alábbiakat Heller Ágosttól a Ter
mészettudományi
Közlöny 1872 május havi számában:

" Azon nagymérvű előkészületek, melyek most már mindenütt t
örténnek, biztos
kilátásba helyezik a Naptávolság eddig még függőben levő
fontos kérdésének
végleges eldöntését, a mennyiben ez a jelenkori mérő-eszköz
ök pontosságával
elérhető. A közel jövőben várható két átvonulás ezen
évezredben az utolsó; a
legközelebbit 2004-ben már csak unokáink észlelhetik, az akkor má
r kétség
kívül még tökéletesebb optikai- és mérő-eszközökkel.
"

Mit lehet erre mondani? Hát azt, hogy a 2012 után következő 2117
és 2125-es
Vénusz-átvonulást már csak unokáink észlelhetik, az akkor má
r kétségkívül
még tökéletesebb műszereikkel. :)

Amatőrcsillagász üdvözlettel: Péter PRP

Jelszó: Hajrá Vénusz-átvonulás!   
Kezdőlap | Levelezőlisták