MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #4193

könyvfordítás
Konyvkiadvany keszul a Venusz-atvonulasrol
A Venusz-atvonulas Pecsrol (szubjektiven)
A Venusz-atvonulas Pecsrol (objektivebben)


Dátum: 2004. július 9., 0:30
Feladó: Orbán Ádám --
Tárgy: könyvfordítás


Kedves Listatagok, amatőr és hivatásos csillagászok, csillagász
atot szerető
emberek!

Sajnos engem talált meg a kötelesség, hogy elnézést kérjek ö
nöktől/tőletek
egy nagyon ígéretes - de sajnos csapnivaló könyv megjelenésér
t. Tanulságos
volt számomra a munka, részben azért, mert kihívást találtam
egy a
csillagászathoz nem értő ember fordításának kibogarászásá
ban, másrész azért,
mert megtudtam, hogy mi történik, ha az ember nincsen ott az egyes
munkafázisoknál. Nem gondolom, hogy magyaráznom kellene a bizonyí
tványt,
hiszen nem lehet mindenki számára teljesen objektíven elmesélni e
gy könyv
fordításának körülményeit, és a sok magyarázkodás csak
kételkedést szül.
Azok, akik ismernek, nyilván tudják, hogy a könyvben található
hibák
meghaladják azt, amelyeket én ne vettem volna észre, azonban a tö
bbiek
számára nem szeretném feltárni ismeretlen emberek vélt és val
ós bűneit.
Mindösszesen a magam nevében szeretnék elnézést kérni minden
jóérzésű, a
megszólításban említett társamtól és óvom őket, hogy me
gvásárolják a
könyvet.

Sajnos az elmúlt pár napban a helyzet megnyugtató megoldásátó
l igen messze
kerültem, nem érzem úgy, hogy valaha is tisztázni tudom a törté
nteket. A
segítő szándékúaktól annyit kérnék, hogy a nem képeken
illetve
képaláírásokban lévő hibákat küldjék el a címemre - o


Mentségemre nem kívánok egyebet felhozni, magam sajnos csak a megje
lenése
után láttam a teljes szöveget és képanyagot könyv formájá
ban, ezek alapján
pedig teljesen egyet tudok érteni az előttem felszólalókkal - egy
szerűen
szólva borzasztó lett, súlyos szakmai hibákkal terhelve.

Remélem barátaim és jó ismerőseim nem temettek el teljesen.

Megértésüket kérve:

Orbán Ádám   
Kezdőlap | Levelezőlisták