MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #4867

Re: ---== CSILLA #4866 ==---
Re: Egely
Olvasni
Katona_Andrásnak
csak egy rovid "beszolas" :)
Mail System (csilla@mcse.hu)
Re: csak egy rovid "beszolas" :)


Dátum: 2005. október 31., 0:55
Feladó: Lukács Árpád --
Tárgy: Re: Egely


On Monday 31 October 2005 00:02, you wrote:
> Szerintem hagyjuk egymást élni és próbáljuk meg tolerálni egy
más
> elképzeléseit. Amit írtam, azzal csak arra szerettem volna felhív
ni a
> figyelmet, hogy azért ne legyünk annyira biztosak a magunk tudásá
ban hogy
> ennek birtokában elutasítunk mindent ami új - esetleg forradalmi.

Nem hinném, hogy lenne, aki ne akarná élni hagyni Egelyt. De egész
más dolog
élni hagyni, és más dolog hagyni, hogy telebeszélje az emberek fej
ét
zöldségekkel.
Nem azzal van a gond, ha valaki a fizikában az eddig felhalmozott
ismeretanyagból valamit tovább akar fejleszteni, megmutatni, hogy szű
kebb az
érvényességi köre, mint gondoltuk, hanem azzal, ha nem a tudomány

játékszabályai szerint dolgozik.
A tudományos módszer ugyanis az, hogy új elméletet akkor alkotunk,
ha a régi
valamit nem ír le. Az új elméletnek ekkor a régi elmélet érvé
nyességi
tartományát ki kell jelölnie (a relativitáselméletből megtudjuk
, hogy a
newtoni mechanika fénysebességnél jóval kisebb sebességek és ne
m túl erős
gravitáció esetén jó leírása a mozgásoknak), valamint valami
új, kísérletileg
ellenőrizhető jóslatot kell tennie (pl. ismét a relativitáselmé
let esetén:
nagysebességű részecskék laboratóriumi (álló) koordinátaren
dszeben mért
megnövekedett élettartama).
Ha kísérlettel akarunk valamit cáfolni, annak pedig jól dokumentá
ltnak és
mások által is reprodukálhatónak kell lennie.
A legfontosabb követelmény pedig a nyiltság: egy tudományos eredm
ény fabatkát
sem ér mindaddig, amíg nincs részletesen publikálva, hogy ellenőr
izni
lehessen.

A fentiekből látható, hogy Egely nem a játékszabályoknak megfel
elően játszik,
nem bizonyítani akar, hanem a laikus közönséget meggyőzni. Nem l
áttunk még
tőle valódi tudományos írást, akár kísérlet részletes, re
produkálható
leírásával, akár részletes elméleti levezetéssel.
Az sem érv, hogy ilyesmivel azért nem szolgál, mert ellopnák a tal
álmányait:
ha találmányokról van szó, és nem tudományos eredményekről,
akkor az egyetlen
elfogadható bizonyíték a működő szerkezet piacradobása lehet.
Nem azt utasítjuk tehát el, ami új, forradalmi (példa erre a XX. sz
ázad
fizikája), hanem azt, amit valaki nem tud, vagy nem hajlandó bármilye
n
elfogadható módon alátámasztani, vagy olyan formában közölni,
hogy legalább
magunknak ellenőrizni lehessen.

Üdvözlettel:
       Lukács Árpád
(fizikus)

   
Kezdőlap | Levelezőlisták