MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #5081

Szentmartoni Bela emlekkotet
Re: maior
maior


Dátum: 2006. március 20., 12:26
Feladó: Keszthelyi Sándor --
Tárgy: Szentmartoni Bela emlekkotet


Emlékezzünk közösen Szentmártoni Bélára!

2006. február 6-án volt Szentmártoni Béla születésének 75-ik
évfordulója. Sajnos, fizikailag nincs már közöttünk, de a személyisége, a
szelleme, a hatása még igen. Már kellő távolságból nézzük teljes
életművét, de még vannak, akik emlékezhetnek. Még sok barátja,
ismerőse, munkatársa, kortársa, levelezőtársa, tanítványa itt van
köztünk. Emlékszünk még rá.

Hát rajta, emlékezzünk reá!

A Magyar Csillagászati Egyesület megkezdte Szentmártoni Béla
amatőrcsillagászati tevékenységével kapcsolatos anyagok
összegyűjtését és vállalja egy Szentmártoni emlékkötet megjelentetését.
Bibliográfiáját, azaz műveinek (kiadványainak, cikkeinek, fordításainak)
jegyzékét elkezdte összeállítani Sragner Márta, így valamennyi rá
vonatkozó anyag gyűjtése és szerkesztése rá hárul.

Szívesen vennénk az emlékezéseteket! A Bélára. Azt kérjük, hogy
akiknek van valamilyen érdekes, emlékezetes élményük Szentmártoni
Bélával kapcsolatban, azok legyenek szívesek megírni azt!

Általa szeretnénk több oldalról megvilágítani az akkori amatőrcsillagászat
kialakulását és fénykorát. Szubjektív élmények is idézhetők. Ugyanakkor
a kötetet kihasználhatnánk, hogy adalékokat szolgáltassunk a hazai
észlelő amatőrmozgalom történetéről. Hasznos lenne, ha a vele együtt
dolgozó észlelők, munkatársak, szerkesztők, adatgyűjtők, rovatvezetők,
cikkírók emlékeznének rá.  Szakmai értékelést is írhatnának, melyben
egy-egy rovat, észlelési téma, kiadvány történetét mondanák el az
indulástól máig. Feldolgozhatnának bizonyos speciális témakört,
észlelési módszert, amely valamilyen módon kapcsolódott Szentmártoni
Béla munkásságához az észleléstechnikától a tükörcsiszoláson át a
távcsőkészítéséig.

Az írások terjedelme 1 és 10 oldal között bármi lehet. Bármilyen
szövegszerkesztett változat elfogadható. A visszaemlékező írásokat
szíveskedjetek Sragner Mártának (7625. Pécs, Aradi vértanuk u. 8.
postacímre, vagy e-maiban a gyarap kukac mail.baralib.hu) eljuttatni
május 30-ig. Szívesen fogadunk a kötet illusztrálására leveleit, helyi
sajtóban megjelent cikkeit, eddig még nem publikált fényképeit. Keressük
Szentmártoni észleléseinek eredeti jegyzeteit, vázlatait, rajzait, lehet
digitalizált formában is.

Amit Kulin György jelentett a hazai csillagászati ismeretterjesztés és
amatőrcsillagászat népmozgalmának megteremtésében, hasonlóan
Szentmártoni Béla tevékenységének szerepe olyan nagy volt a hazai
észlelő amatőrcsillagászati mozgalomban: sok minden általa kezdődött.
Egy éve, olvasótáborunk emlékezete már megalkotta a Kulin
emlékkötetet. Most itt az alkalom, hogy Szentmártoni Béla és az
észlelések kedvelői is színre léphessenek és tisztelegjenek emléke előtt.Keszthelyi Sándor (Köszö)

   
Kezdőlap | Levelezőlisták