MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #7003

NSN - HU/Budapest) RE: ---== CSILLA #7002 ==--- (Molnar, Peter
Hozé) Re: ---== CSILLA #7002 ==--- (Horváth Attila Róbert
orhazoli Re: ---== CSILLA #7002 ==---
Mizser Attila Re: ---== CSILLA #7002 ==---
Galileo Webcast A Galileo Webcastról
Galileo Webcast A Galileo Webcastról - korrekció
Dr. Hegedüs Tibor Re: ---== CSILLA #7002 ==---
Csaba G média


Dátum: Wed, 23 Mar 2011 15:36:17 +0100
Feladó: orhazoli
Tárgy: Re: ---== CSILLA #7002 ==---


2011.03.23. 12:00 keltezéssel,   írta:
> +----------------------------------------------------------------------------+
>    MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET                                CSILLA lista
> http://www.mcse.hu/
> +----------------------------------------------------------------------------+
>
>
> Mai témák:
>
>     1. Re: népbutítás (Hódi Gyula)
>     2. Re: A Média (Hódi Gyula)
>     3. Fwd: ---== CSILLA #7001 ==--- (Gyula Szabo)
>     4. RE: ---== CSILLA #7001 ==--- (Mádai Attila)
>     5. Re: ---== CSILLA #7001 ==--- (Gyula Szabo)
>     6. Bátorliget (Béres Gábor)
>     7. Re: ---== CSILLA #7001 ==--- (Mőnich László)
>
>
> +----------------------------------------------------------------------------+
> Date: Wed, 23 Mar 2011 01:08:12 +0100
> From: Hódi  
> Subject: Re: népbutítás
> +----------------------------------------------------------------------------+
>
> Előbb jött Hege eszmefuttatása a kétségkívül elszomorító médiahömpölyről és a normális észjárás divatjamúlásáról, aztán a következő szakaszban már a Galileo Webcast ajánlója imígyen: "Vajon mi lehetett ez a jelenség? Valóban három Nap
> sütött volna az égbolton? Vagy csak ..."
>
> Ez ugyanannak a hatásvadász, csúsztatásokból remekül megélő médiának a stílusára emlékeztetett, amelyre előbb a panasz elhangzott. Főleg így, szoros egymásutánban. Lehet, hogy itt kellene kezdeni a takarítást? Nem venné észre a mérvadó Egyesület a saját hibáit, miközben mások apró botlásait gunyoros stílusban ostorozza? Erről a sokakat foglalkoztató, világnézetünket akár alapjaiban megrendítő problémáról drámai riportot láthatnak a reklám után. Tudósítónk már a helyszínen van, maradjanak velünk.
>
> HGy
>
>
>
> +----------------------------------------------------------------------------+
> Date: Wed, 23 Mar 2011 02:47:42 +0100
> From: Hódi  
> Subject: Re: A Média
> +----------------------------------------------------------------------------+
>
> Kedves Emese, a véleményért kövezés nem járhat. A véleménye lényeges, és ígéretes. Égető szükség volna a természettudományok becsületének visszaadására az alapoktatásban, égető szükség lenne arra, hogy a tudományokért felelősséget vállaljanak azok kiemelt helyzetűvé vált művelői, és hangosan emeljenek szót a tudomány követelményei mellett, és a tudományos látszatot nyereségvággyal súlyosbítva bitorlók ellen. Égető szükség volna arra is, hogy a természettudományos ismeretekkel rendelkező médiamunkások, szakírók, szakértők és társaik ne csak az átlagsurmó számára teljesen észrevétlen cikkekben számoljanak be valamilyen tudományos jellegű érdekességről - bár ezzel elvégzik azt, amit az iskolázottabb kisebbségért tehetnek -, hanem tettleg vállalják a harcot az átlagsurmó agyát meghódított ostobaságok ellen, és hallassák ők is a szavukat amellett, hogy ez nem jól van így.
>
> Ámde: hadd általánosítsunk. Mert megvan rá a jó okunk. A média nem látszik szeretni a fogyasztót fárasztó ismeretek terjesztésével elfoglalt oldalakat, perceket, kilobyte-okat. Azok, akik mégis megteszik a magukét a tudományos ismeretek nagyon is vesztésre álló csatájában némi térnyerés érdekében, azok a kivételek. És kevesen vannak. Vannak, hálistennek, én is elégedetten olvasok értő, komoly, érthetően szóló és főleg: nem csak félig igaz ismeretterjesztő vagy csak hírközlő írásokat. Természetesen szaklapokban, szakfórumokban ez elvárás, amit nyilván (?) mindenhol teljesítenek is, de nem azok fogyasztóit kell megnevelni, hanem azokat, akik ezeket messziről kerülik. Vagy észre sem veszik.
>
> Mutatok egy példát a féljóra. Részlet egy tegnapi hírből a hirado.hu-n a LEGO-Gagarin produkcióról (az ötletet egyébként elismeréssel fogadtam): "Jurij Alekszejevics Gagarin főhadnagy 302 kilométeres magasságban, 108 perc alatt kerülte meg bolygónkat az 1800 mérföld/órás sebességgel száguldó Vosztok 1. űrhajó fedélzetén. ...  1961. április 12-én az első Földlakó sikeresen kitört bolygónk tömegvonzásából."
>
> A hír jó, hasznos, értelmes, csap éppen nem annyira pontos, mint amennyire pont ugyanekkora fáradsággal lehetett volna. Tekintsünk el a nagybetűvel kezdett "Földlakó"-tól, akkor is marad három apró pontatlanság. Egyrészt annyit rászánhatott volna a hír megfogalmazója (ha már önmagukat nevezték meg forrásnak), hogy nem mérföldben adja meg a távolságot. De azoknak, akik ezt a listát olvasgatni szokták, nyilván azonnal szemet szúr a számérték. Inkább 18 ezer mérföld lesz az. És a bekezdés végén a szokásos lózung: kitört bolygónk tömegvonzásából. Hát, akkor bizony elszállt volna a messzeségbe szegény Jurij Alekszejevics, de a Föld tömegvonzása szerencsére mégiscsak erősebbnek bizonyult, és a pályán tartotta őt.
>
> Apróságok, elismerem? Ha nem most olvastam volna a dohogását, akkor el is feledkeztem volna már róla. De az, aki ezt a szöveget írta, nyilván elégedett volt magával, és alapjában véve elégedett is lehet, csak mégsem tökéletesen. Az a kérdés, hogy ez a hír, amelyben többnyire minden jó, megérdemelné-e azt a kitüntetést, hogy a többnyire primitív természettudományos tájékozottságú - nem műveltségű, erről már szó sincs - médiamunkások sorából kiemelve fejet hajtsunk előtte, mint aki őrzi a média becsületét?
>
> Általánosítunk, mert általánosságban azt látjuk, amit látunk, és ami a kesernyés általánosításra bőven megadja az okot.
>
> De még valami: a MÉDIA szót különböztesse meg magában, ha méltónak érzi magát rá, a mára név nélkül maradt, korrekt, mértéktartó, érthető és tájékozottságot adó tömegtájékoztatási valamitől, amely a médiánál csak néhány jó szándékú, iskolázott, tájékozott, kitartó és jól fogalmazó emberrel több, sajnos. Az emberek nem hívják politikusnak a polgármesterüket vagy az országgyűlési képviselőjüket, ha az illető jól dolgozik, és az érezhető róla, hogy tenni próbál azokért, akik őt ezzel megbízták. Politikusnak hívni ma csak a világtól elzárkózott, felső körökbe lépett, a maguk pecsenyéjét sütögető köztisztviselőket szokás. A média sem az újság, tévé, rádió, hírportálok együttese, hanem csak az a része, amellyel minden nap találkozunk, és amelyről bizony úgy általánosítunk, hogy a média egy szar. Ha valaki a médiáról mond rosszat, abból bátran kivonhatja magát az, aki erre méltónak tartja magát, és nem kell megsértődni.
>
> Nem megsértődni kell, hanem észrevétetni magukat. Ha nekünk maga szerint fel kell hívnia a figyelmünket arra, hogy vannak azért a médiában rendes emberek is, akkor ez önmagában jelzi, hogy nem túl feltűnőek. Nem hibáztatom ezért őket, de amikor kivonják magukat a média becsmérlő hatásköréből, gondoljanak arra, hogy azon kívül, hogy az ő tudásuk teljesebb, és az ő kezükből kikerülő anyagok megérdemlik az olvasó elismerését, eleget tettek-e eddig azért, hogy észrevehetőek legyenek a média mocska mögül, eléggé megpróbálták-e magukra vonni az átlagsurmó figyelmét egy-egy kicsi, de jól adagolt érdekességgel. Nem elég kerülni az áltudományokat. Aki azt akarja, hogy ezért méltassák, az ellene tegyen valamit.
>
> Viszont van egy probléma. Ezt tudjuk jól mindannyian. Egy természettudományos kiadvány, periodika munkatársaival nemigen kell most foglalkoznunk, de a média egyéb területein próbálkozókkal igen. Ők, maga, az összes okításra termett, felvilágosult ember fölött mindig ott van egy főnök. Aki fölött valahol ott van egy olyan főnök, aki vitát nem igényelve elvárja a médiatermék lehető legnagyobb fogyasztásának elősegítését. És a médiamunkás, ha nem akarja, hogy lapátra tegyék, kénytelen úgy megírni és átírni a cikkeit, hogy az a főnökének tetsszen. Ahhoz pedig, sajnos én erre az általánosításra juthattam már évekkel ezelőtt, még a hajdan komolynak és mértékadónak tekintett médiaelemek is előveszik a vásári stílust. A figyelemfelkeltés primitívebb fogásait, az "unalmas" részletek elhanyagolását, és érdekességre, emlékezetesre való feszült törekvést. És a becsületen kis folt esik, de a médiamunkás óvja az önbecsülését, és azt mondja magának, hogy megteszi, amit megtenni hagyják.
>
> Helyes. De a médiában dolgozó, a problémát egyáltalán felfogni képes, az "én mindig hülye voltam a matekhoz" típusú büszke kijelentésektől magát távol tartó embernek fel kell tennie magában azt a kérdést, hogy valóban joga van-e azon háborogni, hogy egy ilyen szempontból nem sokat számító, lényegében ismeretlen, ám mellesleg az ismeretterjesztéssel önként fáradozók által működtetett kis levelezőlistán az általában a média által terjesztett ostobaságok kapcsán elméletileg az ő, nem utolsósorban pedig tanult kollégái becsülete is beszennyeződik. Én készséggel elismerem, ha maga ezt mondja, hogy alkotó tagja egy olyan apró embercsoportnak, akik ezt a mocskot nemcsak viszolygással kezelik, hanem tehetségük szerint szembemennek vele. Tulajdonképpen itt senkiről sem volt szó úgy, hogy a behatárolás, a "média" csúfnév leszükíthető legyen rá és környezetére. De higgye el nekem, akiről semmit sem tudhat ezen a hosszú szónoklaton kívül, hogy sok éve hiába panaszkodunk egymásnak itt és máshol amiatt, hogy az emberek még a csillag és a bolygó szavak jelentését sem tudják megkülönböztetni, ugyanakkor nem léphet emberek közé az, aki nem tud legalább néhány összefüggő mondatot elmondani a balladai stílus sajátosságairól, idézve Arany Jánostól, mondjuk. És ezen a tragikus felemásságon még az oktatásügyi fővezetők sem gondolkodtak el eddig annyira, hogy annyit mondjanak, hogy teringettét. És az állam által fenntartott tudományügyi székesegyházak magas rangú tagjai még egyszer sem hozták szóba, hogy a percenként nem is tudom, mennyiért baromságokat improvizáló asztrológusokat és társaikat hasonlítsák már össze a büntetőjog szerint börtönbüntetésre ítélhető átlagos csalókkal, hátha érdekes egyezések lesznek megfigyelhetők. Mivel mi ilyesmin sokszor eltöprengünk, és maga az Egyesület sem sok jelét adta eddig annak, hogy testületileg a hangját kívánná hallatni egy provokatív kiáltványban, ezért a szomorúságunk állandósult. Ezek után ha bármelyikünk körülpillant, azt láthatja, hogy mindenhol ott úszik a moslék, és még az ismeretterjesztő jellegű, de legalább szándékú hírek, cikkek íróira is gyakran ráférne egy kis utóképzés. Az adódó konklúzión már nem lehet csodálkozni.
>
> Kedves Emese, maga nyilván jól látja, hogy ezt az egész filozofálást jóval rövidebbre is lehetett volna tömöríteni, de akkor kissé bántó éle lenne, szándékomtól eltérően. De azoknak a kollégáinak, akik becsületéért szót emelt, tömören összefoglalom a lényeget. "Ha nem emlékszünk arra, amit tettél, akkor nem tettél eleget. Tűnj ki, és akkor már megsértődhetsz, ha még mindig elfelejtünk külön szólni rólad."
>
> Üdvözlettel: Hódi Gyula
>
>
>
> +----------------------------------------------------------------------------+
> Date: Wed, 23 Mar 2011 07:40:45 +0100
> From: Gyula  
> Subject: Fwd: ---== CSILLA #7001 ==---
> +----------------------------------------------------------------------------+
>
>> Szabó M. Gyulának a középkori csillagászatról szóló cikksorozatát a Természet Világa csaknem 4 éve kezdte el közölni:
> Valóban így történt, és még 2006 tavaszáról származik a szöveg első
> változatban; szerettem írni, és lényegében 3 (nem egymás utáni) nap
> alatt elkészült a lényegi része. Egy matematikatörténet könyv tehet
> lényegében az egészről (Juskevics: A középkori matematika története),
> és még egy kicsit utánamentem a részleteknek itt-ott. Ma már biztos
> másként csinálnám, a centrumok-perifériák térbeli vándorlása és
> viszonyrendszere érdekelne elsősorban (melyik centrum mit tanult
> melyik másik centrumtól, illetve mit értett meg, mit vetett el, mit
> értett félre), és kényesebben kerülném az anakronisztikus fordulatokat
> (modern névvel nevezni egy matematikai eredményt pl). De ezzel együtt,
> a négy "arcképcsarnokos" részben szereplő kb. 50-60 csillagászati
> portré - minden problematikusságával együtt - szerintem mégiscsak
> hiánypótló gyűjtemény, tekintettel arra, hogy a tárgyalt korszakot (az
> első nyolcszáz évét mindenképpen) a kortárs magyar tárgyalás átugorja,
> és még "A Simonyi" is elintézi kb. 4 oldalban a hellenisztikus és a
> XV. század közötti részt (pedig biztosan nem kevésbé izgalmas, mint az
> egyébként méltán népszerű görögök pl.).
>
> SzGy
>
>
> +----------------------------------------------------------------------------+
> Date: Wed, 23 Mar 2011 07:52:15 +0100
> From: Mádai  
> Subject: RE: ---== CSILLA #7001 ==---
> +----------------------------------------------------------------------------+
>
>
> Kedves Emese!
>
> Minthogy a médiában dolgozó "hangadók" - azaz akik a híreket szerkesztik és
> közlik - rengeteg emberhez, gyakorlatilag az egész ország lakosságához
> (IQ=1-től 160-ig...) jutnak el, így az ő felelősségük nem hasonlítható
> azokhoz, akiket gyakran saját kollégájuk vagy feleségük sem hallgat meg...
>
> Ebből adódóan a média mind tudatos félrevezetést (a kevésbé műveltek és
> intelligensek szándékos manipulációját), mind pedig véletlen, gondatlan
> félretájékoztatást közölhet - tegyük hozzá: rendkívül hatékonyan.
>
> Ezért emlegetik manapság egyre inkább a médiát egyfajta önálló és új hatalmi
> ágként.
>
> A fentiek miatt nem lehet azzal a lózunggal védekezni, hogy "ott is emberek
> dolgoznak". Neked és kollégáidnak sokkal magasabb társadalmi elvárásoknak
> kell megfelelnetek, mint szinte bárki másnak, mivel "károkozásotok"
> azonnali, széleskörű és nehezen korrigálható.
>
> Kérlek, gondold át, és fogadd ezt el, valamint pályád során az összes
> kollégádban tudatosítsd. Ezzel sokkal többet segíthetsz, mint azzal, ha
> védeni próbálod a védhetetlent.
>
>
> Üdvözlettel,
> Mádai Attila
>
>
> +---------------------------------------------------------------------------
> -+
> Date: Tue, 22 Mar 2011 12:23:52 +0100
> From: Tóth  
> Subject: Re: ---== CSILLA #7000 ==---
> +---------------------------------------------------------------------------
> -+
>
> Kedves Csilla levlistások,
>
> Azért ne általánosítsunk a médiával dolgozókkal szemben. Hadd szólaljak fel
> az érdekükben, még ha ezért kövezést is kapok.
> A médiában dolgozók között is vannak klímakritikusok, asztrológiaellenesek,
> vannak, akik jobban felülbírálják a forrásokat, s vannak, akik megelégszenek
> az elsőre kapott információkkal, persze vannak, akik nem bírálják felül pl.
> a klímakutatást, vagy szűklátókörűen veszik át és terjesztik az
> információkat. De ez minden szakmában így van. Ezért nem kellene
> általánosítani.
> Amúgy ez sem feltétlenül az ő hibájuk, hiszen a médiába pont nem akarnak
> bekerülni a tudományos szakot végzettek, hiszen valahogy ma nem divat
> "Öveges professzornak" lenni, nem tudom, de a tudatos média igenis örülne
> azoknak a tudományos szakértőknek, akik köznyelven - s nem akadémia nyelvén
> megfogalmazva publikálnának írásokat!
> Szerintem nem jó taktika a tudományos rovatszerkesztőknek, újságíróknak
> esni, egy az, mert ők is olvassák a levlistát, s esetleg dühükben
> lejelentkeznek róla, így is lemaradva fontosabb információkról, kettő a
> kritikát is lehet színvonalasan és értelmiségi szinten művelni, úgy hogy
> tanulni is lehessen belőle, ahogy azt az előző levélben is megfogalmazta
> Mőnich László úr.
> Tehát újságíró és újságíró között is különbség van, s éppen ezért, amíg pl.
> valaki nem próbált meg újságíróként működni, s nincs képben az információ
> kezelésének műveletével, az kérem ne általánosítson, s ne kritizáljon, mert
> ebben a szakmában is olyan színes a paletta, akár más szakmák tekintetében.
> A bántás mindig rosszul esik, s hát azoknak is rosszul eshet, akik a
> tényeket reálisabban látják, több forrásból dolgoznak, szkeptikusabbak és
> kerülik az áltudományokat.
>
> Előre is köszönöm megértésüket.
>
> Üdv.:
> Egy médiában dolgozó, aki próbál mindig alapos lenni
>
>
>
>
> +----------------------------------------------------------------------------+
> Date: Wed, 23 Mar 2011 07:56:22 +0100
> From: Gyula  
> Subject: Re: ---== CSILLA #7001 ==---
> +----------------------------------------------------------------------------+
>
>> Szabó M. Gyulának a középkori csillagászatról szóló cikksorozatát a Természet Világa csaknem 4 éve kezdte el közölni:
> Valóban így történt, és még 2006 tavaszáról származik a szöveg első
> változatban; szerettem írni, és lényegében 3 (nem egymás utáni) nap
> alatt elkészült a lényegi része. Egy matematikatörténet könyv tehet
> lényegében az egészről (Juskevics: A középkori matematika története),
> és még egy kicsit utánamentem a részleteknek itt-ott. Ma már biztos
> másként csinálnám, a centrumok-perifériák térbeli vándorlása és
> viszonyrendszere érdekelne elsősorban (melyik centrum mit tanult
> melyik másik centrumtól, illetve mit értett meg, mit vetett el, mit
> értett félre), és kényesebben kerülném az anakronisztikus fordulatokat
> (modern névvel nevezni egy matematikai eredményt pl). De ezzel együtt,
> a négy "arcképcsarnokos" részben szereplő kb. 50-60 csillagászati
> portré - minden problematikusságával együtt - szerintem mégiscsak
> hiánypótló gyűjtemény, tekintettel arra, hogy a tárgyalt korszakot (az
> első nyolcszáz évét mindenképpen) a kortárs magyar tárgyalás átugorja,
> és még "A Simonyi" is elintézi kb. 4 oldalban a hellenisztikus és a
> XV. század közötti részt (pedig biztosan nem kevésbé izgalmas, mint az
> egyébként méltán népszerű görögök pl.).
>
> SzGy
>
>
> +----------------------------------------------------------------------------+
> Date: Wed, 23 Mar 2011 08:15:47 +0100 (CET)
> From: Béres  
> Subject: Bátorliget
> +----------------------------------------------------------------------------+
>
> Kedves Mindenki! Ha vannak még akik gondolkodnak a részvételen, kérem, hogy lehetőleg hétfő estig jelezzék számomra részvételi szándékukat, ugyanis mind a szállást, mind az ebédet kedden le kéne fixálnom. Üdvözlettel: Béres Gabi
>
> +----------------------------------------------------------------------------+
> Date: Wed, 23 Mar 2011 08:40:29 +0100
> From: Mőnich  
> Subject: Re: ---== CSILLA #7001 ==---
> +----------------------------------------------------------------------------+
>
> Tisztelt Tóth Emese!
>
> Szerintem a csilla olvasói egy emberként emelnek kalapot a tudományos
> újságírók előtt. Szerintem azzal is tisztában van mindenki, hogy
> újságíró és újságíró között is van különbség. Tulajdonképpen az a
> probléma, hogy pont azokból a médiumokkól hiányzik mértéktartó
> tájékoztatás, amely a legtöbb emberhez eljut. Egy Természet Világa vagy
> Meteor nagyon kevés emberhez jut el, amíg pl. a televízió adások jóval
> több emberhez. Abban szerintem mindenki egyetért önnel, hogy "Öveges
> professzorhoz" hasonló nagy formátumú előadó nagyon hiányzik minden tv
> adóból.
>
> Amiért billentyűzetet koptattam, az pont az említett Természet Világa
> cikkel volt kapcsolatos. A cikk olvasása közben volt a Duna TV-n egy
> klímakutató és a műsorban egyértelműen az emberiség co2 kibocsátásának
> tulajdonítja a globális éghajlatváltozást ellentétben Berényi Dániel
> cikkével, amiben Dániel meggyőzően bizonyítja, hogy a Földön soha nem
> volt statikus az éghajlat. Hol felmelegedés, hol lehűlés váltotta
> egymást. Sajnos, az említett tv adásból hiányzott a mértéktartás. Bár,
> én úgy gondolom (nem biztos, hogy igazam van és a tévedés jogát fen
> tartom magamnak) ez az egész cirkusz a klímával merő politika.
>
> Üdvözlettel
> Mőnich László
>
>
> _______________________________________________
> Általános csillagászati fórum
> Hozzászólások:  
> Listakezelő utasítások a   címre írt leveled törzsébe:
>    Feliratkozás:  subscribe
>    Lemondás:      unsubscribe
>    Segítségkérés: help
> Archívum, beállítások: http://mailman.mcse.hu/mailman/listinfo/csilla
>
> Vége: ---== CSILLA #7002 ==---
> ******************************
>
> __________ ESET NOD32 Antivirus - Vírusdefiníciós adatbázis: 5976 (20110322) __________
>
> Az üzenetet az ESET NOD32 Antivirus ellenőrizte.
>
> http://www.eset.hu
>
>
>
>
Mindenkinek!

Én 20 évnél többet töltöttem a Magyar Televízióban. A Duna tévénél is
több műsort készítettem. Aki kíváncsi rám, megtalálja az életrajzom.
Sajnos évekkel ezelőtt "szemléletváltozás" miatt már nem dolgozhatok
egyik televíziónál sem.
Rajtam semmi sem múlott. Orha Zoltán (Ozo) csillagász.
   
Kezdőlap | Levelezőlisták