MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #6690

Peter Romer Re: ---== CSILLA #6689 ==---
Albert Gesztesi Re: ---== CSILLA #6689 ==---
Mádai Attila RE: ---== CSILLA #6689 ==---
hege@electra.bajaobs.hu Re: ---== CSILLA #6689 ==---
Hódi Gyula Re: Holdfázisok


Dátum: Sat, 20 Mar 2010 19:08:58 +0100 (CET)
Feladó:
Tárgy: Re: ---== CSILLA #6689 ==---


Kedves Lajos!

Hadd válaszoljak mindjárt gyorsan - mielőtt sokan felhördülnek!
Ha már druszák vagyunk - én is Hegedüs, "szintén zenész"... :-)

Előszöris: fel kellene hívni a Honfoglaló stábot, hogy téves ismereteket
NE terjesszenek! Névvel elnevezett, különösebb jelentőséget hordozó FÁZISA
csak NÉGY van a Holdnak... A hülyeséget persze lehet fokozni akármeddig,
mert egy periodikusan ismétlődő jelenségsornak akármekkora egész számmal
képezett hányadosával jellemzett rész-fázisait lehetne nézni: nyolcad
fázisokat, tizenhatodokat, huszadokat stb... Csak mi értelme?

Úgyhogy, magyar nyelven az újhold és a telihold közötti részt egységesen
(beleértve még az első negyed fázist is): "telő" vagy "növekvő" fázisOK-nak
emlegetjük, a teliholdtól az újholdig "fogyó" vagy "csökkenő" fázisOK-nak,
beleértve az utolsó negyedet is. Tehát ezek inkább csak a folyamatos
történések, a látszó koronghányad időbeli változásának irányára vonatkozó
leírás. Ezek nem köthetőek egyetlen időponthoz, hanem általában jellemzik
azt az időszakot.

A tévedés oka nyilvánvalóan onnan eredhet, amit Te is említettél: sok rajzon
így pl. az angol wikipedia-n is be van rajzolva minden negyed után egy
közbülső fázis is! És ahhoz is írtak valamit (gibbous="púpos", "púposodó";
crescent="kifli"), de attól az még NEM EGY KONKRÉT fázis megnevezése az
angolban sem! Éppen csak az ábra szimmetria-viszonyai miatt, tetszetősebb,
ha nem egyenlőtlen osztásközökbe rajzolják be a közti fázis bemutatására
a Holdat, hanem szépen, pont két szomszédos közé! Ez úgy látszik, egyesekben
tévképzethez vezetett. Hasonló országos tévedés volt a Csillagászati Föld-
rajz könyvekben perspektivikusan ábrázolt, közel kör alakú Föld-pálya igen
erős excenrikusságának nézete... :-) Úgy látszik, egyre kevésbé merik (vagy
tudják) használni az emberek az agyukat egy-egy - máskülönben teljesen
korrekt - rajz, ábra szemlélésekor!

A fentiek alapján remélem a válasz nyilvánvaló a számodra is!!! Tehát
a "púposodó" állapot sem a Hold egyetlen égi pozíciójához kapcsolható, így
hát nem "fázis elnevezés", és ugyanígy a többi "négy" sem...! Ezeket az
angolszász nyelvterületen az adott negyed-periódusnyi időszak bármelyik
pillanatában nevezhetik. Ebben persze kicsit eltérnek tőlünk, mert mi csak
félperiódusonként nevezzük másféleképpen.

"Fázisa" egy keringő objektumnak "annyi" van, amilyet az éppen tekintetbe
vett pontosságú számábrázolás kiad. A megállapodás alapján kitűzött kezdő
pillanattól számított szöggel, vagy időegységben is mérhető, de pl. a
kettőscsillagoknál szokás a 0 - 1 intervallumra is leképezni.

                                                       Üdv. Hege

> A Honfoglaló játékban találkoztam a következő kérdéssel:
> - Hány fázisa van holdunknak?
> Én négyet válaszoltam, de szerintük nyolc van! Ha így volna, akkor a
> Csillagászati Évkönyvünkben miért csak négy fázis szerepel?
> Ha valaki tudja a másik négy fázis neveit (magyarul), írja meg nekem! (A
> Wikipédiában valóban 8 fázist ábrázolnak, angol elnevezésekkel!)
   
Kezdőlap | Levelezőlisták